Now showing items 1-2 of 2

  • Optometrie a laserové operace 

   Author: Lucie Bernášková; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Lamberský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou refrakční chirurgie, jejími riziky a kontraindikacemi. Úvod práce se věnuje oku jako optickému systému, fyziologii a anatomii rohovky, refrakčním vadám, kvůli kterým se podstupují ...
  • Srovnání určení objektivní a subjektivní refrakce astigmatismu 

   Author: Matěj Langhammer; Supervisor: Hlaváček Jakub; Opponent: Hrežík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Tato práce popisuje možnosti objektivního (přístrojového) a subjektivního vyšetření astigmatismu v praxi optometristy. Nejdříve popisuji stručně anatomii oka s důrazem na rohovku, její vrstvy a inervaci. Dále popisuji ...