Now showing items 1-20 of 326

  • Analýza intraokulární korekce astigmatismu 

   Author: Tereza Šefernová; Supervisor: Fůs Martin; Opponent: Selčan Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou astigmatismu a jeho korekce pomocí torických intraokulárních čoček během chirurgie katarakty. Z dat 63 očí, která zahrnují předoperační a následnou pooperační biometrii, keratometrii ...
  • Světelné podmínky a jejich vliv na zrakové funkce 

   Author: Jana Hovězová; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kymplová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Předmětem této práce je přiblížení důležitosti osvětlení prostoru vyšetřovny při práci optometristy, a to zejména při vyšetřování zrakových funkcí. Osvětlení má vliv nejen na psychický stav člověka, ale také na jeho zdraví ...
  • Zraková ostrost u pacientů se zhoršenou pohyblivostí v nemocniční a domácí péči a možnost jejího zlepšení vhodnou brýlovou korekcí 

   Author: Andrea Nesměráková; Supervisor: Klimešová Iva; Opponent: Kadlčíková Nela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Práce popisuje zrakovou ostrost u lidí v nemocniční a domácí, nebo sociální péči. Hlavním tématem práce je popis základních metod vyšetřování zrakové ostrosti, které lze použít mimo refrakční místnosti, rozbor výhod a ...
  • Využití výsledků vyšetření monokulární a binokulární akomodační facility v diagnostice akomodačních a vergenčních poruch 

   Author: Eliška Kubecová; Supervisor: Písařík Petr; Opponent: Bělová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Bakalářská práce s názvem Využití výsledků vyšetření monokulární a binokulární akomodační facility v diagnostice akomodačních a vergenčních poruch se v úvodu zabývá binokulárním viděním, akomodací a vergencí. Práce se ...
  • Hodnocení přesnosti měření polohy nitrooční čočky pomocí Purkyně-metru 

   Author: Matěj Hora; Supervisor: Palkovičová Eliška; Opponent: Hložánková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Cílem bakalářské práce je zpracovat problematiku měření polohy nitrooční čočky (IOL), která se implantuje do oka při operaci katarakty nebo při refrakční výměně čočky. V teoretické části práce jsou nejprve definovány ...
  • Výroba očních protéz: současně používané materiály a jejich vlastnosti 

   Author: Viktória Kalapošová; Supervisor: Michálek Jiří; Opponent: Cendelín Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Práca sa zaoberá témou výroby očných protéz. Bližšie poukazuje na psychologický stav pacientov a chirurgické zákroky, ktoré predchádzajú používaniu akrylovej očnej protézy. Pripravila som historický prehľad z čias starovekého ...
  • Porovnání metod pro vyšetření fúzních rezerv 

   Author: Kateřina Hladíková; Supervisor: Policar Ondřej; Opponent: Pluháček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním metod pro vyšetření fúzních rezerv. Do dálky byly fúzní rezervy měřeny pomocí prizmatické lišty a synoptoforu. Dále byly porovnány fúzní rezervy do blízka pomocí vektogramu, ...
  • Metody pro zlepšení textů a značení nejen v dopravě 

   Author: Lucie Bohuňková; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Kunzová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá měřením velikosti dopravních značek, rychlosti čtení a měřením velikosti písmen na příbalových letácích. V první části bakalářské práce je popsána teoretická část, která se zaměřuje na zrakovou ...
  • Výsledky testovací strategie monokulárního a binokulárního vyšetření zorného pole 

   Author: Adéla Skryjová; Supervisor: Pitrová Šárka; Opponent: Marešová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   V teoretické části bakalářské práce je popsáno zorné pole, jeho poruchy a metody, pomocí nichž lze zorné pole měřit. Samotná kapitola je věnována statické perimetrii a také monokulární a binokulární perimetrii. Další část ...
  • Specifická péče o klienty s vyšší myopií v závislosti na jejich věku 

