Now showing items 1-8 of 8

  • Architektura systému pro sběr dat a detekci anomálií ze senzorů 

   Author: Tomáš Krajča; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Listík Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a vývoje softwaru jak z teoretického, tak i z praktického hlediska, jehož součástí je návrh a implementace demoverze architektury systému vhodného pro sběr dat v reálném čase ...
  • Framework pro kompilaci, synchronizaci a analýzu naměřených dat 

   Author: Aleksei Karavaev; Supervisor: Hejda Jan; Opponent: Křivánek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   V rámci této práce byl řešen návrh modulárního a konfigurovatelného frameworku pro předzpracování dat umožňující mimo jiné import, synchronizaci, analýzu a export. Na základě zadání práce byla vytvořena architektura, podle ...
  • IoT systém pro průběžné sledování odhadu krevního tlaku při spánku 

   Author: Adam Zach; Supervisor: Vítězník Martin; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   IoT systém pro průběžné sledování odhadu krevního tlaku při spánku Cílem práce bylo navrhnout zařízení, které bude během noci průběžně sledovat krevní tlak. Při nebezpečném zvýšení krevního tlaku bude vyvolán alarm, který ...
  • Návrh aplikace pro kalibraci a korekci polohy soustavy nositelných inerciálních MoCap senzorů 

   Author: Petr Šrotýř; Supervisor: Hourová Michaela; Opponent: Volf Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Návrh aplikace pro kalibraci a korekci polohy soustavy nositelných inerciálních MoCap senzorů: Tato práce se zabývá návrhem aplikace pro kalibraci a korekci polohy soustavy nositelných MoCap senzorů. Podle provedeného ...
  • Podpora distanční rehabilitace v software RukaRUK 

   Author: Ondřej Antoš; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-06)
   Cílem práce bylo zásadní přepracování existujícího telemedicínského systému pro podporu rehabilitace ruky RukaRUK, jež vznikl jako součást autorovy bakalářské práce. Přepracování má umožnit využití systému i v distanční ...
  • Systém pasportizace v nemocničním informačním systému 

   Author: Vítek Šmíd; Supervisor: Schlenker Anna; Opponent: Zvolský Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Cílem práce bylo vytvořit systém pasportizace výkonu neboli jejich evidence. Systém měl co nejvíce spolupracovat s již nasazeným nemocničním informačním systémem. Systém byl vyvíjen formou webové aplikace za využití nette ...
  • Uvádění zdravotnických prostředků na trh se zaměřením na SW dle požadavků MDR 

   Author: Martin Staněk; Supervisor: Jirsa David; Opponent: Koval Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Uvádění zdravotnických prostředků na trh se zaměřením na SW dle požadavků MDR: Práce se zabývá uváděním zdravotnického softwaru na trh podle požadavků nařízení o zdravotnických prostředcích evropské unie známé pod zkratkou ...
  • Vytvoření nástroje pro exekuci bioinformatických pipeline a jejich kontrolu 

   Author: Jaroslav Iha; Supervisor: Dvorský Bohuslav; Opponent: Staněk David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Cílem diplomové práce bylo vytvořit univerzální nástroj pro spouštění, správu a monitorování standardizovaných bioinformatických pipeline. Nástroj byl vytvořen na základě moderních architektonických pravidel a technologií ...