Now showing items 1-1 of 1

  • Ekonomika železniční dopravy z pohledu objednatele 

   Author: Kateřina Mašková; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato diplomová práce se zabývá stanovením a porovnáním různých typů klíčování nákladů v železniční dopravě. V první části jsou uvedeny základní charakteristické prvky a dopravci působící v České republice. Následuje analýza ...