Now showing items 1-20 of 215

   Subject
   :rohovkový edém,tloušťka rohovky,silikonhydrogel,propustnost pro kyslík,ortokeratologie [1]
   Aberace lidského oka,rozlišovací schopnost oka,metody aberometrie,zraková ostrost,Zernikeho aberační koeficienty [1]
   Aberrations of human eye,resolution of an eye,methods of aberrometry,visual acuity,Zernike aberration coefficients [1]
   AC/A poměr,CA/C poměr,vergence a akomodace,oční synkineze [1]
   AC/A ratio,CA/C ratio,vergence and accommodation,eye synkinesis [1]
   Accommodation,accommodative dysfunction,push-up/push-down test,minus-lens-to-blurtest,Hofstetter?s equation [1]
   accommodation,presbyopia,methods of refraction [1]
   Akomodace, akomodační facilita, MEM skiaskopie, metoda "push-up" a "pull-away" [1]
   Akomodace,akomodační dysfunkce,push-up/push-down test,metoda rozptylky,Hofstetterova rovnice [1]
   akomodace,presbyopie,metody refrakce [1]
   Alcohol in blood,Visual functions,Subjective refraction [1]
   Alkohol v krvi,Zrakové funkce,Subjektivní refrakce [1]
   Aniseikonia,Aniseikonia Inspector,eikonometer,spectacle magnification,iseikonic lenses [1]
   Anisometropia,aniseikonia,Eikonometer,Aniseikonia Inspector,The New Aniseikonia test [1]
   Anizeikonie,Aniseikonia Inspector,eikonometr,zvětšení brýlového skla,anizeikonické čočky [1]
   Anizometropie,anizeikonie,eikonometr,AniseikoniaInspector,The New Aniseikonia test [1]
   Antibacterial stability,preservatives,multipurpose solutions,bacterial infections,contact lenses [1]
   Antibakteriální účinnost,konzervační látky,víceúčelové roztoky,bakteriální infekce,kontaktní čočky [1]
   Artificial intraocular lens,cataract,axial lenght,refraction of eye,IOL calculation [1]
   Asociovaná heteroforie,fixační disparita,heteroforie,prizmatická adaptace,prizmatická korekce [1]