Now showing items 1-2 of 2

  • Důsledky zanedbání atmosférických podmínek při měření leteckého hluku 

   Author: Tomáš Hejzlar; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Tomeš Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Předmětem diplomové práce „Důsledky zanedbání atmosférických podmínek při měření leteckého hluku“ je analýza výsledků měření hluku při různých meteorologických limitech zajištující validitu dat podle mezinárodní a národní ...
  • Vliv bezpilotních prostředků na životní prostředí 

   Author: Yuliya Shirshova; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Řeha David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Tato práce se zabývá vlivem UAS na životní prostředí. Po teoretickém úvodu a seznámením se s historií vývoje UAS, jejich klasifikací a konstrukčními prvky je uvedeno, jaké konstrukční prvky UAS ovlivňují hluk, na což ...