Poslední příspěvky

 • Knihovna funkcí pro zpracování ultrazvukových vyšetření 

  Autor: Dušek Jakub; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Janda Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Pr ?ace pojedn ?av ?a o n ?avrhu a implementaci knihovny pro zpracov ?an ?? ultrazvukov ?ych vyˇsetˇren ??.
 • Aplikace pro sledování spotřeby botulotoxinu 

  Autor: Panoška Petr; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Kuzmin Alexandr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Tato práce se zabývá problematikou využití databázové aplikacepro evidenci spotřeby lékůjako zdravotnického prostředku, návrhem takovéaplikace a také její implementací pro reálné využití vpraxi. Aplikace je vyvíjena vrámci ...
 • Tvorba a aktualizace systému pro výuku biologie 

  Autor: Roun Václav; Vedoucí práce: Vítečková Slávka; Oponent práce: Wiewegh Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Cílem bakalářské práce bylo aktualizovat výukový systém Moodle, zejména pak jeho vzhled. Nejprve bylo nutné seznámit se spožadavky kladenými ze strany Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a obecnými požadavky použitelnosti, ...
 • Mikrokontrolér v úloze číslicové filtrace signálů 

  Autor: Dudař Matyáš; Vedoucí práce: Kauler Jan; Oponent práce: Krupka Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Prezentovaná práce se zabýv á zpracováním a vykreslením elektrických biosignálů, specificky EMG ? elektromyogramu. Pro práci se signálem je využito programového vybavení v prostředí Matlab, které vrací na základě frekvence ...
 • Vývoj aplikace pro návrh digtálních filtrů pro mikrokontrolér Arduino 2560 v prostředí Matlab 

  Autor: Řezáč Milan; Vedoucí práce: Kauler Jan; Oponent práce: Hrdlička Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-20)
  Vtéto bakalářské práci jsem měl za úkol vybrat vhodnou mobilní platformu a na ní naprogr a-movat aplikaci, která bude měřit tep a následně zpředchozích výsledků vyhodnocovat kondici daného subjektu. Vaplikaci jsem použil ...
 • Ovládání robotické paže pomocí dat z Kinectu 

  Autor: Šípek Václav; Vedoucí práce: Kauler Jan; Oponent práce: Krupka Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Cílem této práce je nakrmení pacienta robotickou paží, která bude umístěna vedle pacienta. Pacient i umělá ruka budou snímáni hloubkovou kamerou pro zjištění jejich souřadnic. Ze souřadnic se vypočítá nový souřadný systém ...
 • Kybernetická bezpečnost - vytvoření kurzu pro lékaře 

  Autor: Zoul Jan; Vedoucí práce: Brechlerová Dagmar; Oponent práce: Wallenfelsová Helena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
  Zdravotnická data mohou být díky stále se rozvíjející m IT ohrožena, a proto h lavním cílem té to bakalářsk é práce bylo rozšíření virtuální ordinace (testovacího pro středí), která je umístěna v prostorách fakulty. Cílem ...
 • Migrace dat lékařské databáze 

  Autor: Marková Sandra; Vedoucí práce: Ladecký Martin; Oponent práce: Kuzmin Alexander
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vyšetření pacientů v laboratoři chůze především z hlediska archivace zdravotnických dat v takové podobě, aby byly dostupné a využitelné zejména pro klinický výzkum. Cílem ...
 • Tvorba komponenty Zaboduj pro výukový systém Moodle 

  Autor: Havel Vojtěch; Vedoucí práce: Vítečková Slávka; Oponent práce: Neťuka Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  E-learning přináší ve výuce výhody jak pro učitele, tak i pro studenty. Studium je také díky rozvoji počítačových technologií přístupnější a zábavnější. Tatobakalářskápráce se zabývá vytvořením herní komponenty Zaboduj ...
 • Vytvoření úloh a příslušných materiálů pro webové útoky 

  Autor: Pilecký Ondřej; Vedoucí práce: Brechlerová Dagmar; Oponent práce: Wallenfelsová Helena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Ve své práci jsem se zaměřil na některé webové útoky na zdravotnické informační systémy, které by mohly být použity pro výuku předmětu Bezpečnost přenosu a zpracování dat 3. ročníku oboru BMI fakulty biomedicínského ...
 • Systém pro zobrazení a ukládání snímků z magnetické rezonance na síťové datové úložiště 

