Now showing items 1-20 of 52

  • Modelování řízení kardiovaskulárního systému 

   Author: Kana Michel; Supervisor: Holčík Jiří; Opponent: Tyšler Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
  • Studium elektrofyziologických vlastností mozkové tkáně při umělé plicní ventilaci 

   Author: Grünes Richard; Supervisor: Roubík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Interactions of nitrogen-vacancy centers with charged surfaces of functionalized nanodiamond particles for the detection of cellular processes 

   Author: Petráková Vladimíra; Supervisor: Nesládek Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-17)
  • The system of selection of equipment for biomedical application 

   Author: Ivlev Ilya; Supervisor: Kneppo Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-02)
  • Závislost vzniku specifických komplikací metody DHS na umístění šroubu v krčku femuru u stabilních pertrochanterických zlomenin s pomocí analýzy počítačového modelu 

   Author: Hrubina Maroš; Supervisor: Džupa Valér
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-31)
  • X-ray phase contrast imaging with hybrid semiconductor pixel detectors 

   Author: Krejčí František; Supervisor: Pospíšil Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-31)
  • Měření a analýza pohybu ruky u Parkinsoniků 

   Author: Krupička Radim; Supervisor: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-31)
  • Pulsed plasma soft X-ray source in biomedical research 

   Author: Brůža Petr; Supervisor: Fidler Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-31)
  • Studium teplotních charakteristik tkání 

   Author: Urzová Jana; Supervisor: Jelínek Miroslav; Opponent: Zelinger Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Tato práce je věnována studiu tepelných dějů v průběhu laser-tkáňových interakcí, konkrétně tepelné interakce a fotoablace. S využitím programu COMSOL Multiphysics byl sestaven a experimentálně ověřen teoretický model ...
  • Návrh a realizace principu bez značkové detekce DNA molekul pomocí kvantových elektronových přechodů NV center, vytvořených v diamantovém nanosensoru 

   Author: Krečmarová Marie; Supervisor: Nesládek Miloš; Opponent: Husák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   DNA diagnostics became indispensable part of biochemical analytic tools today. Further challenges lay in development of sensors which can detect significantly reduced volume of analyte, operate with enhanced sensitivity ...
  • Neinvazivní lokalizace ohniska ektopické komorové aktivace 

   Author: Deutsch Elena; Supervisor: Tyšler Milan; Opponent: van Dam Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-15)
   Casté (více než 20%) predcasné komorové extrasystoly (KES) mohou vést k rozvoji dysfunkce levé komory. Možnou lécbou techto pacientu je radiofrekvencní ablace (RFA) počátečního místa (ohniska) ektopické aktivity, která se ...
  • Elektrokardiografické manifestace disperze repolarizace v srdci 

   Author: Sedova Ksenia; Supervisor: Tyšler Milan; Opponent: Nováková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-15)
   Alterations of repolarization heterogeneity in the heart have been established as an
  • 3D mapování elektrické aktivity mozku 

   Author: Václava Piorecká; Supervisor: Krajča Vladimír; Opponent: Sovka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Elektroecefalografie (EEG) je metodou funkcního vyšetrení elektrické aktivity mozku. Jedním z odvetví analýzy EEG je farmako-EEG. Farmako-EEG studuje elektrickou aktivitu mozku po podání léciv. Úcinek léciv je nejprve ...
  • Metody hodnocení efektivity nákupů zdravotnické techniky 

   Author: Gleb Donin; Supervisor: Kneppo Peter; Opponent: Dlouhý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato práce je věnována problematice hodnocení efektivity uskutečněných nákupů zdravotnických přístrojů v ČR. Cílem práce bylo prozkoumat a navrhnout zásadní přístupy a metodologickou základnou pro účely hodnocení efektivity ...
  • Hodnocení radiační zátěže rukou personálu při vybraných manipulacích s radionuklidy na základě měření a Monte Carlo simulací 

   Author: Jana Hudzietzová; Supervisor: Sabol Jozef; Opponent: Zölzer Friedo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Práce se zabývá hodnocením radiační zátěže rukou personálu nukleární medicíny při manipulacích s vybranými radionuklidy na základě měření a Monte Carlo simulací.Pro stanovení ozáření kůže ruky byly použity termoluminiscenční ...
  • On-line mapování sekundární radiace v průběhu hadronové terapie 

   Author: Lukáš Opálka; Supervisor: Jakůbek Jan; Opponent: Vlček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Hadronová terapie používá pro ozařovaní nádorové tkáně iontový svazek, což umožňuje velice přesné zacílení radiační dávky do objemu nádoru. Pro správný odhad dávky dodané do tkáně obklopující cílový objem, je třeba vzít v ...
  • Optimalizace energeticky citlivé rentgenové radiografie a tomografie pro zobrazování malých zvířat 

   Author: Jan Dudák; Supervisor: Pospíšil Stanislav; Opponent: Čechák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Rentgenová mikrotomografie (mikro-CT) je nedestruktivní zobrazovací metoda umožňující získání informací o vnitřních strukturách zkoumaného objektu ve formě virtuálního 3D modelu. Tato moderní zobrazovací metoda je neustále ...
  • Nitrogen soft X-ray source for imaging of biological objects 

   Author: Šárka Salačová; Supervisor: Vrbová Miroslava; Opponent: Pína Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Soft X-ray radiation sources usable for microscopy have been studied in the laboratory XUV at CTU Faculty of Biomedical Engineering. This thesis is focused on the optimization of generation quasi-monochromatic radiation ...
  • Mimotělní podpora cirkulace v léčbě srdeční zástavy a kardiogenního šoku 

   Author: Svitlana Strunina; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Cardiogenic shock and cardiac arrest still have a poor prognosis with a high mortality rate. Extracorporeal membrane oxygenation is increasingly used for the treatment of cardiogenic shock; it is an indispensable therapy ...
  • Kybernetická bezpečnost v kritických informačních infrastrukturách 

   Author: Josef Bernátek; Supervisor: Požár Josef; Opponent: Krulík Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-24)
   Disertační práce pojednává o problematice kybernetické bezpečnosti kritické informační infrastruktury České republiky, identifikuje nedostatky v jejím zabezpečení a stanovuje legislativní, administrativní a technická ...