Now showing items 1-1 of 1

  • Logistický projekt pro manipulaci s prázdnými paletami a podvozky 

   Author: Lukáš Melo; Supervisor: Volek Josef; Opponent: Zachař Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce se zabývá procesem depárování prázdných palet a podvozků ve společnosti Škoda Auto a.s. V práci byla nejdříve provedena analýza současného stavu logistiky a toku podvozků a palet. Dále byly navrženy a popsány ...