Now showing items 1-20 of 612

  • Analýza a porovnání organizace, tarifů a informačních a odbavovacích systémů MHD 

   Author: Daria Shchekina; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Předmětem bakalářské práce „Analýza a porovnání organizace, tarifu a informačních a odbavovacích systémů MHD“ je zaměření na vymezení základních pojmů z oboru dopravy, analýza a porovnání charakteristiky systémů MHD v České ...
  • Studie cyklistické trasy v úseku Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice 

   Author: Barbora Jedličková; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Lipl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Předmětem bakalářské práce "Studie cyklistické trasy v úseku Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice" je zhodnotit stávající stav cyklistických tras a vyhledání vhodného vedení cyklistické trasy v úseku Benešov nad Ploučnicí ...
  • Studie bezpečnosti dopravy na páteřních komunikacích v České Skalici 

   Author: Ondřej Ludvík; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Shromáždil Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Bakalářská práce se zabývá organizací a zklidněním dopravy na páteřních komunikacích ve městě Česká Skalice a centru města. Cílem této práce je analyzovat veškeré bezpečnostní nedostatky a rovněž navrhnout úpravy Husova ...
  • Úprava křižovatek na jihovýchodním obchvatu města Lovosice (silnice I/15) 

   Author: Michal Šupej; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Předmětem bakalářské práce "Úprava křižovatek na jihovýchodním obchvatu města Lovosice (silnice I/15)" je analyzovat současný stav dopravy na dvou křižovatkách (I/15 X Siřejovická; I/15 X Lukavecká) a na základě této analýzy ...
  • Studie bezpečnosti dopravy v místní části Plzeň – Bory 

   Author: Daniela Götzová; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou úrovně bezpečnosti silničního provozu na území místní části Plzeň - Bory pomocí nástrojů bezpečnostní inspekce pozemních komunikací. Na základě zjištěných bezpečnostních nedostatků ...
  • Bezpečná úprava křižovatky ulice Terezínská se silnicí I/15 v Lovosicích 

   Author: Daniel Deutsch; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Jelínková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Hlavním tématem bakalářské práce je bezpečná úprava křižovatky. Přičemž v prvním kroku byla provedena analýza stávající dopravy. Posléze provedení dopravního průzkumu intenzit křižovatkových pohybů. Pro bakalářskou práci ...
  • Studie zklidňování dopravy v obci Zdiby 

   Author: Pavel Přibyl; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Homolová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Předmětem bakalářské práce "Studie zklidňování dopravy v obci Zdiby" je analýza současného stavu dopravní situace (včetně dopravního průzkumu) na průtahu silnice III/2424 v obci Zdiby ve Středočeském kraji a vyhledání ...
  • Cyklostezka Moravský Žižkov - Prušánky 

   Author: Iveta Schelleová; Supervisor: Honc Tomáš; Opponent: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem bakalářské práce je studie vedení cyklostezky mezi obcemi Moravský Žižkov - Prušánky. V rámci studie byly popsány stávající cyklistické trasy v okolí a byl proveden průzkum na silnici II/423 na zjištění intenzity ...
  • Obchvat silnice I/43 okolo města Lanškroun 

   Author: Vojtěch Žondecký; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Cihlář Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem bakalářské práce "Obchvat silnice I/43 okolo města Lanškroun" je zanalyzovat řešenou oblast z dopravního hlediska. Dále pak navrhnout směrové a výškové řešení obchvatu města Lanškroun na základě poznatků z ...
  • Návrh nového uspořádání křižovatky městského průtahu v Pelhřimově 

   Author: Jan Šátek; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Moudrá Karolína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Úkolem bakalářské práce "Návrh nového uspořádání křižovatky městského průtahu v Pelhřimově" je popis aktuálního stavu tříramenné křižovatky částečně vidlicového tvaru v průtahu městem a návrh alespoň dvou nových variantních ...
  • Porovnání a návrh navigačního systému pro zastávky, stanice a přestupní uzly VHD 

   Author: Denis Liutov; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Pušman Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem bakalářské práce "Porovnání a návrh navigačního systému pro zastávky, stanice a přestupní uzly VHD" je definování navigačního systému ve veřejné dopravě, jeho porovnání mezi různé městy a v hl. m. Praze.
  • Návrh koncepce cyklistické infrastruktury v Třebíči 

   Author: Aneta Matysková; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Martinek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh koncepce cyklistické infrastruktury v Třebíči“ je zhodnotit současný stav cyklistických komunikací na území města Třebíč a na základě analýzy rozpracovat optimální řešení cyklistické dopravy.
  • Optimalizace řešení dopravy v klidu a docházky dětí do škol v Milovicích 

   Author: Andreas Papadopulos; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Vitouš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem bakalářské práce "Optimalizace řešení dopravy v klidu a docházky dětí do škol v Milovicích" je analýza současného stavu dopravy v klidu v oblasti Mladá, analýza intenzit a charakteristik dopravy poblíž mateřské ...
  • Humanizace prostoru Masarykova náměstí v Žamberku 

   Author: David Hudec; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Nováček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem bakalářské práce "Humanizace prostoru Masarykova náměstí v Žamberku" je vypracování více variant ke zlepšení podmínek pro pohyb pěších a cyklistů v celé ploše náměstí a jeho bezprostředního okolí. Dále je práce ...
  • Úpravy křižovatky silnic I/56 a III/46611 v Ostravě - Petřkovicích včetně okolí 

   Author: David Bortel; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Čepa Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem bakalářské práce "Úpravy křižovatky silnic I/56 a III/46611 v Ostravě - Petřkovicích včetně okolí" je analýza současné dopravní situace v dané oblasti s důrazem na bezpečnost a plynulost dopravy, provedení ...
  • Návrh koncepce cyklistické infrastruktury v mikroregionu Telčsko 

   Author: Jan Ondráček; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Tesař Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Předmětem bakalářské práce je návrh koncepce vedení cyklistické infrastruktury v mikroregionu Telčsko. Zabývá se jak vyhodnocením vedení stávajících cyklotras, tak vytipováním vhodnějšího vedení cyklistické dopravy do ...
  • Studie řešení křižovatky v Liberci 

   Author: Matěj Šilhán; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Dudík Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Předmětem bakalářské práce "Studie řešení křižovatky v Liberci" je vyřešit dopravní infrastrukturu křižovatky tvořené ulicemi Dvorská X Školní X Aloisina výšina X Březinova. Hlavním účelem je zlepšení bezpečnosti a ...
  • Koncepce záchytných parkovišť v Českých Budějovicích 

   Author: Ondřej Talíř; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Hanzl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Předmětem bakalářské práce "Koncepce záchytných parkovišť v Českých Budějovicích" je analýza současného systému záchytných parkovišť v Českých Budějovicích, projektů v souvislosti s dopravou v klidu a dobrých příkladů ze ...
  • Modernizace železniční stanice Kropáčova Vrutice 

   Author: Martin Formáček; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Švarc Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Předmětem bakalářské práce "Modernizace železniční stanice Kropáčova Vrutice" je analyzovat současný stav železniční stanice včetně rozsahu provozu osobní a nákladní dopravy a nalézt problematická místa a nedostatky ve ...
  • Optimalizace přestupního uzlu Bratislava - Nové Mesto 

   Author: Martin Kameniar; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Andelek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Predmetom bakalárskej práce Optimalizácia prestupného uzlu Bratislava - Nové Mesto je návrh konkrétnych stavebných a dopravno-organizačných úprav v rámci tohto prestupného uzla. Návrh vychádza z podrobnej analýzy súčasného ...