Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti zavedení vlakotramvají v aglomeraci města Olomouce 

   Author: Stanislav Metelka; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Konečný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá prověřením možnosti zavedení vlakotramvajových linek v aglomeraci města Olomouce. První část práce tvoří analýza vybraných provozních konceptů vlakotramvají v zahraničí včetně identifikace ...
  • Prověření zkrácení jízdních dob vlakové linky R13 Brno – Břeclav – Olomouc 

   Author: Dominik Mazel; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Snopek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Předmětem této práce je dálková vlaková linka R13 Brno - Břeclav - Olomouc spojující oblasti jižní, jihovýchodní a střední Moravy. Pro řešené území je zpracována analýza dojížďkových vztahů a analýza dopravního řešení v ...