Now showing items 1-1 of 1

  • Prověření zkrácení jízdních dob vlakové linky R13 Brno – Břeclav – Olomouc 

   Author: Dominik Mazel; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Snopek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Předmětem této práce je dálková vlaková linka R13 Brno - Břeclav - Olomouc spojující oblasti jižní, jihovýchodní a střední Moravy. Pro řešené území je zpracována analýza dojížďkových vztahů a analýza dopravního řešení v ...