Poslední příspěvky

 • Analýza a porovnání organizace, tarifů a informačních a odbavovacích systémů MHD 

  Autor: Daria Shchekina; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Chmela Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
  Předmětem bakalářské práce „Analýza a porovnání organizace, tarifu a informačních a odbavovacích systémů MHD“ je zaměření na vymezení základních pojmů z oboru dopravy, analýza a porovnání charakteristiky systémů MHD v České ...
 • Studie cyklistické trasy v úseku Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice 

  Autor: Barbora Jedličková; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Lipl Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
  Předmětem bakalářské práce "Studie cyklistické trasy v úseku Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice" je zhodnotit stávající stav cyklistických tras a vyhledání vhodného vedení cyklistické trasy v úseku Benešov nad Ploučnicí ...
 • Studie bezpečnosti dopravy na páteřních komunikacích v České Skalici 

  Autor: Ondřej Ludvík; Vedoucí práce: Padělek Tomáš; Oponent práce: Shromáždil Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
  Bakalářská práce se zabývá organizací a zklidněním dopravy na páteřních komunikacích ve městě Česká Skalice a centru města. Cílem této práce je analyzovat veškeré bezpečnostní nedostatky a rovněž navrhnout úpravy Husova ...
 • Úprava křižovatek na jihovýchodním obchvatu města Lovosice (silnice I/15) 

  Autor: Michal Šupej; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Kácovský Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
  Předmětem bakalářské práce "Úprava křižovatek na jihovýchodním obchvatu města Lovosice (silnice I/15)" je analyzovat současný stav dopravy na dvou křižovatkách (I/15 X Siřejovická; I/15 X Lukavecká) a na základě této analýzy ...
 • Studie bezpečnosti dopravy v místní části Plzeň – Bory 

  Autor: Daniela Götzová; Vedoucí práce: Padělek Tomáš; Oponent práce: Kácovský Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou úrovně bezpečnosti silničního provozu na území místní části Plzeň - Bory pomocí nástrojů bezpečnostní inspekce pozemních komunikací. Na základě zjištěných bezpečnostních nedostatků ...
 • Bezpečná úprava křižovatky ulice Terezínská se silnicí I/15 v Lovosicích 

  Autor: Daniel Deutsch; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Jelínková Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
  Hlavním tématem bakalářské práce je bezpečná úprava křižovatky. Přičemž v prvním kroku byla provedena analýza stávající dopravy. Posléze provedení dopravního průzkumu intenzit křižovatkových pohybů. Pro bakalářskou práci ...
 • Studie zklidňování dopravy v obci Zdiby 

  Autor: Pavel Přibyl; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Homolová Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
  Předmětem bakalářské práce "Studie zklidňování dopravy v obci Zdiby" je analýza současného stavu dopravní situace (včetně dopravního průzkumu) na průtahu silnice III/2424 v obci Zdiby ve Středočeském kraji a vyhledání ...
 • Cyklostezka Moravský Žižkov - Prušánky 

  Autor: Iveta Schelleová; Vedoucí práce: Honc Tomáš; Oponent práce: Höfler Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Předmětem bakalářské práce je studie vedení cyklostezky mezi obcemi Moravský Žižkov - Prušánky. V rámci studie byly popsány stávající cyklistické trasy v okolí a byl proveden průzkum na silnici II/423 na zjištění intenzity ...
 • Obchvat silnice I/43 okolo města Lanškroun 

  Autor: Vojtěch Žondecký; Vedoucí práce: Höfler Martin; Oponent práce: Cihlář Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Předmětem bakalářské práce "Obchvat silnice I/43 okolo města Lanškroun" je zanalyzovat řešenou oblast z dopravního hlediska. Dále pak navrhnout směrové a výškové řešení obchvatu města Lanškroun na základě poznatků z ...
 • Návrh nového uspořádání křižovatky městského průtahu v Pelhřimově 

  Autor: Jan Šátek; Vedoucí práce: Čarská Zuzana; Oponent práce: Moudrá Karolína
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Úkolem bakalářské práce "Návrh nového uspořádání křižovatky městského průtahu v Pelhřimově" je popis aktuálního stavu tříramenné křižovatky částečně vidlicového tvaru v průtahu městem a návrh alespoň dvou nových variantních ...
 • Porovnání a návrh navigačního systému pro zastávky, stanice a přestupní uzly VHD 

