Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh optimálního ovládání klimatizace osobního automobilu podle metody QFD 

   Author: Lenártová Petra; Supervisor: Machan Jaroslav; Opponent: Votruba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce je zaměřena na ovládání klimatizace osobního automobilu. Cíl práce stanovuje, k čemu práce směřuje a metodika práce popisuje , jak tohoto cíle bude dosaženo. Teoretická část práce se zabývá rozdělením ...