Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 50

  • Knihovna funkcí pro zpracování ultrazvukových vyšetření 

   Autor: Dušek Jakub; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Janda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Pr ?ace pojedn ?av ?a o n ?avrhu a implementaci knihovny pro zpracov ?an ?? ultrazvukov ?ych vyˇsetˇren ??.
  • Aplikace pro sledování spotřeby botulotoxinu 

   Autor: Panoška Petr; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Kuzmin Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato práce se zabývá problematikou využití databázové aplikacepro evidenci spotřeby lékůjako zdravotnického prostředku, návrhem takovéaplikace a také její implementací pro reálné využití vpraxi. Aplikace je vyvíjena vrámci ...
  • Tvorba a aktualizace systému pro výuku biologie 

   Autor: Roun Václav; Vedoucí práce: Vítečková Slávka; Oponent práce: Wiewegh Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem bakalářské práce bylo aktualizovat výukový systém Moodle, zejména pak jeho vzhled. Nejprve bylo nutné seznámit se spožadavky kladenými ze strany Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a obecnými požadavky použitelnosti, ...
  • Mikrokontrolér v úloze číslicové filtrace signálů 

   Autor: Dudař Matyáš; Vedoucí práce: Kauler Jan; Oponent práce: Krupka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Prezentovaná práce se zabýv á zpracováním a vykreslením elektrických biosignálů, specificky EMG ? elektromyogramu. Pro práci se signálem je využito programového vybavení v prostředí Matlab, které vrací na základě frekvence ...
  • Vývoj aplikace pro návrh digtálních filtrů pro mikrokontrolér Arduino 2560 v prostředí Matlab 

   Autor: Řezáč Milan; Vedoucí práce: Kauler Jan; Oponent práce: Hrdlička Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-20)
   Vtéto bakalářské práci jsem měl za úkol vybrat vhodnou mobilní platformu a na ní naprogr a-movat aplikaci, která bude měřit tep a následně zpředchozích výsledků vyhodnocovat kondici daného subjektu. Vaplikaci jsem použil ...
  • Ovládání robotické paže pomocí dat z Kinectu 

   Autor: Šípek Václav; Vedoucí práce: Kauler Jan; Oponent práce: Krupka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílem této práce je nakrmení pacienta robotickou paží, která bude umístěna vedle pacienta. Pacient i umělá ruka budou snímáni hloubkovou kamerou pro zjištění jejich souřadnic. Ze souřadnic se vypočítá nový souřadný systém ...
  • Kybernetická bezpečnost - vytvoření kurzu pro lékaře 

   Autor: Zoul Jan; Vedoucí práce: Brechlerová Dagmar; Oponent práce: Wallenfelsová Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Zdravotnická data mohou být díky stále se rozvíjející m IT ohrožena, a proto h lavním cílem té to bakalářsk é práce bylo rozšíření virtuální ordinace (testovacího pro středí), která je umístěna v prostorách fakulty. Cílem ...
  • Migrace dat lékařské databáze 

   Autor: Marková Sandra; Vedoucí práce: Ladecký Martin; Oponent práce: Kuzmin Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vyšetření pacientů v laboratoři chůze především z hlediska archivace zdravotnických dat v takové podobě, aby byly dostupné a využitelné zejména pro klinický výzkum. Cílem ...
  • Tvorba komponenty Zaboduj pro výukový systém Moodle 

   Autor: Havel Vojtěch; Vedoucí práce: Vítečková Slávka; Oponent práce: Neťuka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   E-learning přináší ve výuce výhody jak pro učitele, tak i pro studenty. Studium je také díky rozvoji počítačových technologií přístupnější a zábavnější. Tatobakalářskápráce se zabývá vytvořením herní komponenty Zaboduj ...
  • Vytvoření úloh a příslušných materiálů pro webové útoky 

   Autor: Pilecký Ondřej; Vedoucí práce: Brechlerová Dagmar; Oponent práce: Wallenfelsová Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Ve své práci jsem se zaměřil na některé webové útoky na zdravotnické informační systémy, které by mohly být použity pro výuku předmětu Bezpečnost přenosu a zpracování dat 3. ročníku oboru BMI fakulty biomedicínského ...
  • Systém pro zobrazení a ukládání snímků z magnetické rezonance na síťové datové úložiště 

