Now showing items 262-281 of 319

   Subject
   Sprague-Grundy theory [1]
   Sprague-Grundyho teorie [1]
   Static analysis [1]
   Statická analýza [1]
   Statistical modelling, Times series, ARIMA, Holt Winters, Exponential smoothing, Artificial Neural Networks, Demand forecasting. [1]
   Statistické modelování, časové řady, ARIMA, Holt Winters, exponenciální vyhlazování, umělé neuronové sítě, předpovědi poptávky. [1]
   Steiner tree,parameterized algorithms,optimization,treewidth,graph algorithms [1]
   Steinerovy stromy,parametrizované algoritmy,optimalizace,stromová šírka,grafové algoritmy [1]
   stereo imaging, SfM, curb detection, human leg detection [1]
   stereo obraz, SfM, detekce obrubníku, detekce lidské nohy [1]
   stranné hry [1]
   strojové učenie, čiastočne riadené učenie, astroinformatika, hviezdy s emisnou krivkou, LAMOST [1]
   Strojové učenie, Strojové videnie, Rozpoznávanie, Klasifikácia, Neurónové siete, Konvolúcia, Hlboké konvolučné siete, Chatbot, Golem [1]
   Strojové učení [1]
   strojové učení, klasifikace, hluboké neuronové sítě, GPU, astroinformatika, caffe [1]
   strojové učení, model, data, analýza chování, doporučovací systém, metrika [1]
   Strojové učení, neuronové sítě, autoencoder, negativní korelace, universální inteligence. [1]
   strojové učení, Python, selekce atributů, regrese, klasifikace, predikce koncových cen online aukcí, analýza uživatelů na aukčních webech [1]
   stromové automaty [1]
   Structure of crystal, crystallography, molecule, atom, coding,compression, JANA2006 [1]