Now showing items 1-2 of 2

  • Snížení zrakové ostrosti při využití prizmatické korekce 

   Author: Kateřina Škachová; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Brázdilová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Předmětem bakalářské práce je problematika využití prizmat při možnostech řešení šilhání či jiných binokulárních anomálií. Úvodní kapitoly jsou věnovány podstatě binokulárního vidění, jeho teorie, podmínkám a vývoje. V ...
  • Vyšetření fúzních rezerv v praxi 

   Author: Magdalena Chvalová; Supervisor: Kučera Přemysl; Opponent: Klimešová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   V bakalářské práci se zaměřuji na problematiku fúzních rezerv v praxi optometristy. Pro správné pochopení posouzení fúzních rezerv je nutná znalost fyziologie a anatomie zrakového aparátu. V teorii se proto věnuji stručnému ...