Now showing items 1-20 of 76

  • Vzdělávání zdravotnického personálu v IT bezpečnosti 

   Author: Vladimír Čermák; Supervisor: Brechlerová Dagmar; Opponent: Šmíd Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-06)
   V této práci je cílem přispět ke vzdělávání zdravotníků a zdravotnického personál v bezpečnosti při práci s informačními technologiemi. Tato oblast se jeví v současné době jako velmi důležitá a v budoucnu bude tato důležitost ...
  • Veterinární informační systém s využitím zdravotnického standardu HL7 FHIR 

   Author: Anna Huslarová; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Huptych Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Cílem bakalářské práce bylo vytvořením aplikace pro objednávání klientů na veterinární pracoviště za použití mezinárodního standardu HL7 FHIR pro předávání zdravotnických dat. Po analýze současných systémů a požadavků na ...
  • Identifikace parametrů přenosové funkce zkoumaného subjektu pomocí běžeckého trenažéru. 

   Author: Matěj Fiklík; Supervisor: Kauler Jan; Opponent: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Identifikace parametrů přenosové funkce zkoumaného subjektu pomocí běžeckého trenažéru Cílem této práce je návrh, příprava prostředí a následné provedení experimentu, pomocí něhož bude možné sledovat vývoj vybraných ...
  • Modelování šíření pandemie Covid-19 s využitím multiagentních systémů 

   Author: Markéta Majerová; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Fiala Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Cílem práce bylo vyhodnotit možnosti modelování pandemie COVID-19 včetně multiagentních systémů a zmapovat možnosti validace modelových výsledků. Na základě rešerše existujících modelů byl jako nejvhodnější vybrán model ...
  • Funkční demonstrátor implementace Embedded Classification Tool (ECT) pro ICD-11 do makety uživatelského rozhraní formuláře klinického informačního systému 

   Author: Linda Medková; Supervisor: Zvolský Miroslav; Opponent: Papíková Vendula
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit formulářovou webovou stránku, která má ukazovat využití webových technologií pro integraci obsahu MKN-11 do klinického informačního systému a demonstrovat uživatelům využitelnost ...
  • Možnosti využití analýzy textu odborných článků ve zdravotnictví za pomoci big data nástrojů 

   Author: Martin Kovařík; Supervisor: Jirsa David; Opponent: Dušek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti využití analýzy textu odborných článků ve zdravotnictví s využitím big data nástrojů. Zkoumám různé metody analýzy textu a extrakce informací z odborných zdravotnických článků. ...
  • Využití hlubokých neuronových sítí pro prioritizaci RTG snímků plic 

   Author: Dalibor Jelínek; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Sirůčková Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Práce zkoumá možnost vytvoření systému pro automatickou prioritizaci rentgenových snímků plic dle závažnosti nálezu. Byla zvolena datová sada rentgenových snímků s popisem – CheXpert a upraven existující software konvoluční ...
  • Digitalizace managementu lůžkové části na Pneumologické klinice FN Motol 

   Author: Štěpán Fojtů; Supervisor: Jirsa David; Opponent: Hrůza Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Digitalizace managementu lůžkové části na Pneumologické klinice FN Motol Cílem předkládané práce je digitalizovat formu, jakou si lékaři předávají pacienty ve službě na Pneumologické klinice FN Motol. Na základě analýzy ...
  • Vývoj vzdělávací e-learningové platformy a materiálů za účelem vzdělávání zdravotnického personálu dle legislativy GDPR 

   Author: Milena Telecká; Supervisor: Jirsa David; Opponent: Hrůza Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Cílem bakalářské práce je nastudování Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (známého jako GDPR) a definování požadavků kladených na práci s citlivými daty ve zdravotnictví. Následně pak vytvoření technické ...
  • Aplikace pro plánování služeb lékařů oční kliniky 

   Author: David Aron; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Janků Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Aplikace pro plánování služeb lékařů oční kliniky Hlavním cílem této práce je vytvoření aplikace, která usnadní plánování služeb na oční klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde momentální situace není zcela ...
  • Řešení IT bezpečnosti v malé lékařské ordinaci 

