Poslední příspěvky

 • Biodomino - mobilní aplikace pro výuku biologie 

  Autor: Rolandová Barbora; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Kuzmin Alexander
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu Biodomino pre podporu výučby biológie formou hry. Súčasťou mobilnej aplikácie je vytvorenie editoru navrhnutý ako webová aplikácia, kde učiteľ vytvára jednotlivé ...
 • Webová aplikace pro digitalizaci papírových dotazníků 

  Autor: Šustek Pavel; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Šlajchrt Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Posuzování zdravotního stavu pacientů v gerontologii je prováděno pomocí funkčních vyšetření. Jedná se o řadu specializovaných testů, jejichž výsledky jsou zaznamenávány do papírových formulářů. Tato práce se zabývá tvorbou ...
 • Mobilní aplikace Mobile CIMED pro sbírání medicínských dat ze sensorů 

  Autor: Ospanova Alina; Vedoucí práce: Kana Michel; Oponent práce: Vítězník Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Cílem dané práce je navrhnout řešení problémy komunikace mezí zdravotnickou technikou a nemocničním informačním systémem. Teoretická část obsahuje přehled různých vyskytujících ve Světě zdravotnických zařízení a jejich ...
 • Aplikace pro měření frekvence třesu z videozáznamu 

  Autor: Bína Ondřej; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Martinásek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Určení frekvence třesu je důležité při diagnóze nebo sledování vývoje některých neurologických chorob postihujících jak lidi, tak zvířata. Proto je v rámci této práce vytvořena desktopová aplikaci, která je schopna frekvenci ...
 • Inovace webových stránek domácího vzdělávání 

  Autor: Endrštová Barbora; Vedoucí práce: Vítečková Slávka; Oponent práce: Neťuka Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Cílem této bakalářské práce je inovovat webové stránky Domácího vzdělávání Jany Králové na základě sestaveného návrhu vycházejícího z výsledků analýzy dosavadního řešení webové prezentace a požadavků poskytovatele. Vlastní ...
 • Objednávkový systém s rozšířenou podporou pro informovanost pacientů 

  Autor: Pešta Marek; Vedoucí práce: Vítečková Slávka; Oponent práce: Neťuka Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  Vytvořte webovou aplikaci určenou lékařům, která bude sloužit jako objednávkový systém s rozšířenou podporou pro zasílání informací pacientům. Na straně lékaře bude aplikace umožňovat správu objednávek pacientů a nastavení ...
 • Návrh a implementace knihovny pro ovládání robotické paže 

  Autor: Poláček Milan; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Martinásek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a implementovat v jazyce C# knihovnu pro ovládání robotické paže. Knihovna by měla být dostatečně abstraktní, aby umožňovala připojit libovolnou paži s libovolnými motory a dostatečně ...
 • Mobilní aplikace měřící tempo běhu 

  Autor: Doksanský Marek; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Kábrt Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  Cílem bakalářské práce je vytvořit aplikaci pro mobilní telefony měřící tempo běhu. V bakalářské práci se nejdříve seznamte s metodami měření pohybů pomocí telefonu, prozkoumejte a stručně popište existující aplikace a ...
 • Hodnocení profilu obličeje a jeho atraktivity 

  Autor: Malý Jaroslav; Vedoucí práce: Kasal Pavel; Oponent práce: Měšťák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  Východiskem plánování a hodnocení efektu operací v plastické chirurgii je posouzení estetického optima z hlediska uplatnění pravidel symetrie, zlatého řezu a neoklasických kánonů, dále somatotypu jedince. Zavedeným metodickým ...
 • Tvorba a aktualizce webového portálu FIT ME 

  Autor: Steklá Michaela; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Kuzmin Alexander
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  Cílem bakalářské práce je aktualizovat webový portál Fit Me zaměřený na uchování a prezentaci cviků. V práci se nejdříve seznamte s projektem Fit Me a technologií Drupal. Webový portál má vytvořené jádro a základní vzhled ...
 • Rozbor a zobrazení parametrů chůze 

  Autor: Klempíř Ondřej; Vedoucí práce: Ladecký Martin; Oponent práce: Svoboda Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  Cílem bakalářské práce je rozbor parametrů chůze pacientů s DMO před operací a po ní. Pacienti byli nasnímáni na univerzitní klinice v Grazi pomocí kamerového systému VICON. V bakalářské práci se seznamte s indexy chůze, ...
 • Aplikace pro kamerové měření testu "klepání prstů" u pacientů s Parkinsonovou chorobou 

  Autor: Staněk David; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Šofka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
 • Sociální síť pro seniory 

  Autor: Koller Daniel; Vedoucí práce: Vítečková Slávka; Oponent práce: Neťuka Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
 • Ovládání počítače pomocí jazyka při použití hloubkové kamery 

  Autor: Ibl Martin; Vedoucí práce: Krupička Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
 • Možnosti zajištění přístupu do IS ve zdravotnictví, problematika vhodné autentizace 

  Autor: Malá Gabriela; Vedoucí práce: Brechlerová Dagmar; Oponent práce: Buchtela David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
 • Bezpečnostní politika ordinace 

  Autor: Salačová Kristýna; Vedoucí práce: Brechlerová Dagmar; Oponent práce: Buchtela David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
 • Fit Me webový portál - jádro systému, funkční prvky a databáze 

  Autor: Žikeš Radek; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Kuzmin Alexandr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
 • Vliv viditelnosti na stabilitu chůze 

  Autor: Tomanová Tereza; Vedoucí práce: Vítečková Slávka; Oponent práce: Neťuka Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
 • Detekce biologických veličin za účelem stanovení kondice měřeného subjektu. 

  Autor: Lochmann Jan; Vedoucí práce: Kauler Jan; Oponent práce: Hrdlička Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
 • Webová aplikace pro obezitologii 

  Autor: Mužík Martin; Vedoucí práce: Vítečková Slávka; Oponent práce: Neťuka Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)

Zobrazit další