Now showing items 1-3 of 3

  • Analýza připravenosti zdravotnické záchranné služby na události spojené s působením CBRNE látek 

   Author: Kucharič Milan; Supervisor: Vidunová Jana; Opponent: Brádka Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Diplomová práce se věnuje problematice připravenosti zdravotnických záchranných služeb v ČRna mimořádné události. Zejména na událostispojenéspůsobenímchemických, biologických, radiologických, nukleárních a explozivních ...
  • Místo a role jednoduchých prostředků detekce chemických toxických látek v ochraně obyvatelstva 

   Author: Šimůnková Eliška; Supervisor: Pitschmann Vladimír; Opponent: Brádka Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Diplomová práce je zaměřena na studium některých otázek, které se týkají využití jednoduchých prostředků detekce chemických toxických látek v ochraně obyvatelstva. V teoretické části je uvedena základní legislativa týkající ...
  • Možnosti využití flashover kontejnerů pro výcvik hasičů v podmínkách kontaminace chemickými, biologickými a radioaktivními látkami 

   Author: Dörfel Jan; Supervisor: Otřísal Pavel; Opponent: Brádka Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   První část práce se zabývá současným stavem jednotek požární ochrany (JPO) a jejich vybavením na události s výskytem chemických, biologických a radioaktivních (CBRN) látek. Popsány jsou JPO, jejich organizační uspořádání, ...