Now showing items 1-20 of 5149

  • Analýza vybraných aspektov bezpečnostnej politiky Číny 

   Author: Michal Krasničan; Supervisor: Loužek Marek; Opponent: Eichler Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
   Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou vybraných aspektov bezpečnostnej politiky Číny v kontexte jej historického vývoja. Prvá časť tejto diplomovej práce opisuje založenie a následný vývoj Čínskej ľudovej republiky, ...
  • Kybernetické podvody v České Republice v letech 2020 - 2023 

   Author: Petr Miženko; Supervisor: Navrátil Václav; Opponent: Kolouch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
   V posledních letech Česká republika čelí rostoucímu počtu kybernetických podvodů, přičemž největší nárůst byl zaznamenán v letech 2022 a 2023. Tato diplomová práce se zabývá analýzou různých typů kybernetických útoků ...
  • Hlavní a vedlejší příznaky cévní mozkové příhody 

   Author: Matěj Kučera; Supervisor: Pleskot Robert; Opponent: Korejsová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Předmětem této bakalářské práce je porovnat znalosti studentů prvního ročníku oboru Zdravotnické záchranářství na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT o hlavních a vedlejších příznacích cévní mozkové příhody. Teoretická ...
  • Časná diagnostika akutního koronárního syndromu v přednemocniční neodkladné péči 

   Author: Jakub Opolský; Supervisor: Pleskot Robert; Opponent: Handl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na správnou a časnou diagnostiku akutního koronárního syndromu v přednemocniční neodkladné péči, správně zvolenou léčbu jak AKS samotného, tak i jeho dalších komplikací. V práci bylo ...
  • Studium interakcí kovových nanočástic a mikrobiologických objektů prostřednictvím pokročilých mikroskopických metod 

   Author: Michaela Rabochová; Supervisor: Lorinčík Jan; Opponent: Lovecká Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
   Rostoucí rezistence mikromycetních patogenů na léčbu abiotickými přípravky představuje významné celosvětové riziko 21. století.Mikromycetní infekce způsobující závažná invazivní a diseminovaná onemocnění spojené s vysokou ...
  • Specifika použití lékařské přístrojové techniky během terénních dýchacích experimentů 

   Author: Lenka Horáková; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
   Terénní dýchací experimenty jsou důležitým podkladem pro vytváření a aktualizování mezinárodních doporučení pro záchranu a resuscitaci obětí zasypaných sněhovou lavinou. U tohoto typu experimentů ovšem byla zaznamenána ...
  • Zařízení pro přípravu personalizovaných krytů ran a ověření bezpečnosti a účinnosti 

   Author: Petr Braťka; Supervisor: Rosina Jozef; Opponent: Fínek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
   Disertační práce řeší výzkum a vývoj zařízení pro přípravu personalizovaných krytů ran s doplňkovým účinkem, který je zajištěn prodlouženým uvolňováním účinných látek. Práce provádí ověření návrhu zařízení s využitím ...
  • Faktory ovlivňující itraokulární korekci astigmatismu 

   Author: Martin Fůs; Supervisor: Pitrová Šárka; Opponent: Rozsíval Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
   Tato disertační práce se věnovala problematice korekce astigmatismu torickou intraokulární čočkou (IOL) u pacientů se senilní kataraktou. Cílem práce bylo zavedení nové metodiky tvorby operačního plánu s cílem snížení ...
  • 3D tisk a jeho využití k výrobě brýlových obrub 

   Author: Eduard Novotný; Supervisor: Písařík Petr; Opponent: Podstufka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
   Tato práce je strukturovaná do teoretické a praktické části. V teoretická části pojednává o historii a vývoji 3D tisku. Popisuje jednotlivé metody tisku a vlastnosti vybraných materiálů. Pro srovnání popisuje též tradiční ...
  • Analýza připravenosti zdravotnických záchranářů v oblasti poskytování psychosociální intervenční péče 

   Author: Rafael Fadljevič; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Lukešová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
   Bakalářská práce se zabývá psychologickými aspekty přednemocniční neodkladné péče. Teoretická část obsahuje základní pojmy a informace, které byly získány z dostupné literatury. Jsou zde popsány pojmy jako stres, akutní ...
  • Vytvoření automatického reportu v R pro vyhodnocení výsledků DEMAT testu 