   Author: Karolína Rázlová; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kymplová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato bakalářská práce se teoreticky zabývá anatomií oční koule a přídatných orgánů oka, refrakčními vadami jako je myopie, hypermetropie, astigmatismus a presbyopie. U refrakčních vad jsou popsány projevy, příčiny, rozdělení ...
  • Vliv vizuálního maskování na zrakový vjem 

   Author: Barbora Svorenčíková; Supervisor: Hlaváček Jakub; Opponent: Schmidtová Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Hlavnou témou práce je vizuálne maskovanie. Jedná sa o fenomén, pri ktorom je viditeľnosť pozorovaného predmetu (target) ovplyvnená okolitými podnetmi (maskami). V práci je popisovaná anatómia oka a zraková dráha. Sú ...
  • Analýza brýlových čoček s modifikovaným povrchem 

   Author: Alena Bustová; Supervisor: Písařík Petr; Opponent: Tolde Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá povrchovými úpravami brýlových čoček a materiály používanými k jejich výrobě. Zaměřuje se na tvrdící, antireflexní, absorpční, reflexní a samočistící vrstvy a na fototropní a polarizační ...
  • Komplikace způsobené nošením kontaktních čoček 

   Author: Kateřina Malá; Supervisor: Žáková Markéta; Opponent: Vymyslický Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Teoretická část bakalářské práce shrnuje základní informace o vhodném způsobu zacházení s kontaktními čočkami, jak z pohledu optometristy, tak z pohledu klienta. V této práci se nachází informace o možných indikacích, ...
  • Péče o diabetického pacienta z pohledu optometristy 

   Author: Claudia Goronová; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kymplová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-06)
   Práca sa zaoberá charakterizáciou metabolického ochorenia Diabetes mellitus a starostlivosť o diabetického pacienta z pohľadu optometristu. Je dôležité, aby optometrista mal všeobecný prehľad o ochorení, ktoré vo svojej ...
  • Poruchy barvocitu - testy a korekce 

   Author: Anna Penkerová; Supervisor: Písařík Petr; Opponent: Srovnalová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Práce se věnuje problematice poruch barevného vidění, jejich příčinách jak vrozených, tak získaných způsobených například některými farmaky. V úvodu práce je popsána fyziologie barevného vidění a trichromatická teorie. ...
  • Komerční kontaktní čočky s UV blokátory 

   Author: Anna Hájková; Supervisor: Michálek Jiří; Opponent: Kuncová Gabriela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Práce se zabývá UV zářením a jeho vlivem na lidský organismus. Dále se věnuje očním patologiím, které jsou spojené s expozicí UV záření a uvádí jednotlivé možnosti ochrany očí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou ...
  • Závislost akomodační pružnosti na refrakční vadě a věku 

   Author: Tereza Pařízková; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Hrežík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Bakalářská práce se věnuje rozsáhlému tématu akomodace. V úvodních kapitolách je popsána fyziologie a anatomie jednotlivých struktur oka, které se podílejí na akomodaci. Dalším bodem je mechanismus akomodace a jednotlivé ...
  • Typy intraokulárních čoček 

   Author: Jiří Urminský; Supervisor: Hlaváček Jakub; Opponent: Vlasák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem nitroočních čoček a jejich dělením na monofokální a presbyopii korigující. Nejprve je popsána základní anatomie oka. Dále je popsána katarakta včetně příčin jejího vzniku. Následně ...
  • Vybrané metody měření šíře zornice na souboru klientů optiky 

   Author: Marie Trnková; Supervisor: Žáková Markéta; Opponent: Kulhavá Lada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá metodami měření šíře zornice. Představuje význam měření šíře zornice a všechny dostupné metody pro její měření. V práci je popsána anatomie a patologické stavy zornice ovlivňující její šířku a ...
  • Fotorefraktometrie a korekce refrakčních vad 

   Author: Eva Jirásková; Supervisor: Fůs Martin; Opponent: Selčan Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá různými metodami stanovení objektivní refrakce. Nejprve jsou uvedeny historické počátky a první manuální přístroje, které k vyšetření sloužily. Zmíněné jsou jejich konstrukce, technické údaje ...