Now showing items 1-20 of 357

  • Adaptace na změnu brýlové korekce v reálných podmínkách 

   Author: Lenka Jabůrková; Supervisor: Žáková Markéta; Opponent: Kulhavá Lada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Refrakční vady, jako je krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus, jsou běžné problémy se zrakem, které lze korigovat brýlemi nebo kontaktními čočkami. Proces adaptace na korekci brýlí se však může u jednotlivců lišit ...
  • Akomodační dysfunkce 

   Author: Holubová Lucie; Supervisor: Hlaváček Jakub; Opponent: Kučera Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato bakalářská prácese vteoretické části zabývájak témat týkajících se refrakce oka, binokulárního vidění, tak akomodačního mechanismu. Jsouobjasněny vývojové fáze, stupně, podmínky a také fyziologie binokulárního vidění. ...
  • Akomodační rozsah a subjektivní metody jeho měření 

   Author: Fišer Pavel; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Čejková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Krátkou historii výzkumu akomodace následuje nástin anatomie, hystologie, neurologie a farmakoligie týkající se akomodace. Akomodace versus vidění do blízka je popsané z hlediska Duanova třídění. Dále jsou vysvětleny ...
  • Analýza brýlových čoček s modifikovaným povrchem 

   Author: Alena Bustová; Supervisor: Písařík Petr; Opponent: Tolde Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá povrchovými úpravami brýlových čoček a materiály používanými k jejich výrobě. Zaměřuje se na tvrdící, antireflexní, absorpční, reflexní a samočistící vrstvy a na fototropní a polarizační ...
  • Analýza intraokulární korekce astigmatismu 

   Author: Tereza Šefernová; Supervisor: Fůs Martin; Opponent: Selčan Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou astigmatismu a jeho korekce pomocí torických intraokulárních čoček během chirurgie katarakty. Z dat 63 očí, která zahrnují předoperační a následnou pooperační biometrii, keratometrii ...
  • Analýza korekce sférické ametropie a nízkého stupně astigmatismu sférickou kontaktní čočkou 

   Author: Davidová Michaela; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Žáková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Práce prezentuje srovnání kompenzačních pomůcek pro korekci refrakčních vad oka, uvedením hlavních optických rozdílů při korekci brýlovou a kontaktní čočkou. Experimentální část práce porovnává změnu hodnoty zrakové ostrosti ...
  • Analýza rohovkového anterior - posterior poměru pomocí optické koherentní tomografie 

   Author: Lenka Machatá; Supervisor: Fůs Martin; Opponent: Marešová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   V teoretické části bakalářské práce jsou popsány vlastnosti rohovky, její parametry a AP poměr, kdy a proč neplatí. Dále jsou popsány jednotlivé principy měření parametrů rohovky a kalkulace nitrooční čočky pomocí metod ...
  • Analýza vlivu aberací na základní parametry kvality vidění 

   Author: Černohousová Tereza; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Žáková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá aberacemi optické soustavy oka, jejich matematickým popisem a souvislostí s refrakční vadou. Dále obsahuje úvod do teorie popisu kvality obrazu a vliv aberací na kvalitu sítnicového obrazu. ...
  • Anatomie a fyziologie optických prostředí oka se zaměřením na přední oční segment (rohovku) a jeho poškození zředěnou kyselinou chlorovodíkovou 

   Author: Bayerová Martina; Supervisor: Čejka Čestmír; Opponent: Brůnová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Anizeikonie - její měření a korekce 

   Author: Kluková Barbora; Supervisor: Fišer Pavel; Opponent: Kučera Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   V bakalářské práci je popsána problematika anizeikonie, princip jejího měření a způsoby její korekce. Úvod práce je věnován definici anizeikonie, jejím příznakům a formám. Další část práce je zaměřena na diagnostiku tohoto ...
  • Antibakteriální stabilita víceúčelových roztoků k péči o kontaktní čočky 

   Author: Pekáčová Aneta; Supervisor: Vymětalová Veronika; Opponent: Cendelín Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   V první části této práci jsou shrnuty současné poznatky o problematice infekcí předního segmentu oka způsobené zejména bakteriálními agens. Samostatné kapitoly jsou zaměřeny na bakteriální keratitidu u nositelů a nenositelů ...
  • Astigmatismus a cyklovergence 

   Author: Policar Jan; Supervisor: Žáková Markéta; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-04)
   Vpráci je popsáno vyšetření astigmatismu a jeho vlivna spokojenost zákazníků storickou korekcí. Prácepopisuje astigmatismusa jeho dělení. Dáleshrne objektivní i subjektivní metody jeho vyšetřování. Vdalšíčásti zkoumá ...
  • Astigmatismus a metody jeho měření 

   Author: Jarmila Fejerčáková; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kymplová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Táto práca sa zameriava na problematiku vyšetrenia astigmatizmu, popisuje ho ako refrakčnú chybu a jeho delenie podľa rôznych kritérií. Začiatok práce je zameraný na anatomický popis oka so sústredením na rohovku. V ďalšej ...
  • Astigmatismus do dálky a do blízka 

   Author: Novotný Václav; Supervisor: Vymyslický Ivan; Opponent: Panenka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bakteriální kontaminace přenášených kontaktních čoček 

   Author: Vrtišková Vendula; Supervisor: Jarošíková Taťána; Opponent: Smutková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Barevné kontaktní čočky 

   Author: Prokšová Lenka; Supervisor: Michálek Jiří; Opponent: Cendelín Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Práce řeší problematiku barevných kontaktních čoček. Klasifikuje barevné čočky z různých úhlů pohledu a popisuje metody jejich barvení. Jako hlavní hledisko pro kategorizaci barevných čoček bere účel nošení. Popisuje tedy ...
  • Barvocit a jeho vyšetření 

   Author: Kurhajcová Veronika; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Zápotocký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Barvocit a jeho změny u pacientů s kataraktou 

   Author: Tereza Suchomelová; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kymplová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
   Cílem bakalářské práce s názvem „Barvocit a jeho změny u pacientů s kataraktou“ je uvést souhrn faktorů získaných poruch barvocitu a následně se zaměřit na ovlivnění barvocitu kataraktou. V teoretické části se práce orientuje ...
  • Biometrie oka 

   Author: Nadhajská Sabina; Supervisor: Lešták Ján; Opponent: Nutterová Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Bionické oko 

   Author: Makaicheva Anastasiia; Supervisor: Lešták Ján; Opponent: Bartoš Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Daná bakalářská práce je přehledem kompenzace ztracené zrakové percepce pomocí speciální vizuální protézy - bionického oka. Práce začíná úvodem, ve kterém se stručně vysvětluje anatomie a fyziologie důležitých pro implantaci ...