Now showing items 1-1 of 1

  • Průzkum spokojenosti cestujících s městskou hromadnou dopravou v Praze 

   Author: Komárek Tomáš; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Brotánková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Předmětem této bakalářské práce je zjistit spokojenost s kvalitou poskytované služby u cestujících městské hromadné dopravy v Praze. V první části je vypsána teorie kvality v dopravě. Dále jsou popsány standardy kvality u ...