Now showing items 1-16 of 16

  • Koncepce železniční dopravy Zlínského kraje 

   Author: Hrabák Tomáš; Supervisor: Vaněk Martin; Opponent: Vachtl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce je popis stávající obsluhy Zlínského kraje železniční dopravou doplněný o charakteristiku současného stavu železniční infrastruktury na území kraje. Pozornost je věnována především strategickým, ...
  • Modernizace traťového úseku Bakov nad Jizerou - Mnichovo Hradiště 

   Author: Jan Krejčí; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Vachtl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Diplomová práce řeší návrh modernizace traťového úseku Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště, který se nachází na trati 070 Praha – Turnov. Práce sleduje několik cílů. Ten hlavní je zvýšení maximálních traťových rychlostí ...
  • Modernizace železničního spojení Jaroměř - Trutnov 

   Author: Hromádko Leoš; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Pinkava Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Možnosti realizace železničních nástupišť s úrovňovým přístupem 

   Author: Hlubuček Adam; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Vaněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Cílem této práce je představit stávající tendence ve vztahu k řešení železničních nástupišť s úrovňovým přístupem v České republice. Úvodní část práce je zaměřena na legislativu a technické normy týkající se železniční ...
  • Návrh úprav tratě Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun 

   Author: Kuběna Rudolf; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Zobal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Optimalizace tratě Česká Lípa - Liberec 

   Author: Louma Jaromír; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Stoulil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Optimalizace tratě Kladno (mimo) - Rakovník 

   Author: Fuks Tomáš; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Zobal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace tratě Praha-Krč (mimo) - Vrané n. V. - Dobříš/Čerčany 

   Author: Hochman Petr; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Trešl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Porovnání návrhových parametrů železničních stanic v ČR a zahraničí 

   Author: Juraj Bazár; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Vachtl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Předmětem diplomové práce „Porovnání návrhových parametrů železničních stanic v ČR a zahraničí“ je porovnání obecného přístupu k navrhování a rekonstrukcím žel. stanic v zemích V4 a znázornění rozdílů v návrzích reálných ...
  • Posouzení možností pro nové železniční spojení Prahy s Chomutovem 

   Author: Charvát Roman; Supervisor: Vaněk Martin; Opponent: Vachtl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem této diplomové práce "Posouzení možností pro nové železniční spojení Prahy s Chomutovem" je celková analýza současného stavu spojení Prahy s Chomutovem a odhad potenciálu nového železničního spojení. Na tomto ...
  • Řešení nákladní dopravy v regionu Královéhradeckého a Pardubického kraje 

   Author: Rohlíček Vojtěch; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Březina Edvard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Úpravy železniční infrastruktury v relaci České Budějovice ? Strakonice / Písek 

   Author: Turek Jan; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Vaněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Cílem této práce je zlepšení dopravní obslužnosti železniční dopravou v Jihočeském kraji konkrétně v oblasti vymezené městy České Budějovice, Písek a Strakonice. Nejprve je provedena demografická a socioekonomická analýza ...
  • Variantní železniční spojení Veselí nad Lužnicí - Horní Cerekev 

   Author: Baloun Jan; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Vachtl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití systému TramTrain v podmínkách České republiky 

   Author: Velek Petr; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Jareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-28)
   Diplomová práce usiluje o posouzení realizovatelnosti a společenské prospěšnosti v minulosti zhotovených projektů zřízení systému Tram - train k obsluze metropolitních a konurbačních území České republiky. V první části ...
  • Zkapacitnění vlečky Důlní závody OKD - žst. Louky nad Olší 

   Author: Drobík Štěpán; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Zajíc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Práce je zaměřena na prověření možnosti navýšení praktické propustnosti úseku tratě vedoucí z vlečkové stanice Karviná-Doly do žst. Louky nad Olší. Celkem bylo navrženo 6 variant řešení. Pro varianty byly ověřeny dynamické ...
  • Železniční spojení Děčín - Krupka - Teplice v Čechách 

   Author: Fryč Milan; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Javořík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-29)
   Předmětem diplomové práce "Železniční spojení Děčín - Krupka - Teplice v Čechách" je zjištění základních přepravních vztahů v rámci této oblasti, dále také provedení komplexní analýzy současného technického stavu trati a ...