Collections in this community

Recent Submissions

 • Architektura systému pro sběr dat a detekci anomálií ze senzorů 

  Author: Tomáš Krajča; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Listík Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a vývoje softwaru jak z teoretického, tak i z praktického hlediska, jehož součástí je návrh a implementace demoverze architektury systému vhodného pro sběr dat v reálném čase ...
 • Framework pro kompilaci, synchronizaci a analýzu naměřených dat 

  Author: Aleksei Karavaev; Supervisor: Hejda Jan; Opponent: Křivánek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  V rámci této práce byl řešen návrh modulárního a konfigurovatelného frameworku pro předzpracování dat umožňující mimo jiné import, synchronizaci, analýzu a export. Na základě zadání práce byla vytvořena architektura, podle ...
 • Podpora distanční rehabilitace v software RukaRUK 

  Author: Ondřej Antoš; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Černý Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-06)
  Cílem práce bylo zásadní přepracování existujícího telemedicínského systému pro podporu rehabilitace ruky RukaRUK, jež vznikl jako součást autorovy bakalářské práce. Přepracování má umožnit využití systému i v distanční ...
 • Vytvoření nástroje pro přenos expertní analýzy cytometrických dat do open source prostředí pro zlepšení lékařské diagnostiky leukemií a jiných onemocnění 

  Author: Michaela Součková; Supervisor: Dvorský Bohuslav; Opponent: Staněk David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  The aim is to parse FlowJo (v 10.5.3) workspace file in R language to extract stored specifics of flow cytometry data analysis and subsequently transform and process the raw data stored separately in a file of FCS format. ...
 • Systém pasportizace v nemocničním informačním systému 

  Author: Vítek Šmíd; Supervisor: Schlenker Anna; Opponent: Zvolský Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Cílem práce bylo vytvořit systém pasportizace výkonu neboli jejich evidence. Systém měl co nejvíce spolupracovat s již nasazeným nemocničním informačním systémem. Systém byl vyvíjen formou webové aplikace za využití nette ...
 • Detekce CNV v datech z celoexomového sekvenování pacientů s neurogenetickým onemocněním 

  Author: Jaroslav Iha; Supervisor: Staněk David; Opponent: Svatoň Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-07)
  Přestože je variabilita počtu kopií segmentů DNA (Copy number variation, CNV) genetickou příčinou vzniku mnoha neurogenetických onemocnění, její následné detekování z dat masivně paralelního sekvenování zůstává složitou ...
 • Vývoj softwaru pro TOCCSL mikroskop s rozlišením jednotlivých molekul 

  Author: Andrej Polyak; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Olšinová Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
  Vývoj softwaru pro TOCCSL mikroskop s rozlišením jednotlivých molekul
 • Mobilní aplikace pro sledování psychického rozpoložení 

  Author: Karina Bykovskaia; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Huptych Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit mobilní aplikaci pro hodnocení psychického rozpoložení pacientů trpících chronickými choroby. Mobilní aplikace byla implementována pro platformu Android v Java a XML jazycích. V ...
 • Mobilní aplikace pro vyplnění a sběr montreálského kognitivního testu 

  Author: Matěj Koudelka; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Janda Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
  Montrealský kognitivní test: mobilní aplikace V této bakalářské práci jsem se věnoval popisu a vysvětlení jednotlivých částí montrealského kognitivního testu (Montreal Cognitive Assessment, MoCa), jeho implementaci, vzhledu ...
 • Testování Center of Motion algoritmu pro hodnocení třesu 

  Author: Martin Staněk; Supervisor: Tesař Jan; Opponent: Bína Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
  Cílem této bakalářské práce bylo otestovat a zhodnotit funkčnost Center of Motion (CoM) algoritmu pro měření třesu (například u parkinsonických pacientů), který je implementován v aplikaci TremAn3. Implementace CoM algoritmu ...
 • Aplikace pro výpočet genomických parametrů 

