• Algoritmy pro zpracování signálů v respirační péči 

   Autor: Listík Vít; Vedoucí práce: Roubík Karel; Oponent práce: Mlček Mikuláš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Aplikace metod hodnocení symetrie obličeje 

   Autor: Fiala Patrik; Vedoucí práce: Kasal Pavel; Oponent práce: Pivoňková Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Aplikace pro evidenci přístrojové techniky 

   Autor: Šmíd Petr; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Kravcová Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílembakalářsképráce je vytvořit softwarepro správu přístrojů zvláště evidenci bezpečnostně technických kontrol a propojit s databází pacientů a databází jejich vyšetření včetně popisu a záznamu a použité techniky. V ...
  • Aplikace pro kamerové měření testu "klepání prstů" u pacientů s Parkinsonovou chorobou 

   Autor: Staněk David; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Šofka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aplikace pro měření frekvence třesu z videozáznamu 

   Autor: Bína Ondřej; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Martinásek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Určení frekvence třesu je důležité při diagnóze nebo sledování vývoje některých neurologických chorob postihujících jak lidi, tak zvířata. Proto je v rámci této práce vytvořena desktopová aplikaci, která je schopna frekvenci ...
  • Aplikace pro sledování spotřeby botulotoxinu 

   Autor: Panoška Petr; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Kuzmin Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato práce se zabývá problematikou využití databázové aplikacepro evidenci spotřeby lékůjako zdravotnického prostředku, návrhem takovéaplikace a také její implementací pro reálné využití vpraxi. Aplikace je vyvíjena vrámci ...
  • Autentizace uživatelů pomocí dynamiky pohybů myší 

   Autor: Čumrdová Anežka; Vedoucí práce: Schlenker Anna; Oponent práce: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem této práce je návrh řešení zabezpečení za použití behaviorálních biometrických charakteristik se zaměřením na dynamiku pohybů myší. K rozpoznávání uživatelů jsou použity metody identifikace a autentizace na základě ...
  • Bezpečnost osobního počítače v ordinaci lékaře zejména z hlediska sítových útoků 

   Autor: Stuchlík David; Vedoucí práce: Brechlerová Dagmar; Oponent práce: Požár Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Informacn technologie zasahuj do vsech oblast lidske spolecnosti. Jednou z techto oblast je i zdravotnictv. Prave zdravotnicka data mohou byt vlivem rozvoje IT znacne ohrozena. Aby bylo mozne tato data zabezpecit, je nutne ...
  • Bezpečnostní politika ordinace 

   Autor: Salačová Kristýna; Vedoucí práce: Brechlerová Dagmar; Oponent práce: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Biodomino - mobilní aplikace pro výuku biologie 

   Autor: Rolandová Barbora; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Kuzmin Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu Biodomino pre podporu výučby biológie formou hry. Súčasťou mobilnej aplikácie je vytvorenie editoru navrhnutý ako webová aplikácia, kde učiteľ vytvára jednotlivé ...
  • Deník pro chronicky nemocné - mobilní aplikace 

   Autor: Fojt Jan; Vedoucí práce: Vítečková Slávka; Oponent práce: Neťuka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Detekce biologických veličin za účelem stanovení kondice měřeného subjektu. 

   Autor: Lochmann Jan; Vedoucí práce: Kauler Jan; Oponent práce: Hrdlička Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Elektronizace klinických formulářů a jejich výstup do elektronického zdravotního záznamu 

   Autor: Šmíd Vítek; Vedoucí práce: Schlenker Anna; Oponent práce: Sládková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Elektronizace klinických formulářů a jejich výstup do elektronického zdravotního záznamu Tato bakalářská práce se zaměřuje na vývoj aplikace, která usnadní lékařům práci při posuzování schopnosti pacientů zvládat životní ...
  • Explorační analýza heterogenních neuroinformatických dat 

   Autor: Shala Laura; Vedoucí práce: Klempíř Ondřej; Oponent práce: Steklá Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Kľúčovým predpokladom pre kvalitnú analýzu dát naprieč obormi je dôkladná vizuálna prieskumová analýza (EDA) každého datasetu. Tá však býva i pre veľkú dávku subjektivity v jej postupoch často opomínana. Cieľom tejto práce ...
  • Fit Me webový portál - jádro systému, funkční prvky a databáze 

   Autor: Žikeš Radek; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Kuzmin Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Fit Me webový portál - vzhled a uživatelské rozhraní 

   Autor: Andrš Jakub; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Kuzmin Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • GDiag - webová aplikace pro správu a export funkčních vyšetření 

   Autor: Janků Tomáš; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Šlajchrt Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • GDiag - webová aplikace pro tvorbu a tisk dotazníků 

   Autor: Benedikt Tomáš; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Šlajchrt Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Hodnocení profilu obličeje a jeho atraktivity 

   Autor: Malý Jaroslav; Vedoucí práce: Kasal Pavel; Oponent práce: Měšťák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Východiskem plánování a hodnocení efektu operací v plastické chirurgii je posouzení estetického optima z hlediska uplatnění pravidel symetrie, zlatého řezu a neoklasických kánonů, dále somatotypu jedince. Zavedeným metodickým ...
  • Inovace webových stránek domácího vzdělávání 

   Autor: Endrštová Barbora; Vedoucí práce: Vítečková Slávka; Oponent práce: Neťuka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílem této bakalářské práce je inovovat webové stránky Domácího vzdělávání Jany Králové na základě sestaveného návrhu vycházejícího z výsledků analýzy dosavadního řešení webové prezentace a požadavků poskytovatele. Vlastní ...