Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 196

  • Výpočet hodnoty nitrooční čočky po předchozí refrakční operaci 

   Autor: Drážková Kristýna; Vedoucí práce: Palkovičová Eliška; Oponent práce: Hložánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato práce je věnována problematice výpočtu hodnoty nitrooční čočky (IOL) po předchozí refrakční operaci, kdy nelze použít klasické výpočtové metody. Proto se v takových případech používají nové metody pro výpočet IOL, ...
  • Kontaktní čočky s UV blokátory 

   Autor: Selčan Miroslav; Vedoucí práce: Michálek Jiří; Oponent práce: Kozlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Kůže a oči jsou nejnáchylnější části lidského těla, na které působí ultrafialové záření nepříznivým způsobem. Zvyšuje se riziko vzniku závažných onemocnění, jako je rakovinné bujenínebo katarakta. Hlavním způsobem, jak ...
  • Nesprávná korekce zraku a její výskyt v populaci 

   Autor: Novotná Anna; Vedoucí práce: Srovnalová Petra; Oponent práce: Klimková Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Téma bakalářské práce je Nesprávná korekce zraku a její výskyt v populaci. V teoretické části práce se první kapitola věnuje problematice refrakce oka. Na tuto kapitolu navazuje další část práce, ve které jsou popsány možné ...
  • Porovnání tří objektivních vyšetřovacích metod refrakce tří různých století: Skiaskopie, refraktometrie a aberrometrie 

   Autor: Hanáčková Markéta; Vedoucí práce: Fišer Pavel; Oponent práce: Kučera Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Předložená práce se zabývá popisem a porovnáním tří objektivních metod refrakce: skiaskopie, refraktometie a aberometrie. V kapitole o skiaskopii je podáno základní rozdělení, postup a obtížné situace při vyšetřování. U ...
  • Epidemiologické rozložení refrakčních vad na akademické půdě ČVUT - FBMI 

   Autor: Stojaspalová Hana; Vedoucí práce: Král Jakub; Oponent práce: Zemanová Romana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato práce se zabývá problematikou refrakčních vad. V teoretické části je zmíněna stručná anatomie oka a základní optické modely lidského oka. Dále jsou zde rozebrány sférické a asférické refrakční vady oka - myopie ...
  • Porovnání různých testů pro detekci poruch barvocitu 

   Autor: Frömmelová Barbora; Vedoucí práce: Kučera Přemysl; Oponent práce: Kulhavá Lada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem této bakalářské práce je ucelení informací o vzniku barevného vidění, poruchách barvocitu, jeho vyšetření a vlivu poruch barvocitu na výběr zaměstnání. První část je věnována teorii - obsahuje popis fotoreceptorů a ...
  • Anizeikonie - její měření a korekce 

   Autor: Kluková Barbora; Vedoucí práce: Fišer Pavel; Oponent práce: Kučera Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   V bakalářské práci je popsána problematika anizeikonie, princip jejího měření a způsoby její korekce. Úvod práce je věnován definici anizeikonie, jejím příznakům a formám. Další část práce je zaměřena na diagnostiku tohoto ...
  • Bionické oko 

   Autor: Makaicheva Anastasiia; Vedoucí práce: Lešták Ján; Oponent práce: Bartoš Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Daná bakalářská práce je přehledem kompenzace ztracené zrakové percepce pomocí speciální vizuální protézy - bionického oka. Práce začíná úvodem, ve kterém se stručně vysvětluje anatomie a fyziologie důležitých pro implantaci ...
  • Stereopse 

   Autor: Štěbetáková Kristýna; Vedoucí práce: Král Jakub; Oponent práce: Zemanová Romana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Práce se věnuje problematice stereopse a je rozdělena na dvě části, teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část se věnuje průběhu zrakové dráhy a její funkci, samotné stereopsi, binokulárnímu vidění, jeho vývoji i ...
  • Vyhodnocení komplikací u nositelů kontaktních čoček 

   Autor: Nedvědová Eliška; Vedoucí práce: Žáková Markéta; Oponent práce: Kulhavá Lada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Práce pojednává o problematice očních nálezů spojených s nošením kontaktních čoček. Úvod zahrnuje informace důležité pro prevenci očních komplikací. Poukazuje na nezbytnost anamnézy a na podceňování prvních aplikací se ...
  • Vnímání barev při zhoršených světelných podmínkách 

