Zobrazují se záznamy 1-20 z 29

  • Transmission water-window microscope for biological imaging 

   Autor: Tomáš Parkman; Vedoucí práce: Vrbová Miroslava; Oponent práce: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-25)
   Měkká rentgenová mikroskopie ve spektrální oblasti tzv. vodního okna (2,28–4,36 nm) je rozvíjející se zobrazovací metoda pro zkoumání biologických objektů. Díky svému prostorovému rozlišení v řádu desítek nanometrů jde o ...
  • Vliv aplikace tekutin na obraz elektrické impedanční tomografie při umělé plicní ventilaci 

   Autor: Martin Müller; Vedoucí práce: Roubík Karel; Oponent práce: Duška František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-25)
   Elektrická impedanční tomografie (EIT) je neinvazivní zobrazovací technika, která nezatěžuje pacienta ionizujícím zářením a umožňuje monitoraci plicní ventilace v reálném čase. Cílem studie na zvířecím modelu je zjistit, ...
  • Development of Active Part of Optical Fiber Biosensor Using Genetically Modified Organisms 

   Autor: Jakub Zajíc; Vedoucí práce: Pospíšilová Marie; Oponent práce: Přibyl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-13)
   Využití optických vlastností geneticky modifikovaného organismu (GMO) Pseudomonas putida TVA8, který je schopen produkovat bioluminiscenci (λ≈500nm) ve styku s benzenem, toluenem, etylbenzenem a xyleny, je jedním z možných ...
  • Analýza očních pohybů při excentrické rotaci člověka 

   Autor: Petr Volf; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-19)
   Tato práce se zabývá metodami vyšetření vestibulárního systému za využití očních pohybů v důsledku vestibulookulárního reflexu. V rámci výzkumu excentricity pohybu hlavy při pulzním rotačním testu bylo navrženo zařízení ...
  • Metodika hodnocení rizika pádu pomocí kvantitativní analýzy signálů 

   Autor: Slávka Neťuková; Vedoucí práce: Szabó Zoltán; Oponent práce: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-19)
   S rostoucím věkem u seniorů dochází častěji k pádům. Běžně používanou metodou určování rizika pádu je test Timed Up & Go (TUG), u kterého je hodnocen čas, za který subjekt vstane ze židle, ujde rovně 3 metry, otočí se, jde ...
  • Analýza dat simultánního nahrávání EEG a fMRI 

   Autor: Marek Piorecký; Vedoucí práce: Krajča Vladimír; Oponent práce: Vaculín Šimon
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-10)
   Mozek je velmi složitý orgán, který ovlivnuje funkce celého lidského organismu. Narušením integrity neuronové aktivity dochází k patologickým projevum. Jedním z techto patologických projevu ve spánku je námesícnost ...
  • Dynamická kultivace kmenových buněk na titanových matricích 

   Autor: Jana Štěpanovská; Vedoucí práce: Rosina Jozef; Oponent práce: Kučera Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-26)
   Mnoho traumatických i netraumatických poškození kostí vyžaduje léčbu pomocí kostních náhrad nebo štěpů, dle rozsahu defektu a ztráty objemu kosti. Nejčastěji používaným materiálem pro kostní implantáty jsou slitiny titanu, ...
  • Analysis of Neural Activity in the Human Basal Ganglia: From Micro to Macro 

   Autor: Ondřej Klempíř; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-27)
   Hluboká mozková stimulace (DBS) lidsk ˝ch bazálních ganglií je mezinárodne uznávanou lécebnou metodou pro vybrané pacienty s poruchami pohybu. Anal˝za aktivity mozku související s oblastí bazálních gangliích je nutná na ...
  • PARAMETRY OKA A JEJICH VLIV NA ZRAKOVOU OSTROST PO OPERACI KATARAKTY 

   Autor: Markéta Žáková; Vedoucí práce: Lešták Ján; Oponent práce: Kolářová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-27)
   According to the World Health Organization (WHO), cataract is the leading cause of blindness and visual impairment throughout the world [1]. Cataract surgery continues to be chief among the most common and effective vision- ...
  • Kybernetická bezpečnost v kritických informačních infrastrukturách 

   Autor: Josef Bernátek; Vedoucí práce: Požár Josef; Oponent práce: Krulík Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-24)
   Disertační práce pojednává o problematice kybernetické bezpečnosti kritické informační infrastruktury České republiky, identifikuje nedostatky v jejím zabezpečení a stanovuje legislativní, administrativní a technická ...
  • Nitrogen soft X-ray source for imaging of biological objects 

