• Akomodační dysfunkce 

   Autor: Holubová Lucie; Vedoucí práce: Hlaváček Jakub; Oponent práce: Kučera Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato bakalářská prácese vteoretické části zabývájak témat týkajících se refrakce oka, binokulárního vidění, tak akomodačního mechanismu. Jsouobjasněny vývojové fáze, stupně, podmínky a také fyziologie binokulárního vidění. ...
  • Akomodační rozsah a subjektivní metody jeho měření 

   Autor: Fišer Pavel; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Čejková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Krátkou historii výzkumu akomodace následuje nástin anatomie, hystologie, neurologie a farmakoligie týkající se akomodace. Akomodace versus vidění do blízka je popsané z hlediska Duanova třídění. Dále jsou vysvětleny ...
  • Analýza korekce sférické ametropie a nízkého stupně astigmatismu sférickou kontaktní čočkou 

   Autor: Davidová Michaela; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Žáková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Práce prezentuje srovnání kompenzačních pomůcek pro korekci refrakčních vad oka, uvedením hlavních optických rozdílů při korekci brýlovou a kontaktní čočkou. Experimentální část práce porovnává změnu hodnoty zrakové ostrosti ...
  • Analýza vlivu aberací na základní parametry kvality vidění 

   Autor: Černohousová Tereza; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Žáková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá aberacemi optické soustavy oka, jejich matematickým popisem a souvislostí s refrakční vadou. Dále obsahuje úvod do teorie popisu kvality obrazu a vliv aberací na kvalitu sítnicového obrazu. ...
  • Anatomie a fyziologie optických prostředí oka se zaměřením na přední oční segment (rohovku) a jeho poškození zředěnou kyselinou chlorovodíkovou 

   Autor: Bayerová Martina; Vedoucí práce: Čejka Čestmír; Oponent práce: Brůnová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Anizeikonie - její měření a korekce 

   Autor: Kluková Barbora; Vedoucí práce: Fišer Pavel; Oponent práce: Kučera Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   V bakalářské práci je popsána problematika anizeikonie, princip jejího měření a způsoby její korekce. Úvod práce je věnován definici anizeikonie, jejím příznakům a formám. Další část práce je zaměřena na diagnostiku tohoto ...
  • Astigmatismus a cyklovergence 

   Autor: Policar Jan; Vedoucí práce: Žáková Markéta; Oponent práce: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-04)
   Vpráci je popsáno vyšetření astigmatismu a jeho vlivna spokojenost zákazníků storickou korekcí. Prácepopisuje astigmatismusa jeho dělení. Dáleshrne objektivní i subjektivní metody jeho vyšetřování. Vdalšíčásti zkoumá ...
  • Astigmatismus do dálky a do blízka 

   Autor: Novotný Václav; Vedoucí práce: Vymyslický Ivan; Oponent práce: Panenka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bakteriální kontaminace přenášených kontaktních čoček 

   Autor: Vrtišková Vendula; Vedoucí práce: Jarošíková Taťána; Oponent práce: Smutková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Barevné kontaktní čočky 

   Autor: Prokšová Lenka; Vedoucí práce: Michálek Jiří; Oponent práce: Cendelín Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Práce řeší problematiku barevných kontaktních čoček. Klasifikuje barevné čočky z různých úhlů pohledu a popisuje metody jejich barvení. Jako hlavní hledisko pro kategorizaci barevných čoček bere účel nošení. Popisuje tedy ...
  • Barvocit a jeho vyšetření 

   Autor: Kurhajcová Veronika; Vedoucí práce: Urzová Jana; Oponent práce: Zápotocký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Biometrie oka 

   Autor: Nadhajská Sabina; Vedoucí práce: Lešták Ján; Oponent práce: Nutterová Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Bionické oko 

   Autor: Makaicheva Anastasiia; Vedoucí práce: Lešták Ján; Oponent práce: Bartoš Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Daná bakalářská práce je přehledem kompenzace ztracené zrakové percepce pomocí speciální vizuální protézy - bionického oka. Práce začíná úvodem, ve kterém se stručně vysvětluje anatomie a fyziologie důležitých pro implantaci ...
  • Centrovani brylovych cocek a jejich mozne chyby 

   Autor: Vejdovská Kristýna; Vedoucí práce: Jelínek Miroslav; Oponent práce: Klimková Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Detekce binokulárních zrakových poruch u dospělých 

   Autor: Matulíková Magdalena; Vedoucí práce: Kučera Přemysl; Oponent práce: Hlaváček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dětské brýle 

   Autor: Siebenbrunnerová Zdeňka; Vedoucí práce: Vido Tomáš; Oponent práce: Růžičková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Diagnostika a léčba amblyopie u dětí ve věku od 2 do 5 let 

   Autor: Králová Alena; Vedoucí práce: Žáková Markéta; Oponent práce: Modlingerová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Diagnostika a léčba amblyopie u dětí ve věku od 2 do 5 let 

   Autor: Králová Alena; Vedoucí práce: Žáková Markéta; Oponent práce: Modlingerová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Diagnostika a léčba amblyopie u dětí ve věku od 2 do 5 let 

   Autor: Králová Alena; Vedoucí práce: Žáková Markéta; Oponent práce: Modlingerová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-22)
   Tématem mébakalářské práceje "Diagnostika a léčba amblyopie u dětí ve věku od2 do 5 let". Ve své práci jsem popisovala současný stav dané problematikyna základě informací získaných během svého studia a z odborné literatury, ...
  • Dichoptické maskování jako indikátor suprese technicky degradovaného monokulárního obrazu v prostředí PC haploskopu 

   Autor: Ducháčková Michaela; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Lukeš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)