   Autor: Šatarová Hana; Vedoucí práce: Urzová Jana; Oponent práce: Kymplová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   V teoretické části bakalářské práce je zpracováno téma vnímání barev a testování barvocitu. Nejprve je popsána anatomie sítnice a tvorba zrakového vjemu. Teoretická část také zahrnuje popis adaptace na tmu v závislosti na ...
  • IQ a ametropie 

   Autor: Sedláková Kristýna; Vedoucí práce: Žáková Markéta; Oponent práce: Kulhavá Lada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílem teoretické části práce je popis refrakčních vad: myopie, hypermetropie a astigmatismu, kde jsou nejprve jasně definovány a poté jsou kategorizovány. Je zde popsáno jaké mají klienti s refrakčními vadami objektivní a ...
  • Měření hystereze rohovky systémem ORA 

   Autor: Ciprová Denisa; Vedoucí práce: Pitrová Šárka; Oponent práce: Brůnová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cílem práce bylo provádět měření nitroočního tlaku klasickou metodou, která zohledňuje centrální tloušťku rohovky (bezkontaktní metoda), a přístrojem ORA (Ocular Response Analyzer), kterým jsou zjišťovány biomechanické ...
  • Tloušťka vrstvy gangliových buněk sítnice u vysokého nitroočního tlaku 

   Autor: Hrbková Eva; Vedoucí práce: Lešták Ján; Oponent práce: Brůnová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Bakalářská práce se nazývá Tloušťka vrstvy gangliových buněk u vysokého nitroočního tlaku. Práce obsahuje tři části. První část zahrnuje informace o anatomii a fyziologii sítnice. Anatomie a fyziologie rozebírá vrstvy ...
  • Poruchy barvocitu a jejich vliv na kvalitu života 

   Autor: Šollová Tereza; Vedoucí práce: Urzová Jana; Oponent práce: Kymplová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Práce bude zkoumat téma poruchy barvocitu a jich vliv na kvalitu života. Zaměřeno též na profesní omezení na základě české legislativy. Práce zahrne teoretické poznatky z pole očního lékařství a barevného vidění, jako jsou ...
  • Psychometrická funkce zrakové ostrosti 

   Autor: Flašarová Nikol; Vedoucí práce: Falhar Martin; Oponent práce: Zahradníčková Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato prácepopisujerůznémetody psychometrického měření, které zahrnují určováníprahových hodnotna základě subjektivního vyhodnocení pozorovatele. Zaměřuje se na jejich využití a aplikaci voptometrii sdůsledkem na měření ...
  • Rozdíly v refrakčním deficitu u noční myopie 

   Autor: Zatloukalová Zuzana; Vedoucí práce: Kučera Přemysl; Oponent práce: Hlaváček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Práce se zabývá problematikou noční myopie. Tématu předchází etiologie a klasifikace myopie. Dále je popsána teorie barevného vidění, se zaměřením na fotopické, mezopické a skotopické podmínky. Následující kapitoly jsou ...
  • Možnosti korekce metodou monovision 

   Autor: Mandíková Šárka; Vedoucí práce: Kučera Přemysl; Oponent práce: Hlaváček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Monovision je metoda korekce presbyopie. Jedná se o korekci jednoho oka na dálku a druhého do blízka. Tato metoda není často využívána, ovšem je třeba ji respektovatjako alternativu kmultifokálním kontaktním čočkám. Vprvních ...
  • Analýza vlivu aberací na základní parametry kvality vidění 

   Autor: Černohousová Tereza; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Žáková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá aberacemi optické soustavy oka, jejich matematickým popisem a souvislostí s refrakční vadou. Dále obsahuje úvod do teorie popisu kvality obrazu a vliv aberací na kvalitu sítnicového obrazu. ...
  • Efektivita léčby glaukomu otevřeného úhlu betablokátory a prostaglandiny 

   Autor: Statečná Vendula; Vedoucí práce: Pitrová Šárka; Oponent práce: Brůnová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Glaukom je skupina onemocnění, které současná medicína nedokáže zcela vyléčit, pouze je možné vývoj onemocnění vhodnou léčbou výrazně zpomalit až téměř zastavit. Uprimárního glaukomu otevřeného úhlu je farmakoterapie obvykle ...