Now showing items 1-20 of 5132

  • 2D mapování elektrické aktivity mozku pacientů s podezřením na epilepsii 

   Author: Hejdová Kristýna; Supervisor: Piorecký Marek; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Elektroencefalografie je důležitá vyšetřovací metoda založená na sledování biologických signálů produkovaných činností mozku. Prostorové vizualizace vztažené k hodnotám parametrů nasnímaných elektroencefalogramů jsou vhodným ...
  • 3D mapování elektrické aktivity mozku 

   Author: Václava Piorecká; Supervisor: Krajča Vladimír; Opponent: Sovka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Elektroecefalografie (EEG) je metodou funkcního vyšetrení elektrické aktivity mozku. Jedním z odvetví analýzy EEG je farmako-EEG. Farmako-EEG studuje elektrickou aktivitu mozku po podání léciv. Úcinek léciv je nejprve ...
  • 3D skenování během operačních výkonů 

   Author: Matyáš Korba; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-13)
   Cílem práce bylo získat věrný 3D model před a případně i po operaci děložního hrdla s využitím fantomu. Hlavní motivací byl návrh na levnou a dostupnou alternativu k nyní běžně používaným metodám využívajícím CT a MRI pro ...
  • 3D Space Curl a jeho vliv na stabilitu 

   Author: Sendulská Adéla; Supervisor: Štiková Barbora; Opponent: Hájková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato práce se zaměřuje na vliv opakované terapie na senzomotorickém přístroji 3D Space curl na stabilizační systém člověka. Změny posturálních funkcí jsou v práci zobjektivizovány posturografickým přístrojem Tetrax. Obecná ...
  • 3D tisknutý kolagen I se zahrnutými kmenovými buňkami 

   Author: Anna Talakvadze; Supervisor: Matějka Roman; Opponent: Šíp Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Vývoj umělých tkáňových náhrad je aktuálním trendem. Tato práce je zaměřena na použití technologií 3D biotisku a odlévání hydrogelu a srovnání jejich vhodnosti právě pro aplikace umělých tkáňových náhrad. V rámci práce ...
  • 3D UWB radarový systém pro neinvazivní diagnostiku nádorů prsu 

   Author: Matěj Krása; Supervisor: Fišer Ondřej; Opponent: Babák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Cílem této práce je provést rešerši problematiky diagnostiky nádorů prsu a využití širokopásmového (UWB) radarového systému pro diagnostiku nádorů prsu určeného pro 3D zobrazování. Poznatky získané z rešerše a mých minulých ...
  • 3D zobrazení průběhu elektrického srdečního vektoru 

   Author: Suchomel Jan; Supervisor: Vaculín Šimon; Opponent: Franěk Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat systém pro 3D zobrazení průběhu elektrického srdečního vektoru (3D ESV) na monitoru osobního počítače (PC). Z těla pacienta je snímán EKG signál za pomoci tří bipolárních, ...
  • 4-kanálový systém pro snímání teploty v perfuzním okruhu 

   Author: Hůlová Adéla; Supervisor: Štěpanovská Jana; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato práce se zabývá mˇeˇrením teploty jako jednoho parametru pˇri mechanické perfuzi ledvin.
  • Acidobazické rovnováhy v biologických systémech, stanovení pufrační kapacity 

   Author: Ticháčková Zuzana; Supervisor: Horáčková Iveta; Opponent: Kukačka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-03)
   Cílem práce je zpracovat téma o acidobazických rovnováhách v biologických systémech a stanovení pufrační kapacity a připravit pro studenty příštích ročníků nové úlohy z fyzikální chemie, které by názorně demonstrovaly ...
  • Adaptace chůze na sníženou viditelnost 

   Author: Macej Patrik; Supervisor: Vítečková Slávka; Opponent: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Adaptace na změnu brýlové korekce v reálných podmínkách 

   Author: Lenka Jabůrková; Supervisor: Žáková Markéta; Opponent: Kulhavá Lada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Refrakční vady, jako je krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus, jsou běžné problémy se zrakem, které lze korigovat brýlemi nebo kontaktními čočkami. Proces adaptace na korekci brýlí se však může u jednotlivců lišit ...
  • Adaptační proces zdravotnických záchranářů 

   Author: Dorothea Racková; Supervisor: Veverková Eva; Opponent: Brizgalová Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou adaptačního procesu v ošetřovatelské péči a je zaměřena zejména na pohled zdravotnického záchranáře. Práce si klade za cíl zhodnocení současného stavu adaptačního procesu v ...
  • Adherence k inhalační technice u pacientů s chronickým onemocněním plic 

   Author: Jakub Kroneisl; Supervisor: Tichopád Aleš; Opponent: Brecíková Ktarína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Základní léčbou chronické obstrukční nemoci (CHOPN) a astmatu, které patří k nejčastějším plicním onemocněním jak v České republice, tak ve světě, je tzv. inhalační terapie (používání inhalátoru s léčivem). Diplomová práce ...
  • ADP-ribosylace histonů během oprav poškozené DNA 

   Author: Barbora Kuttichová; Supervisor: Hanzlíková Hana; Opponent: Jarošíková Taťána
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   ADP-ribosylace je reverzibilní posttranslační modifikace, která reguluje nespočet procesů v buňce, včetně oprav poškozené DNA. Teoretická část bakalářské práce je věnována podrobnému popisu ADP-ribosylace. Je zde charakteristika ...
  • Agresivní chování a násilí proti zdravotnickým záchranářům 

   Author: Marie Kotálová; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Strieborny Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Obsahem bakalářské práce je problematiky agresivity a násilí proti pracovníkům zdravotnické záchranné služby. Aktuálnost tématu vychází z čím dál většího nárůstu útoků proti zdravotnickým záchranářům. V teoretické části ...
  • Agresivní útoky na členy zdravotnické záchranné služby 

   Author: Adéla Nováková; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Kwasniaková Vendula
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Obsahem bakalářské práce jsou agresivní útoky na členy zdravotnické záchranné služby. V současné době je dle respondentů stupňující se agrese na posádku záchranné služby velice aktuální problematikou. Práce je rozdělena ...
  • Akceschopnost a možnosti rozvoje jednotek sborů dobrovolných hasičů v Královehradeckém kraji 

   Author: Soukup Lukáš; Supervisor: Kratochvíl Michal; Opponent: Rosinová Marika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Akomodační dysfunkce 

   Author: Holubová Lucie; Supervisor: Hlaváček Jakub; Opponent: Kučera Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato bakalářská prácese vteoretické části zabývájak témat týkajících se refrakce oka, binokulárního vidění, tak akomodačního mechanismu. Jsouobjasněny vývojové fáze, stupně, podmínky a také fyziologie binokulárního vidění. ...
  • Akomodační rozsah a subjektivní metody jeho měření 

   Author: Fišer Pavel; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Čejková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Krátkou historii výzkumu akomodace následuje nástin anatomie, hystologie, neurologie a farmakoligie týkající se akomodace. Akomodace versus vidění do blízka je popsané z hlediska Duanova třídění. Dále jsou vysvětleny ...
  • Aktivizace pacientů na lůžkovém oddělení pomocí zdravotnického prostředku Homebalance 

   Author: Sára Kočová; Supervisor: Šedivcová Milada Luisa; Opponent: Moses Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   V úvodu práce bude představena celková problematika týkající se stáří, vzrůstající tendence doby dožití a celkové zastoupení počtu seniorů. Na myšlenku pochopení této situace navazuje samotná teoretická část. V této části ...