Now showing items 1-3 of 3

  • Logistický projekt pro manipulaci s prázdnými paletami a podvozky 

   Author: Lukáš Melo; Supervisor: Volek Josef; Opponent: Zachař Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce se zabývá procesem depárování prázdných palet a podvozků ve společnosti Škoda Auto a.s. V práci byla nejdříve provedena analýza současného stavu logistiky a toku podvozků a palet. Dále byly navrženy a popsány ...
  • Možnosti nákladní přepravy mezi ČR a Čínou ve společnosti Kühne+Nagel 

   Author: Petra Karešová; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Rovňan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Cílem diplomové práce „Možnosti nákladní přepravy mezi ČR a Čínou ve společnosti Kühne+Nagel“ je zanalyzovat situaci v současné námořní a železniční nákladní přepravě, porovnat možnosti těchto přeprav mezi sebou, zanalyzovat ...
  • Optimalizace skladových prostorů vybrané firmy 

   Author: Eliška Kammelová; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Horčičko Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Předmětem diplomové práce je zefektivnění vychystávání zboží pro výrobní činnost a to optimalizováním skladových prostorů. V teoretické části jsou definovány skladové procesy, systémy pro řízení skladu, rozložení skladu z ...