Now showing items 1-8 of 8

  • Alternativní trasování přepravy zboží z Evropy přes Ukrajinu do Střední Asie 

   Author: Darya Medyantseva; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Cílem bakalářské práce „Alternativní trasování přepravy zboží z Evropy přes Ukrajinu do Střední Asie“ je pomocí reálných provozních dat od spediční společnosti proanalyzovat alternativní trasu z Ukrajiny do Kazachstánu ...
  • Aplikace RFID pro identifikaci a skladování zboží 

   Author: Večeřa Radim; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Lopour Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dopad sdílení osobních automobilů na životní prostředí v hl. m. Praha 

   Author: Michaela Javanská; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza dopadů sdílení osobních automobilů v hlavním městě Praha na životní prostředí. V první části práce jsou teoretické poznatky, které jsou dále uplatněny v praktické části. Tato část ...
  • Pozice nákladního letadla BELUGA v logistickém řetězci společnosti AIRBUS 

   Author: Faltysová Andrea; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce se zaměřuje na pozici nákladního letadla Beluga v logistickém řetězci společnosti Airbus. V teoretické části popisuji logistické řetězce, dále pak společnost Airbus a její hlavní logistická centra. Popisuji ...
  • Sledování přepravy kontejnerizovaného zboží 

   Author: Umlauf Tadeáš; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Nejedlý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Standardizace dopravně inženýrských opatření v projektové dokumentaci 

   Author: Berlínský Jiří; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Ježek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-15)
   Předmětem této bakalářské práce "Standardizace dopravně inženýrských opatření v projektové dokumentaci" je popsat rozdíly v předložených dopravně inženýrských opatřeních, popsat jejich zásadní rozdíly, zjistit finanční ...
  • Telematika jako nástroj dopravního řízení - e-Driver 

   Author: Matějková Lenka; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Předmětem bakalářské práce "Telematika jako nástroj dopravního řízení" je analýza telematických systémů v řízení nákladní dopravy. Dále bakalářská práce pojednává o aplikaci e-Driver společnosti HOPI s.r.o. a obsahuje návrh ...
  • Využití internetu věcí (IoT) ve skladování 

   Author: Omarov Adilzhan; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem internetu věcí a jeho využitím ve skladování. V první častí jsou vysvětleny základní pojmy a koncepce internetu věcí. Zde jsou uvedeny příklady jeho použití v různých odvětvích ...