Recently added

Now showing items 1-20 of 228

  • Pevné kontaktní čočky 

   Author: Korimová Kamila; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Zemanová Romana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této bakalářské práce je poskytnout ucelené informace o pevných kontaktních čočkách, o jejich aplikaci, technologii výroby a možnostech využití. V rámci experimentální části práce bude provedena aplikace RGP čoček ...
  • Porovnání metod výpočtu hodnoty nitrooční čočky při operaci katarakty 

   Author: Blažková Veronika; Supervisor: Cendelín Jiří; Opponent: Hložánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá současnými metodami výpočtů nitroočních čoček při operaci šedého zákalu a jejich přesností. Nejdříve jsou představeny jednotlivé generace vzorců a popsány principy, na kterých pracují. Dále jsou ...
  • Stabilizace refrakce po operaci senilní katarakty 

   Author: Kottová Anna; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Vaňharová Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Práce se v teoretické části zabývá šedým zákalem, jeho příčinami, diagnostikou a chirurgickou léčbou. Dále zahrnuje problematiku nitroočních čoček a řeší možnosti korekce refrakčních vad pomocí správného výpočtu čočky. ...
  • Vliv CXL na astigmatismus zadní plochy rohovky u pacientů s keratokonem 

   Author: Berglová Patricia; Supervisor: Studený Pavel; Opponent: Veselý Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Abstrakt: Tato práce se zabývá metodou CXL, jejím vlivem na astigmatismus zadní plochy rohovky u pacientů, kteří trpí onemocněním keratokonus. Teoretická část práce je rozdělena na kapitoly, které se podrobně věnuji rohovce, ...
  • Porovnání metod výpočtu torické nitrooční čočky a zjištění její pooperační stability 

   Author: Heřmanová Denisa; Supervisor: Cendelín Jiří; Opponent: Hložánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Torické IOL představují v současné době běžnou metodu korekce astigmatismu při operaci katarakty. V naší práci jsme se zabývali hodnocením výsledků torických nitroočních čoček T-flex (Rayner). Soubor tvořilo 9 očí 7 pacientů, ...
  • Antibakteriální stabilita víceúčelových roztoků k péči o kontaktní čočky 

   Author: Pekáčová Aneta; Supervisor: Vymětalová Veronika; Opponent: Cendelín Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   V první části této práci jsou shrnuty současné poznatky o problematice infekcí předního segmentu oka způsobené zejména bakteriálními agens. Samostatné kapitoly jsou zaměřeny na bakteriální keratitidu u nositelů a nenositelů ...
  • Povrchové úpravy brýlových čoček 

   Author: Portová Lucie; Supervisor: Písařík Petr; Opponent: Fišer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá brýlovými čočkami, jejich materiály a povrchovými úpravami (tvrzení, antireflexní vrstva, hydrofobní vrstva, oleofobní vrstva, antistatická vrstva, reflexní vrstva, barvení, UV vrstva, fotochromatické ...
  • Vyšetření refrakce pacientů s nystagmem 

   Author: Petrová Jana; Supervisor: Kučera Přemysl; Opponent: Srovnalová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se zabývá klasifikací mimovolních očních kmitů, vysvětluje metody vyšetření nystagmu a popisuje jeho léčbu. Další část je věnována vyšetření refrakce pacientů s nystagmem, kde je navrhnut nejoptimálnější postup. ...
  • Ověření platnosti vztahu mezi obsahem vody v gelu a jeho indexem lomu na souboru vybraných kontaktních čoček s různým stupněm nabotnání 

   Author: Jirásková Jana; Supervisor: Michálek Jiří; Opponent: Meléterová Ywetta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na popis materiálů kontaktních čoček a rozdělení čoček do několika klasifikačních systémů z hlediska již zmíněných materiálů. V textu je rovněž uvedena historie materiálů, ze ...
  • Porovnání strukturálních a funkčních změn u glaukomu 

   Author: Suchomelová Lucie; Supervisor: Pitrová Šárka; Opponent: Brůnová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Cílem teoretické části této bakalářské práce je uvedení do problematiky glaukomu. Bakalářská práce se zabývá objasněním dostupných vyšetřovacích metod tohoto onemocnění, seznamuje s dvěma základními typy - strukturální ...
  • Vliv kalkulací torických nitroočních čoček na pooperační výsledky 

