Now showing items 1-1 of 1

  • Koncepce seřaďovacích stanic na síti SŽDC 

   Author: Daniel Pilát; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Komeštík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   V diplomové práci je zpracována koncepce seřaďovacích stanic v síti SŽDC. Tyto stanice jsou analyzovány a charakterizovány dle infrastrukturní i územní stavby, zařazení v síti a v území a dle výkonů spojených se seřaďovacími ...