Now showing items 1-3 of 3

  • Porovnání státních plánů bezpečnosti v zemích EU 

   Author: Ptáčková Jana; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Nekvasil Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Předmětem diplomové práce “Porovnání státních plánů bezpečnosti v zemích EU“, je analyzovat bezpečnostní plány vybraných letišť a přiblížit obecný model bezpečnosti v civilním letectví a na základě této analýzy zhodnotit ...
  • Porovnání státních plánů bezpečnosti v zemích EU 

   Author: Jana Ptáčková; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Nekvasil Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Hlavním cílem práce "Porovnání státních plánů bezpečnosti v zemích EU" je podrobná analýza bezpečnostních plánů, která navazuje na vytvoření struktury pro data o událostech, faktorech a opatření. V práci je vytvořen model ...
  • Sběr a zpracování dat o bezpečnosti dle modelu STAMP v dozorových orgánech 

   Author: Kateřina Grötschelová; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Nekvasil Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem mé diplomové práce je navrhnout postup sběru a zpracování dat o bezpečnosti dle teorie STAMP pro dozorové orgány v letecké dopravě. První část práce obsahuje popis současného stavu sběru a zpracování dat o bezpečnosti ...