Now showing items 20-39 of 269

  • Dentistické křeslo 

   Author: Kmoníčková Martina; Supervisor: Appl Alexius
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Design dětských herních prvků 

   Author: Trlifajová Magdalena; Supervisor: Fišer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Design elektroinstalačních prvků do interiéru 

   Author: Cirhanová Zlatomíra; Supervisor: Appl Alexius
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Design Help 

   Author: Anna Šňupárková; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Potužáková Dominika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá designérským návrhem chůvičky, tedy monitorovacího zařízení se zacílením na menšinovou skupinu osob se sluchovým postižením. Cílem bylo navrhnout takové zařízení, které svými vlastnostmi vyhovuje ...
  • Design help 

   Author: Tereza Stachová; Supervisor: Jaroš Jan; Opponent: Hrušková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá souvislostí mezi produktovým designem a strategiemi přežívání rostlin v přírodě. Konkrétním výstupem bakalářské práce bude set 2 funkčních prototypů svítidel.
  • Design Help 

   Author: Michal Vrba; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Darebníková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Moje bakalářská práce je založena na reálné spolupráci s existující firmou. Práce se zabývá inovací ramenního chrániče zabudovaného v motorkářské kombinéze. Inovace spočívá v novém designu slučujícím se s dnešními trendy ...
  • Design help 

   Author: Anna Dobiášová; Supervisor: Jaroš Jan; Opponent: Brůhová Alžběta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Venkovní domek pro děti z přírodního materiálu - mycelia je navržen tak aby si jej dítě mohlo postavit samo (případně s asistencí dospělého) a rozvíjelo tak své praktické dovednosti, vztah k materiálu a životnímu prostředí, ...
  • Design Help 

   Author: Mazur Anastasia; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Potužáková Dominika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   V-PLAY je variabilní, skládací systém pro děti od 3 do 6 let, který pomáhá pří rozvoji kreativního myšlení jak doma tak i ve školkách. Reaguje na dnešní svět, ve kterém jsou dětí omezovaný formátem a návodem aniž by měli ...
  • Design Help 

   Author: Palanová Marie; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Křížek Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Bakalářská práce reaguje na problém stresu v dnešní společnosti. Cílovou skupinou jsou ženy, které jsou vedle stresorů psychologického a sociálního rázu také výrazně ovlivňovány stresory biologickými. Antistresová pomůcka ...
  • Design Help 

   Author: Karolína Zbytková; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá konceptem nositelné asistivní pomůcky pro zlepšení samostatného pohybu a orientace těžce zrakově postižených ve veřejném prostoru. Snažila jsem se o vhled do života nevidomých a pochopit úskalí, ...
  • Design Help 

   Author: Marie Smetanová; Supervisor: Fišer Jan; Opponent: Malík Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   V rámci mé bakalářské práce jsem řešila návrh multifunkčního stolku k posteli. Hlavní myšlenkou je usnadnit život handicapovaným lidem. Je vhodný nejen pro pacienty s omezenou hybností, ale pro všechny, jež si chtějí čas ...
  • Design Help 

   Author: Martina Wimmerová; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Bakalářská práce se zaměřuje na návrh a realizaci produktu zmírňujícího projevy panické poruchy a sebepoškozování. Hlavním důvodem tohoto tématu je skutečnost, že této problematice není věnována dostatečná pozornost – v ...
  • Design Help 

   Author: Tereza Vecková; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Rydlová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Bakalářská práce s podtitulem Alzheimerova choroba se věnuje tématu Help design. Zaměřuje se na osobu v druhé fázi AC (Alzheimerova choroba) tzn. mírná a pokročilá fáze, s problémem s inkontinencí. Tato práce si klade za ...
  • Design Help (ve spolupráci s HCI) 

   Author: Štenclová Gabriela; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Cílem mého přehrávače audio knih je zpřístupnit oblíbený koníček čtení i zrakově postiženým, kteří jsou méně technologicky zdatní, tudíž je zaměřen především na starší uživatele. Na trhu existuje mnoho přehrávačů, ze kterých ...
  • Design Help - aromaterapie 

   Author: Natálie Vavřinová; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Kalousková Aneta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem aromaterapie. Práce zkoumá vliv čichového systému na lidskou asociativní či emoční paměť. Záměrem bylo využití výsledků tohoto zkoumání pro relaxační a ozdravné účely. Hlavním cílem ...
  • Design Help - osamělost seniorů 

   Author: Natálie Horská; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Kutíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Ve své bakalářské práci se zabývám návrhem robotického společníka sloužícího primárně osamělým seniorům, přičemž kladu důraz na důvěru, etické problémy a soukromí uživatelů. V práci se zabývám nejen formální stránkou ale ...
  • Design Help - světelná terapie 

   Author: Laura-Elena Voštiarová; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Rydlová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Sezónní afektivní porucha je druh deprese vyvolaný především změnou ročního období, a to na podzim a zimu. Nedostatek denního světla narušuje lidský cirkadiánní rytmus. Lidé jsou tedy náchylnější ke vzniku depresí a úzkostí. ...
  • Design Help - úleva od ztuhlého trapézu 

   Author: Emma Závodská; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Saifrová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Obsahem této bakalářské práce, bylo najít řešení, jak ulevit od ztuhlého trapézu. Sezení při počítači s nesprávným držením těla se stalo pandemii dneška a minimálně každý druhý člověk trpí bolestmi za krkem. Cílem je pomoct ...
  • Design help s vazbou na konkrétní cílovou skupinu 

   Author: David Ondroušek; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Jirkalová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   V mé bakalářské práci se zabývám světlem a jeho účinky na lidské zdraví. Navrhuji svítidlo, které díky svým funkcím a vlastnostem dokáže pomoci lidskému organismu ke správnému fungování. Jedná se o interiérové svítidlo ...
  • Design koupelnového doplňkového mobiliáře 

   Author: Krutilová Aneta; Supervisor: Fišer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)