Now showing items 1-2 of 2

  • Férová řešení pro problém Target Set Selection 

   Author: Bruno Kraus; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Schierreich Šimon
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Target Set Selection je NP-těžký problém klíčový v oblasti virálního marketingu. Pro danou sociální síť se problém Target Set Selection zabývá minimální velikostí množiny agentů, jejichž působení nakonec ovlivní každého v ...
  • Praktická výkonnost různých implementací prioritní fronty 

   Author: Schierreich Šimon; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato práce se zabývá měřením reálné výkonnosti vybraných implementací prioritní fronty pro rozličná vstupní data a různý poměr prováděných operací. Implementace jednotlivých variant proběhla v programovacím jazyce \Cpp a ...