   Author: Jan Pecha; Supervisor: Malá Christiane; Opponent: Tenklová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
   Hlavním cílem této práce je vytvoření programu, který dokáže upevnit strukturu prezentace výsledků testů DEMAT, které absolvovali žáci základních škol. Projekt vznikl v rámci mezinárodní spolupráce s Technickou univerzitou ...
  • Využití imerzivní virtuální reality pro terapii pacientů s bolestmi ramenního kloubu 

   Author: Daniel Havel; Supervisor: Bonková Sýkorová Jitka; Opponent: Špet Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
   Tato diplomová práce se zabývá využitím imerzivní virtuální reality pro terapii pacientů s bolestmi ramenního kloubu. Jejím hlavním cílem je komparativní metodou zhodnotit účinnost kombinované terapie včetně virtuální ...
  • Využití hipoterapie u dětských pacientů s vadným držením těla 

   Author: Zuzana Palasová; Supervisor: Dylevský Ivan; Opponent: Nerandžič Zoran
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití hipoterapie a jejího vlivu na vadné držení těla u dětských pacientů. Jsou zde vymezeny základní pojmy týkající se metody hipoterapie, popsány podmínky a prostředky nutné k její ...
  • Nové trendy zabezpečení emergency systémů nemocnic Středočeského kraje 

   Author: Tomáš Heřman; Supervisor: Navrátil Leoš; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-04-29)
   Autor disertační práce se zabývá urgentními příjmy z pohledu nových trendů jejich zabezpečení. Urgentní příjmy jsou specializovanými pracovišti nemocnic a zdravotnických zařízení, které zabezpečují péči o akutně nemocné. ...
  • Účinnost různých typů vzduchových filtrů při záchytu infekčního agens 

   Author: Daniela Obitková; Supervisor: Pavlík Emil; Opponent: Martinková Ludmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-04-29)
   Přenos infekčních nemocí šířících se vzduchem je důležitým problémem zásadně ovlivňujícím veřejné zdraví. K posouzení, zda klimatizační systémy k mohou napomáhat šíření mikroorganismů v cirkulujícím vzduchu, byla zkoumána ...
  • Účinná bioremediace toxického odpadu pomocí nových nitrilas 

   Author: Anastasia Sedova; Supervisor: Bojarová Pavla; Opponent: Danihelka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-04-04)
   Wastewater from certain industrial processes (gold and silver mining, electroplating with Cu, Ag and other metals, coal coking) contains high concentrations of free cyanide (hydrogen cyanide and cyanide ions; fCN) and can ...
  • Nouzové zásobování obyvatelstva a infrastruktury pitnou vodou v krizových situacích 

   Author: Martina Caithamlová; Supervisor: Kročová Šárka; Opponent: Kavan Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-04-04)
   V předkládané disertační práci je řešena problematika nouzového zásobování obyvatelstva a infrastruktury pitnou vodou v krizových situacích. Disertační práce zahrnuje analýzu současného stavu problematiky v ČR i ve vybraných ...
  • Vliv profese vykonávané v rámci Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR na partnerské vztahy 

   Author: Roman Říha; Supervisor: Čírtková Ludmila; Opponent: Vymětal Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-23)
   Malý zájem o stresory, které působí na operátory tísňového volání, může vést k jejich nedostatečnému výcviku. Studie je zaměřena na příslušníky a příslušnice Hasičského záchranného sboru ČR (n = 145) a Policie ČR (n = 149), ...
  • Analýza rizik obce s rozšířenou působností Rakovník 

   Author: Nikola Fenclová; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Tato práce se zabývá analýzou rizik ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rakovník. Cílem této práce je zpracování analýzy rizik na vybraném území, která by mohla mít vliv na bezpečnost obyvatelstva na daném ...
  • Určení sil a prostředků HZS Letiště Praha s ohledem na plánovaný rozvoj areálu letiště Václava Havla Praha 

   Author: Lenka Landová; Supervisor: Mráz Milan; Opponent: Hes Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Diplomová práce se zabývá současným i budoucím stavem Letiště Praha/Ruzyně po modernizaci, rozšířením londýnského letiště a předpisy určující síly a prostředky Hasičského záchranného sboru na letištích. Cílem práce je určit ...