Now showing items 1-1 of 1

  • Regionální železniční doprava v Královéhradeckém kraji po roce 2021 

   Author: Papež Radek; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Nálevka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato diplomová práce přináší autorský návrh provozní koncepce regionální železniční dopravy v Královéhradeckém kraji. Návrh je sestaven na základě analýzy stávajícího dopravního řešení a respektuje omezení vyplývající ze ...