  Autor: Denis Liutov; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Pušman Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Předmětem bakalářské práce "Porovnání a návrh navigačního systému pro zastávky, stanice a přestupní uzly VHD" je definování navigačního systému ve veřejné dopravě, jeho porovnání mezi různé městy a v hl. m. Praze.
 • Návrh koncepce cyklistické infrastruktury v Třebíči 

  Autor: Aneta Matysková; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Martinek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Předmětem bakalářské práce „Návrh koncepce cyklistické infrastruktury v Třebíči“ je zhodnotit současný stav cyklistických komunikací na území města Třebíč a na základě analýzy rozpracovat optimální řešení cyklistické dopravy.
 • Optimalizace řešení dopravy v klidu a docházky dětí do škol v Milovicích 

  Autor: Andreas Papadopulos; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Vitouš David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Předmětem bakalářské práce "Optimalizace řešení dopravy v klidu a docházky dětí do škol v Milovicích" je analýza současného stavu dopravy v klidu v oblasti Mladá, analýza intenzit a charakteristik dopravy poblíž mateřské ...
 • Humanizace prostoru Masarykova náměstí v Žamberku 

  Autor: David Hudec; Vedoucí práce: Čarská Zuzana; Oponent práce: Nováček Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Předmětem bakalářské práce "Humanizace prostoru Masarykova náměstí v Žamberku" je vypracování více variant ke zlepšení podmínek pro pohyb pěších a cyklistů v celé ploše náměstí a jeho bezprostředního okolí. Dále je práce ...
 • Úpravy křižovatky silnic I/56 a III/46611 v Ostravě - Petřkovicích včetně okolí 

  Autor: David Bortel; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Čepa Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Předmětem bakalářské práce "Úpravy křižovatky silnic I/56 a III/46611 v Ostravě - Petřkovicích včetně okolí" je analýza současné dopravní situace v dané oblasti s důrazem na bezpečnost a plynulost dopravy, provedení ...
 • Návrh koncepce cyklistické infrastruktury v mikroregionu Telčsko 

  Autor: Jan Ondráček; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Tesař Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
  Předmětem bakalářské práce je návrh koncepce vedení cyklistické infrastruktury v mikroregionu Telčsko. Zabývá se jak vyhodnocením vedení stávajících cyklotras, tak vytipováním vhodnějšího vedení cyklistické dopravy do ...
 • Studie řešení křižovatky v Liberci 

  Autor: Matěj Šilhán; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Dudík Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
  Předmětem bakalářské práce "Studie řešení křižovatky v Liberci" je vyřešit dopravní infrastrukturu křižovatky tvořené ulicemi Dvorská X Školní X Aloisina výšina X Březinova. Hlavním účelem je zlepšení bezpečnosti a ...
 • Koncepce záchytných parkovišť v Českých Budějovicích 

  Autor: Ondřej Talíř; Vedoucí práce: Kumpošt Petr; Oponent práce: Hanzl Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
  Předmětem bakalářské práce "Koncepce záchytných parkovišť v Českých Budějovicích" je analýza současného systému záchytných parkovišť v Českých Budějovicích, projektů v souvislosti s dopravou v klidu a dobrých příkladů ze ...
 • Modernizace železniční stanice Kropáčova Vrutice 

  Autor: Martin Formáček; Vedoucí práce: Trešl Ondřej; Oponent práce: Švarc Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Předmětem bakalářské práce "Modernizace železniční stanice Kropáčova Vrutice" je analyzovat současný stav železniční stanice včetně rozsahu provozu osobní a nákladní dopravy a nalézt problematická místa a nedostatky ve ...
 • Optimalizace přestupního uzlu Bratislava - Nové Mesto 

  Autor: Martin Kameniar; Vedoucí práce: Chmela Petr; Oponent práce: Andelek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Predmetom bakalárskej práce Optimalizácia prestupného uzlu Bratislava - Nové Mesto je návrh konkrétnych stavebných a dopravno-organizačných úprav v rámci tohto prestupného uzla. Návrh vychádza z podrobnej analýzy súčasného ...

Zobrazit další