   Autor: Šárka Salačová; Vedoucí práce: Vrbová Miroslava; Oponent práce: Pína Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Soft X-ray radiation sources usable for microscopy have been studied in the laboratory XUV at CTU Faculty of Biomedical Engineering. This thesis is focused on the optimization of generation quasi-monochromatic radiation ...
  • Mimotělní podpora cirkulace v léčbě srdeční zástavy a kardiogenního šoku 

   Autor: Svitlana Strunina; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Cardiogenic shock and cardiac arrest still have a poor prognosis with a high mortality rate. Extracorporeal membrane oxygenation is increasingly used for the treatment of cardiogenic shock; it is an indispensable therapy ...
  • Optimalizace energeticky citlivé rentgenové radiografie a tomografie pro zobrazování malých zvířat 

   Autor: Jan Dudák; Vedoucí práce: Pospíšil Stanislav; Oponent práce: Čechák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Rentgenová mikrotomografie (mikro-CT) je nedestruktivní zobrazovací metoda umožňující získání informací o vnitřních strukturách zkoumaného objektu ve formě virtuálního 3D modelu. Tato moderní zobrazovací metoda je neustále ...
  • On-line mapování sekundární radiace v průběhu hadronové terapie 

   Autor: Lukáš Opálka; Vedoucí práce: Jakůbek Jan; Oponent práce: Vlček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Hadronová terapie používá pro ozařovaní nádorové tkáně iontový svazek, což umožňuje velice přesné zacílení radiační dávky do objemu nádoru. Pro správný odhad dávky dodané do tkáně obklopující cílový objem, je třeba vzít v ...
  • 3D mapování elektrické aktivity mozku 

   Autor: Václava Piorecká; Vedoucí práce: Krajča Vladimír; Oponent práce: Sovka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Elektroecefalografie (EEG) je metodou funkcního vyšetrení elektrické aktivity mozku. Jedním z odvetví analýzy EEG je farmako-EEG. Farmako-EEG studuje elektrickou aktivitu mozku po podání léciv. Úcinek léciv je nejprve ...
  • Hodnocení radiační zátěže rukou personálu při vybraných manipulacích s radionuklidy na základě měření a Monte Carlo simulací 

   Autor: Jana Hudzietzová; Vedoucí práce: Sabol Jozef; Oponent práce: Zölzer Friedo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Práce se zabývá hodnocením radiační zátěže rukou personálu nukleární medicíny při manipulacích s vybranými radionuklidy na základě měření a Monte Carlo simulací.Pro stanovení ozáření kůže ruky byly použity termoluminiscenční ...
  • Metody hodnocení efektivity nákupů zdravotnické techniky 

   Autor: Gleb Donin; Vedoucí práce: Kneppo Peter; Oponent práce: Dlouhý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato práce je věnována problematice hodnocení efektivity uskutečněných nákupů zdravotnických přístrojů v ČR. Cílem práce bylo prozkoumat a navrhnout zásadní přístupy a metodologickou základnou pro účely hodnocení efektivity ...
  • Neinvazivní lokalizace ohniska ektopické komorové aktivace 

   Autor: Deutsch Elena; Vedoucí práce: Tyšler Milan; Oponent práce: van Dam Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-15)
   Casté (více než 20%) predcasné komorové extrasystoly (KES) mohou vést k rozvoji dysfunkce levé komory. Možnou lécbou techto pacientu je radiofrekvencní ablace (RFA) počátečního místa (ohniska) ektopické aktivity, která se ...
  • Elektrokardiografické manifestace disperze repolarizace v srdci 

   Autor: Sedova Ksenia; Vedoucí práce: Tyšler Milan; Oponent práce: Nováková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-15)
   Alterations of repolarization heterogeneity in the heart have been established as an
  • Návrh a realizace principu bez značkové detekce DNA molekul pomocí kvantových elektronových přechodů NV center, vytvořených v diamantovém nanosensoru 

   Autor: Krečmarová Marie; Vedoucí práce: Nesládek Miloš; Oponent práce: Husák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   DNA diagnostics became indispensable part of biochemical analytic tools today. Further challenges lay in development of sensors which can detect significantly reduced volume of analyte, operate with enhanced sensitivity ...