Now showing items 1-20 of 63

  • Algoritmy pro zpracování signálů v respirační péči 

   Author: Listík Vít; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Mlček Mikuláš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Aplikace metod hodnocení symetrie obličeje 

   Author: Fiala Patrik; Supervisor: Kasal Pavel; Opponent: Pivoňková Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Aplikace pro evidenci přístrojové techniky 

   Author: Šmíd Petr; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Kravcová Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílembakalářsképráce je vytvořit softwarepro správu přístrojů zvláště evidenci bezpečnostně technických kontrol a propojit s databází pacientů a databází jejich vyšetření včetně popisu a záznamu a použité techniky. V ...
  • Aplikace pro kamerové měření testu "klepání prstů" u pacientů s Parkinsonovou chorobou 

   Author: Staněk David; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Šofka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aplikace pro měření frekvence třesu z videozáznamu 

   Author: Bína Ondřej; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Martinásek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Určení frekvence třesu je důležité při diagnóze nebo sledování vývoje některých neurologických chorob postihujících jak lidi, tak zvířata. Proto je v rámci této práce vytvořena desktopová aplikaci, která je schopna frekvenci ...
  • Aplikace pro sledování spotřeby botulotoxinu 

   Author: Panoška Petr; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Kuzmin Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato práce se zabývá problematikou využití databázové aplikacepro evidenci spotřeby lékůjako zdravotnického prostředku, návrhem takovéaplikace a také její implementací pro reálné využití vpraxi. Aplikace je vyvíjena vrámci ...
  • Aplikace pro výpočet genomických parametrů 

   Author: Matěj Nemec; Supervisor: Tesař Jan; Opponent: Španělová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   NSAT: Nucleotide Sequence Analysis Tool Cílem práce bylo vytvořit uživatelsky přívětivý program umožňující porovnání velkého počtu celogenomových sekvencí pro účely bakteriální systematiky. Pro vytvoření programu nazvaného ...
  • Autentizace uživatelů pomocí dynamiky pohybů myší 

   Author: Čumrdová Anežka; Supervisor: Schlenker Anna; Opponent: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem této práce je návrh řešení zabezpečení za použití behaviorálních biometrických charakteristik se zaměřením na dynamiku pohybů myší. K rozpoznávání uživatelů jsou použity metody identifikace a autentizace na základě ...
  • Bezpečnost osobního počítače v ordinaci lékaře zejména z hlediska sítových útoků 

   Author: Stuchlík David; Supervisor: Brechlerová Dagmar; Opponent: Požár Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Informacn technologie zasahuj do vsech oblast lidske spolecnosti. Jednou z techto oblast je i zdravotnictv. Prave zdravotnicka data mohou byt vlivem rozvoje IT znacne ohrozena. Aby bylo mozne tato data zabezpecit, je nutne ...
  • Bezpečnostní politika ordinace 

   Author: Salačová Kristýna; Supervisor: Brechlerová Dagmar; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Biodomino - mobilní aplikace pro výuku biologie 

   Author: Rolandová Barbora; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Kuzmin Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu Biodomino pre podporu výučby biológie formou hry. Súčasťou mobilnej aplikácie je vytvorenie editoru navrhnutý ako webová aplikácia, kde učiteľ vytvára jednotlivé ...
  • Deník pro chronicky nemocné - mobilní aplikace 

   Author: Fojt Jan; Supervisor: Vítečková Slávka; Opponent: Neťuka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Detekce biologických veličin za účelem stanovení kondice měřeného subjektu. 

   Author: Lochmann Jan; Supervisor: Kauler Jan; Opponent: Hrdlička Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Detekce CNV v datech z celoexomového sekvenování pacientů s neurogenetickým onemocněním 

   Author: Jaroslav Iha; Supervisor: Staněk David; Opponent: Svatoň Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-07)
   Přestože je variabilita počtu kopií segmentů DNA (Copy number variation, CNV) genetickou příčinou vzniku mnoha neurogenetických onemocnění, její následné detekování z dat masivně paralelního sekvenování zůstává složitou ...
  • Elektronizace klinických formulářů a jejich výstup do elektronického zdravotního záznamu 

   Author: Šmíd Vítek; Supervisor: Schlenker Anna; Opponent: Sládková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Elektronizace klinických formulářů a jejich výstup do elektronického zdravotního záznamu Tato bakalářská práce se zaměřuje na vývoj aplikace, která usnadní lékařům práci při posuzování schopnosti pacientů zvládat životní ...
  • Explorační analýza heterogenních neuroinformatických dat 

   Author: Shala Laura; Supervisor: Klempíř Ondřej; Opponent: Steklá Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Kľúčovým predpokladom pre kvalitnú analýzu dát naprieč obormi je dôkladná vizuálna prieskumová analýza (EDA) každého datasetu. Tá však býva i pre veľkú dávku subjektivity v jej postupoch často opomínana. Cieľom tejto práce ...
  • Fit Me webový portál - jádro systému, funkční prvky a databáze 

   Author: Žikeš Radek; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Kuzmin Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Fit Me webový portál - vzhled a uživatelské rozhraní 

   Author: Andrš Jakub; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Kuzmin Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • GDiag - webová aplikace pro správu a export funkčních vyšetření 

   Author: Janků Tomáš; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Šlajchrt Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • GDiag - webová aplikace pro tvorbu a tisk dotazníků 

   Author: Benedikt Tomáš; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Šlajchrt Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)