   Author: Staveníková Alice; Supervisor: Pitrová Šárka; Opponent: Brůnová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Cílem bakalářské práce bylo porovnání dvou typů kalkulačních vzorců pro výpočet dioptrické síly a polohy jednoho typu torické nitrooční čočky (TIOL) z hlediska optimalizace pooperačních výsledků. V teoretické části je práce ...
  • Odhad centračních údajů nespolupracujícího klienta dle anatomických detailů obličeje 

   Author: Stuchlíková Simona; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Kulhavá Lada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na odhad centračních údajů u nespolupracujícího klienta podle anatomických detailů obličeje. Pro dobré pochopení tématu se úvod teoretické části věnuje anatomii hlavy, vývoji lebky od ...
  • Porovnání nových metod výpočtu hodnoty nitrooční čočky po předchozím refrakčním zákroku na rohovce 

   Author: Vavřinová Eliška; Supervisor: Palkovičová Eliška; Opponent: Němcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Práce se zabývá problematikou výpočtu nitrooční čočky (IOL) po předchozí rohovkové refrakční operaci. V teoretické části práce je vysvětleno, proč u pacientů po rohovkovém refrakčním zákroku klasické vzorce pro výpočet IOL ...
  • Metody vyšetření zraku řidičů a jejich porovnávání 

   Author: Šimůnek Jan; Supervisor: Žáková Markéta; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Bakalářská práce řeší otázku kvality měření zraku u vybrané skupiny řidičů motorových vozidel. Cílem práce je porovnat naměřené výsledky probandů na přístroji Visiotest s výsledky vlastního měření jinými speciálními testy ...
  • Vliv předchozí operace katarakty na hustotu endotelu rohovky u zemřelých dárců rohovkové tkáně 

   Author: Staňková Tereza; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Hlaváček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá vlivem operace katarakty na hustotu endotelových buněk rohovky. V teoretické části je stručně popsána anatomie a fyziologie rohovky a její základní parametry. V práci je dále zmíněná operace katarakty. ...
  • Zakřivení zadní plochy rohovky u pacientů po zadní lamelární keratoplastice 

   Author: Škubníková Alena; Supervisor: Studený Pavel; Opponent: Kacerovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Práce je zaměřena na lamelární keratoplastiku. Nejprve je popsána rohovka, její vrstvy, zásobení, výživa, biochemické složení a transparentnost. V další kapitole je popsána historie a současnost oční tkáňové banky, která ...
  • Vliv zrakového tréninku na výsledky vyšetření binokulárních funkcí 

   Author: Švejdová Petra; Supervisor: Kučera Přemysl; Opponent: Srovnalová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce pojednává o zrakovém tréninku. V úvodu se práce zabývá anatomií a fyziologií zrakového ústrojí, dále je popsána akomodace a konvergence včetně jejich poruch a následného řešení. Další část práce je ...
  • Výskyt vergenčních vad v populaci 

   Author: Tesařová Tereza; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Zemanová Romana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se zabývá problematikou vergenčních vad. V úvodních kapitolách zmiňuje anatomii senzorické a motorické části oka, zabývá se očními pohyby monokulárními a binokulárními, motilitou bulbů a popisuje jednotlivé ...
  • Testování intraokulárních čoček pomocí simulátoru vidění přes intraokulární čočky - VirtIOL 

   Author: Zawadová Markéta; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Cendelín Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Tato práce se zabývá porovnáváním intraokulárních čoček (IOL), jak na základě objektivních metod jako je kontrastní citlivost, tak po stránce subjektivní. Popisuje možnosti korekce presbyopie pomocí různých druhů IOL, ...
  • Srovnání víceúčelových roztoků pro měkké kontaktní čočky na českém trhu z hlediska jejich složení a vlastností 

   Author: Steinbrecherová Nikola; Supervisor: Michálek Jiří; Opponent: Cendelín Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Předmětem mé bakalářské práce je srovnání víceúčelových roztoků používaných v péči o kontaktní čočky z hlediska složení, kvality a jejich účinnosti na základě dostupných informací a odborných výzkumů. Proto se v první části ...