   Autor: Mařík Lukáš; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Kuzmin Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato práce se věnuje práci s medicínskými daty, která musí být pro svou velikost uložena na externím úložišti. Stávající řešení se skládá z REDCapu, systému pro správu studií, velkokapacitního datového úložiště CESNET a ...
  • Autentizace uživatelů pomocí dynamiky pohybů myší 

   Autor: Čumrdová Anežka; Vedoucí práce: Schlenker Anna; Oponent práce: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem této práce je návrh řešení zabezpečení za použití behaviorálních biometrických charakteristik se zaměřením na dynamiku pohybů myší. K rozpoznávání uživatelů jsou použity metody identifikace a autentizace na základě ...
  • Bezpečnost osobního počítače v ordinaci lékaře zejména z hlediska sítových útoků 

   Autor: Stuchlík David; Vedoucí práce: Brechlerová Dagmar; Oponent práce: Požár Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Informacn technologie zasahuj do vsech oblast lidske spolecnosti. Jednou z techto oblast je i zdravotnictv. Prave zdravotnicka data mohou byt vlivem rozvoje IT znacne ohrozena. Aby bylo mozne tato data zabezpecit, je nutne ...
  • Tvorba pluginu systému WordPress pro podporu výuky 

   Autor: Nováková Markéta; Vedoucí práce: Vítečková Slávka; Oponent práce: Neťuka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením herní komponenty Matematické pexeso pro redakční systém WordPress. Práce je založena na spolupráci s Janou Královou z Berouna a jejím domácím vzděláváním, které je možnou alternativou ...
  • Rozhraní člověk - stroj pro ovládání robotické paže. 

   Autor: Jirsa David; Vedoucí práce: Kauler Jan; Oponent práce: Krupka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato práce předkládá navržení a vyhotovení ovládání robotické paže, která se nachází v prostorách fakulty. Ovládání robotické paže je uskutečněno pomocí náramku Myo, který snímá myopotenciálovou aktivitu svalů a dle zvoleného ...
  • Ověřování identity na základě kontinuálního snímání dynamiky stisku počítačových kláves 

   Autor: Reimer Michal; Vedoucí práce: Schlenker Anna; Oponent práce: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem této práce je návrh a realizace aplikace pro rozpoznávání uživatelů. K rozpoznáváníuživatelů jsou použity metody identifikace a autentizace na základě behaviorální biomet- rické charakteristiky, dynamiky stisku ...
  • Aplikace pro evidenci přístrojové techniky 

   Autor: Šmíd Petr; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Kravcová Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílembakalářsképráce je vytvořit softwarepro správu přístrojů zvláště evidenci bezpečnostně technických kontrol a propojit s databází pacientů a databází jejich vyšetření včetně popisu a záznamu a použité techniky. V ...
  • Tvorba komponenty Biodomino pro výukový systém Moodle 

   Autor: Suchánková Pavla; Vedoucí práce: Vítečková Slávka; Oponent práce: Neťuka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem této práce je vytvořit funkční plugin Biodomino do e-learningového systému Moodle, který bude podporovat výuku morfologie listů na základní škole. Vprvní části seprácezabývá základními pojmy aanalýzou komponenty. ...
  • Softwarový nástroj pro využití mobilního telefonu při snímání pohybu 

   Autor: Nedelčev Nikolaj; Vedoucí práce: Vítečková Slávka; Oponent práce: Neťuka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Moje bakalářská práce se skládá ze dvou aplikací, které fungujízcela samostatně. Cílem první mobilní aplikacebylo využíttechnologiisnímání pohybuvmobilním telefonu pomocí akcelerometru, následně naměřená data uložit do ...
  • Webová aplikace pro zobrazení a vyhodnocení dat z glukometru 

   Autor: Hrůza Tomáš; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Martinásek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tatobakalářská práceje zaměřenana vývoj webové aplikace. Účelem této aplikace je zobrazení a vyhodnocení dat zglukometru. Zobrazení datje realizováno pomocígrafů. Vyhodnocená data umožňuje aplikace exportovat do souboru ...