Now showing items 1-1 of 1

  • Ověření vlastností pasivní bezpečnosti elektrického vozidla kategorie L7 

   Author: Ondřej Veselý; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Kletečková Kristína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Primárním cílem této práce je návrh metodiky testování pasivní bezpečnosti vozidel kategorie L7, společně s ověřením bezpečnosti na Fakultě dopravní vyvíjeného vozidla této kategorie, čehož je docíleno pomocí simulace ...