Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh plné integrace veřejné dopravy v Karlovarském kraji 

   Author: Gold Lukáš; Supervisor: Štěrba Roman; Opponent: Gregor Lumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-22)
   Cílem práce je navrhnout řešení, která povedou k hlubší integraci veřejné dopravy v Karlovarském kraji. V první části je v širším kontextu představeno řešené území a analyzován současný stav tamní veřejné dopravy. Na ...
  • Zpoplatnění použití železniční dráhy v ČR v kontextu evropské dopravní politiky 

   Author: Ladislav Velechovský; Supervisor: Štěrba Roman; Opponent: Panchartek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza změn ve zpoplatnění použití dráhy v České republice v rámci formování jednotného železničního prostoru a rozbor jejich souladu s platnou evropskou legislativou, analýza nového ...