Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 133

  • Syndrom počítačového vidění - příčiny, důsledky, možnosti řešení problémů 

   Autor: Havelková Anna; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Žáková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-13)
   Bakalářská práce komplexně shrnuje problematiku "syndromu počítačového vidění". Téma je zpracováno z hlediska jeho příčin a různých rizikových faktorů, rozděluje a popisuje jednotlivé symptomy, věnuje se kritickým bodům v ...
  • Porovnání zjištění heteroforie pomocí zakrývacího testu a disociačních testů bez fúzního podnětu i s fúzním podnětem 

   Autor: Suchá Anna; Vedoucí práce: Kučera Přemysl; Oponent práce: Hlaváček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   V bakalářské práci se zabývám detekcí heteroforie pomocí různých metod. Pro pochopení tematiky je představeno binokulární vidění a jeho anomálie, jejich zjištění a kompenzace. Cílem bakalářské práce je určit, zda jsou ...
  • Katarakta - přehled operačních technik 

   Autor: Zollerová Monika; Vedoucí práce: Brůnová Blanka; Oponent práce: Pitrová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílem této práce je porovnání operačních technik používaných v kataraktové chirurgii. Práce začíná reklinací, která byla první metodou odstranění zakalené čočky, přes intrakapsulární extrakci a extrakapsulární extrakci. ...
  • Světlem přizpůsobitelné nitrooční čočky 

   Autor: Kohnová Barbora; Vedoucí práce: Cendelín Jiří; Oponent práce: Michálek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   V teoretické části je shrnuta problematika týkající se designů a materiálů nitroočních čoček, jejich vývoj až po nejnovější trendy v současné implantologii. Dále je připomenut zásadní vliv těchto čoček, který mají na kvalitu ...
  • Přínos navigačního systému pro umístění rohovkových řezů a otevření předního pouzdra v chirurgii katarakty 

   Autor: Závětová Hana; Vedoucí práce: Pitrová Šárka; Oponent práce: Brůnová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se skládá z teoretické a experimentální části. Teoretická část objasňuje problematiku katarakty. Popisuje operaci katarakty tzv. ultrazvukovou fakoemulzifikací. Jsou zaznamenány komplexní kroky od anestezie, ...
  • Barevné kontaktní čočky 

   Autor: Prokšová Lenka; Vedoucí práce: Michálek Jiří; Oponent práce: Cendelín Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Práce řeší problematiku barevných kontaktních čoček. Klasifikuje barevné čočky z různých úhlů pohledu a popisuje metody jejich barvení. Jako hlavní hledisko pro kategorizaci barevných čoček bere účel nošení. Popisuje tedy ...
  • Vyšetření heteroforie pomocí Maddoxova a polarizačního křížového testu 

   Autor: Vasilečková Lucie; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Kučera Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   V teoretické části bakalářské práce je popsán prizmatický účinek, jeho možnosti navození u různých typů brýlových čoček a vliv prizmatického účinku na binokulární vidění. Další část je zaměřena na popis binokulárního vidění ...
  • Metody a přístroje pro měření parametrů rohovky 

   Autor: Mikešová Jana; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Žáková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   V práci je uveden popis rohovky, jejích geometrických a optických parametrů a tvaru rohovky. Cílem teoretické části práce je popis možných metod měření parametrů rohovky. V textu jsou popsány principy vybraných přístrojů ...
  • Porovnání objektivních a subjektivních metod stanovení refrakce oka 

   Autor: Tomek Vladimír; Vedoucí práce: Žáková Markéta; Oponent práce: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   V bakalářské práci je popsán optický systém oka, jeho rozlišovací schopnost a refrakční vady. Dále se zabývá objektivními metodami měření refrakce oka. Jde o metody, které se liší zejména využitím různého přístrojového ...
  • Vliv nevhodného pantoskopického úhlu zkušebních brýlí na výsledky subjektivního měření refrakčního deficitu 

   Autor: Burdová Jana; Vedoucí práce: Kučera Přemysl; Oponent práce: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce?Vliv nevhodného pantoskopického úhlu zkušebních brýlí na výsledky
  • Vliv šířky zornice na hloubku ostrosti 

   Autor: Havlíčková Zuzana; Vedoucí práce: Cendelín Jiří; Oponent práce: Kučera Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato práce se zabývá vlivem indukované miózy na hloubku ostrosti u pacientů s různým stavem refrakčního aparátu oka.
  • Analýza korekce sférické ametropie a nízkého stupně astigmatismu sférickou kontaktní čočkou 

   Autor: Davidová Michaela; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Žáková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Práce prezentuje srovnání kompenzačních pomůcek pro korekci refrakčních vad oka, uvedením hlavních optických rozdílů při korekci brýlovou a kontaktní čočkou. Experimentální část práce porovnává změnu hodnoty zrakové ostrosti ...
  • Současné trendy v péči o kontaktní čočky a jejich příslušenství 

   Autor: Nováková Dominika; Vedoucí práce: Žáková Markéta; Oponent práce: Pavlíková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Diagnostika a léčba amblyopie u dětí ve věku od 2 do 5 let 

   Autor: Králová Alena; Vedoucí práce: Žáková Markéta; Oponent práce: Modlingerová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Rohovková topografie a opakovatelnost přístrojového měření 

   Autor: Nenáhlo Ondřej; Vedoucí práce: Král Jakub; Oponent práce: Kučera Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Metody korekce myopického klienta 

   Autor: Navrátilová Markéta; Vedoucí práce: Žaloudková Markéta; Oponent práce: Žáková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Materiály tenkých brýlových čoček a jejich pevnost ve vrtaných brýlích 

   Autor: Kratochvílová Kateřina; Vedoucí práce: Vrubel Petr; Oponent práce: Klimková Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Vliv včasné diagnostiky a léčby na progresi glaukomu 

   Autor: Vorderwinklerová Lucie; Vedoucí práce: Poc Jiří; Oponent práce: Veselá Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Laserová léčba diabetické retinopatie 

   Autor: Řezníčková Michaela; Vedoucí práce: Lešták Ján; Oponent práce: Záhlava Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Poruchy barvocitu a jejich vliv na kvalitu života 

   Autor: Mandlová Klára; Vedoucí práce: Urzová Jana; Oponent práce: Kymplová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)