Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv stárnutí na vybraná asfaltová pojiva 

   Author: Blaščík Marek; Supervisor: Dunovský Jiří; Opponent: Skronka Gabriel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení dat naměřených na asfaltu s penetrací 50/70 mm. Byly zvoleny dvě typy modifikací, dohromady tedy tři typy zkušebních vzorků (nemodifikovaný asfalt, RET modifikace s PPA a ...