  Author: Matěj Nemec; Supervisor: Tesař Jan; Opponent: Španělová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  NSAT: Nucleotide Sequence Analysis Tool Cílem práce bylo vytvořit uživatelsky přívětivý program umožňující porovnání velkého počtu celogenomových sekvencí pro účely bakteriální systematiky. Pro vytvoření programu nazvaného ...
 • Kurs pro školení v IT bezpečnosti 

  Author: Tomáš Krajča; Supervisor: Brechlerová Dagmar; Opponent: Moll Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Hlavním cílem této práce je vytvořit teoretický kurz a k němu příslušný praktický materiál zaměřený na edukaci zdravotnického personálu v rámci kybernetické bezpečnosti. Zejména se jedná o pochopení problematiky autentizace, ...
 • Systém pro ukládání a přístup k datům z geriatrických vyšetření 

  Author: Karolína Straková; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Janků Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Se zvyšujícím se počtem starších lidí v populaci je potřeba zefektivnit a zkvalitnit péči a hodnocení celkového stavu osob ve vyšším věku. Posuzování zdravotního stavu starších osob je momentálně prováděno pomocí funkčních ...
 • Software pro podporu rehabilitace ruky 

  Author: Ondřej Antoš; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Černý Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Software pro podporu rehabilitace ruky Cílem práce bylo navrhnout a vytvořit programové vybavení určené k rehabilitaci horní končetiny s využitím pohybového senzoru od společnosti Leap Motion. V úvodu je popsána rehabilitační ...
 • Webové rozhraní diabetického deníku 

  Author: Phung-Dong Kulcsár; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Burša Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Tato práce se zabývá rozšířením možností monitorace parametrů, které ovlivňují hladinu koncentrace glukózy v krvi pacienta trpící chorobou diabetes mellitus. Výstupem je webová aplikace implementovaná pomocí technologie ...
 • Explorační analýza heterogenních neuroinformatických dat 

  Author: Shala Laura; Supervisor: Klempíř Ondřej; Opponent: Steklá Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Kľúčovým predpokladom pre kvalitnú analýzu dát naprieč obormi je dôkladná vizuálna prieskumová analýza (EDA) každého datasetu. Tá však býva i pre veľkú dávku subjektivity v jej postupoch často opomínana. Cieľom tejto práce ...
 • Elektronizace klinických formulářů a jejich výstup do elektronického zdravotního záznamu 

  Author: Šmíd Vítek; Supervisor: Schlenker Anna; Opponent: Sládková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Elektronizace klinických formulářů a jejich výstup do elektronického zdravotního záznamu Tato bakalářská práce se zaměřuje na vývoj aplikace, která usnadní lékařům práci při posuzování schopnosti pacientů zvládat životní ...
 • Ovládání robotické paže pomocí dat z Kinectu 

  Author: Šípek Václav; Supervisor: Kauler Jan; Opponent: Krupka Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Cílem této práce je nakrmení pacienta robotickou paží, která bude umístěna vedle pacienta. Pacient i umělá ruka budou snímáni hloubkovou kamerou pro zjištění jejich souřadnic. Ze souřadnic se vypočítá nový souřadný systém ...
 • Aplikace pro sledování spotřeby botulotoxinu 

  Author: Panoška Petr; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Kuzmin Alexandr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Tato práce se zabývá problematikou využití databázové aplikacepro evidenci spotřeby lékůjako zdravotnického prostředku, návrhem takovéaplikace a také její implementací pro reálné využití vpraxi. Aplikace je vyvíjena vrámci ...
 • Tvorba a aktualizace systému pro výuku biologie 

  Author: Roun Václav; Supervisor: Vítečková Slávka; Opponent: Wiewegh Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Cílem bakalářské práce bylo aktualizovat výukový systém Moodle, zejména pak jeho vzhled. Nejprve bylo nutné seznámit se spožadavky kladenými ze strany Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a obecnými požadavky použitelnosti, ...

View more