  Autor: Mařík Lukáš; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Kuzmin Alexander
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Tato práce se věnuje práci s medicínskými daty, která musí být pro svou velikost uložena na externím úložišti. Stávající řešení se skládá z REDCapu, systému pro správu studií, velkokapacitního datového úložiště CESNET a ...
 • Autentizace uživatelů pomocí dynamiky pohybů myší 

  Autor: Čumrdová Anežka; Vedoucí práce: Schlenker Anna; Oponent práce: Vynikarová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Cílem této práce je návrh řešení zabezpečení za použití behaviorálních biometrických charakteristik se zaměřením na dynamiku pohybů myší. K rozpoznávání uživatelů jsou použity metody identifikace a autentizace na základě ...
 • Bezpečnost osobního počítače v ordinaci lékaře zejména z hlediska sítových útoků 

  Autor: Stuchlík David; Vedoucí práce: Brechlerová Dagmar; Oponent práce: Požár Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Informacn technologie zasahuj do vsech oblast lidske spolecnosti. Jednou z techto oblast je i zdravotnictv. Prave zdravotnicka data mohou byt vlivem rozvoje IT znacne ohrozena. Aby bylo mozne tato data zabezpecit, je nutne ...
 • Tvorba pluginu systému WordPress pro podporu výuky 

  Autor: Nováková Markéta; Vedoucí práce: Vítečková Slávka; Oponent práce: Neťuka Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením herní komponenty Matematické pexeso pro redakční systém WordPress. Práce je založena na spolupráci s Janou Královou z Berouna a jejím domácím vzděláváním, které je možnou alternativou ...
 • Rozhraní člověk - stroj pro ovládání robotické paže. 

  Autor: Jirsa David; Vedoucí práce: Kauler Jan; Oponent práce: Krupka Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Tato práce předkládá navržení a vyhotovení ovládání robotické paže, která se nachází v prostorách fakulty. Ovládání robotické paže je uskutečněno pomocí náramku Myo, který snímá myopotenciálovou aktivitu svalů a dle zvoleného ...
 • Ověřování identity na základě kontinuálního snímání dynamiky stisku počítačových kláves 

  Autor: Reimer Michal; Vedoucí práce: Schlenker Anna; Oponent práce: Buchtela David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Cílem této práce je návrh a realizace aplikace pro rozpoznávání uživatelů. K rozpoznáváníuživatelů jsou použity metody identifikace a autentizace na základě behaviorální biomet- rické charakteristiky, dynamiky stisku ...
 • Aplikace pro evidenci přístrojové techniky 

  Autor: Šmíd Petr; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Kravcová Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Cílembakalářsképráce je vytvořit softwarepro správu přístrojů zvláště evidenci bezpečnostně technických kontrol a propojit s databází pacientů a databází jejich vyšetření včetně popisu a záznamu a použité techniky. V ...
 • Tvorba komponenty Biodomino pro výukový systém Moodle 

  Autor: Suchánková Pavla; Vedoucí práce: Vítečková Slávka; Oponent práce: Neťuka Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Cílem této práce je vytvořit funkční plugin Biodomino do e-learningového systému Moodle, který bude podporovat výuku morfologie listů na základní škole. Vprvní části seprácezabývá základními pojmy aanalýzou komponenty. ...
 • Softwarový nástroj pro využití mobilního telefonu při snímání pohybu 

  Autor: Nedelčev Nikolaj; Vedoucí práce: Vítečková Slávka; Oponent práce: Neťuka Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Moje bakalářská práce se skládá ze dvou aplikací, které fungujízcela samostatně. Cílem první mobilní aplikacebylo využíttechnologiisnímání pohybuvmobilním telefonu pomocí akcelerometru, následně naměřená data uložit do ...
 • Webová aplikace pro zobrazení a vyhodnocení dat z glukometru 

  Autor: Hrůza Tomáš; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Martinásek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Tatobakalářská práceje zaměřenana vývoj webové aplikace. Účelem této aplikace je zobrazení a vyhodnocení dat zglukometru. Zobrazení datje realizováno pomocígrafů. Vyhodnocená data umožňuje aplikace exportovat do souboru ...

Zobrazit další