   Author: Vojtěch Boček; Supervisor: Brechlerová Dagmar; Opponent: Požár Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Hlavním tématem bakalářské práce je bezpečnost informací v malém zdravotnickém zařízení. Cílem práce je provést analýzu rizik v konkrétním malém zdravotnickém zařízení a doporučení bezpečnostních opatření ke snížení ...
  • Bioinformatická analýza RNA-seq dat 

   Author: Irma Snášelová; Supervisor: Dvorský Bohuslav; Opponent: Klempíř Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Bakalářská práce se věnuje analýze sekvenačních dat se zvláštním zaměřením na sekvenování nové generace (next-generation sequencing), kam se rovněž řadí RNA-seq, během kterého dochází k sekvenování celého transkriptomu. ...
  • Segmentace obrazu histologie aterosklerotických plátů 

   Author: Vojtěch Kropáček; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Sirůčková Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Cíle mé bakalářské práce jsou segmentovat obraz histologie aterosklerotických plátů na specifické oblasti (lumen, krvácení, kalcifikace, fibrózní vazivo, ateromová tkáň) a nahrání vytvořených dat do anotačního nástroje ...
  • Vytvoření nástroje pro přenos expertní analýzy cytometrických dat do open source prostředí pro zlepšení lékařské diagnostiky leukemií a jiných onemocnění 

   Author: Michaela Součková; Supervisor: Dvorský Bohuslav; Opponent: Staněk David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   The aim is to parse FlowJo (v 10.5.3) workspace file in R language to extract stored specifics of flow cytometry data analysis and subsequently transform and process the raw data stored separately in a file of FCS format. ...
  • Detekce CNV v datech z celoexomového sekvenování pacientů s neurogenetickým onemocněním 

   Author: Jaroslav Iha; Supervisor: Staněk David; Opponent: Svatoň Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-07)
   Přestože je variabilita počtu kopií segmentů DNA (Copy number variation, CNV) genetickou příčinou vzniku mnoha neurogenetických onemocnění, její následné detekování z dat masivně paralelního sekvenování zůstává složitou ...
  • Vývoj softwaru pro TOCCSL mikroskop s rozlišením jednotlivých molekul 

   Author: Andrej Polyak; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Olšinová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Vývoj softwaru pro TOCCSL mikroskop s rozlišením jednotlivých molekul
  • Mobilní aplikace pro sledování psychického rozpoložení 

   Author: Karina Bykovskaia; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Huptych Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit mobilní aplikaci pro hodnocení psychického rozpoložení pacientů trpících chronickými choroby. Mobilní aplikace byla implementována pro platformu Android v Java a XML jazycích. V ...
  • Mobilní aplikace pro vyplnění a sběr montreálského kognitivního testu 

   Author: Matěj Koudelka; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Janda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Montrealský kognitivní test: mobilní aplikace V této bakalářské práci jsem se věnoval popisu a vysvětlení jednotlivých částí montrealského kognitivního testu (Montreal Cognitive Assessment, MoCa), jeho implementaci, vzhledu ...
  • Testování Center of Motion algoritmu pro hodnocení třesu 

   Author: Martin Staněk; Supervisor: Tesař Jan; Opponent: Bína Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Cílem této bakalářské práce bylo otestovat a zhodnotit funkčnost Center of Motion (CoM) algoritmu pro měření třesu (například u parkinsonických pacientů), který je implementován v aplikaci TremAn3. Implementace CoM algoritmu ...
  • Aplikace pro výpočet genomických parametrů 

   Author: Matěj Nemec; Supervisor: Tesař Jan; Opponent: Španělová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   NSAT: Nucleotide Sequence Analysis Tool Cílem práce bylo vytvořit uživatelsky přívětivý program umožňující porovnání velkého počtu celogenomových sekvencí pro účely bakteriální systematiky. Pro vytvoření programu nazvaného ...