Now showing items 1-18 of 18

  • 3D UWB radarový systém pro neinvazivní diagnostiku nádorů prsu 

   Author: Matěj Krása; Supervisor: Fišer Ondřej; Opponent: Babák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Cílem této práce je provést rešerši problematiky diagnostiky nádorů prsu a využití širokopásmového (UWB) radarového systému pro diagnostiku nádorů prsu určeného pro 3D zobrazování. Poznatky získané z rešerše a mých minulých ...
  • Miniaturizovaný senzorový nod pro tříelektrodové snímání EKG signálu v terénu 

   Author: Jiří Kubín; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Cílem projektu je navrhnout a otestovat miniaturizovaný nod pro tříelektrodové snímání signálu EKG v terénu, uzpůsobený pro připojení suchých elektrod a jeho integraci do pracovního oděvu. Výsledné řešení bude vybráno z ...
  • Vytvoření nástroje pro zpracování dat z RNAseq analýz pacientů s leukemickým onemocněním 

   Author: Michaela Součková; Supervisor: Klempíř Ondřej; Opponent: Kazantsev Dmitry
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   The aim is to develop a bioinformatic Nextflow pipeline that would analyse RNAseq data of leukemic patients with the emphasis on fusion gene detection. Since gene fusions are believed to be associated with tumour phenotype, ...
  • Vztah mezi mofrologií mozku a chůzí pacientů v manifestní a presymptomatické fázi parkinsonovy nemoci 

   Author: Kateřina Štěpánová; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Marousková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Cílem této diplomové práce je hledání korelačního vztahu mezi morfologií mozku a chůzí pacientů v manifestní a presymptomatické fázi Parkinsonovy nemoci. Teoretická část práce slouží k seznámení čtenáře s danou problematikou ...
  • Automatické vyhodnocení obrázků DNA origami z mikroskopie atomárních sil 

   Author: Kristýna Jirásková; Supervisor: Petráková Vladimíra; Opponent: Schönfeldová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Cílem práce bylo navrhnout a implementovat nástroj pro automatické vyhodnocení obrázků DNA origami pořízené mikroskopií atomárních sil (AFM). Vyhodnocení mělo obsahovat úpravu obrázku vedoucí k jeho segmentaci a následné ...
  • Modifikace povrchových vlastností implantátu tenkou vrstvou 

   Author: Štěpánka Tomášková; Supervisor: Písařík Petr; Opponent: Novotný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Cílem této diplomové práce bylo vytvořit program, který by napomohl předurčit vhodnost tenké vrstvy pro adheraci a proliferaci buněk za pomoci měření topologie a povrchové energie. Pro výpočet volné povrchové energie bylo ...
  • Mechanické vlastnosti biokompatibilních vrstev pro použití v medicíně 

   Author: Petra Průchová; Supervisor: Písařík Petr; Opponent: Fojt Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Cílem diplomové práce jsoubiokompatibilní materiály pro použití v oboru implantologie. Součástí je zpracování jednotlivýchmateriálů, povrchových úprav konkrétního materiálu pro zlepšení biokompatibility a vysvětlení obecného ...
  • Analýza mechanických vlastností buněk. 

   Author: Radka Staňková; Supervisor: Otáhal Martin; Opponent: Šepitka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Analýza mechanických vlastností buněk umožňuje nový pohled na změny jejich chování vlivem prostředí, ve kterém se nacházejí a na změny jejich struktury, které mohou být způsobené patologickými změnami. Zejména struktura ...
  • Kultivované neurony jako platforma pro hodnocení psychoaktivních látek 

   Author: Kateřina Nevšímalová; Supervisor: Petrák Václav; Opponent: Kliment Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   The aim of this study was to assess the effects of the neurostimulation substances MDMA and 25CN-NBOMe on the nervous system by stimulating a cultivated hippocampal neural line. We investigated whether the effects of these ...
  • Webová aplikace pro detekci somatických bodových variant u pacientů s leukémii 

   Author: Matěj Koudelka; Supervisor: Klempíř Ondřej; Opponent: Přistoupilová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Diplomová práce zkoumá RNA sekvence izolovaných leukocytů u pacientů s leukémií v genu kinázové domény fúzního genu BCR::ABL1. Zkoumá hlavně chronickou myeloidní leukémii a PH pozitivní akutní lymfoblastickou leukémii ...
  • Vytvoření nástroje pro exekuci bioinformatických pipeline a jejich kontrolu 

   Author: Jaroslav Iha; Supervisor: Dvorský Bohuslav; Opponent: Staněk David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Cílem diplomové práce bylo vytvořit univerzální nástroj pro spouštění, správu a monitorování standardizovaných bioinformatických pipeline. Nástroj byl vytvořen na základě moderních architektonických pravidel a technologií ...
  • IoT systém pro průběžné sledování odhadu krevního tlaku při spánku 

   Author: Adam Zach; Supervisor: Vítězník Martin; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   IoT systém pro průběžné sledování odhadu krevního tlaku při spánku Cílem práce bylo navrhnout zařízení, které bude během noci průběžně sledovat krevní tlak. Při nebezpečném zvýšení krevního tlaku bude vyvolán alarm, který ...
  • Návrh aplikace pro kalibraci a korekci polohy soustavy nositelných inerciálních MoCap senzorů 

   Author: Petr Šrotýř; Supervisor: Hourová Michaela; Opponent: Volf Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Návrh aplikace pro kalibraci a korekci polohy soustavy nositelných inerciálních MoCap senzorů: Tato práce se zabývá návrhem aplikace pro kalibraci a korekci polohy soustavy nositelných MoCap senzorů. Podle provedeného ...
  • Uvádění zdravotnických prostředků na trh se zaměřením na SW dle požadavků MDR 

   Author: Martin Staněk; Supervisor: Jirsa David; Opponent: Koval Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Uvádění zdravotnických prostředků na trh se zaměřením na SW dle požadavků MDR: Práce se zabývá uváděním zdravotnického softwaru na trh podle požadavků nařízení o zdravotnických prostředcích evropské unie známé pod zkratkou ...
  • Architektura systému pro sběr dat a detekci anomálií ze senzorů 

   Author: Tomáš Krajča; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Listík Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a vývoje softwaru jak z teoretického, tak i z praktického hlediska, jehož součástí je návrh a implementace demoverze architektury systému vhodného pro sběr dat v reálném čase ...
  • Framework pro kompilaci, synchronizaci a analýzu naměřených dat 

   Author: Aleksei Karavaev; Supervisor: Hejda Jan; Opponent: Křivánek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   V rámci této práce byl řešen návrh modulárního a konfigurovatelného frameworku pro předzpracování dat umožňující mimo jiné import, synchronizaci, analýzu a export. Na základě zadání práce byla vytvořena architektura, podle ...
  • Podpora distanční rehabilitace v software RukaRUK 

   Author: Ondřej Antoš; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-06)
   Cílem práce bylo zásadní přepracování existujícího telemedicínského systému pro podporu rehabilitace ruky RukaRUK, jež vznikl jako součást autorovy bakalářské práce. Přepracování má umožnit využití systému i v distanční ...
  • Systém pasportizace v nemocničním informačním systému 

   Author: Vítek Šmíd; Supervisor: Schlenker Anna; Opponent: Zvolský Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Cílem práce bylo vytvořit systém pasportizace výkonu neboli jejich evidence. Systém měl co nejvíce spolupracovat s již nasazeným nemocničním informačním systémem. Systém byl vyvíjen formou webové aplikace za využití nette ...