Now showing items 133-152 of 215

  • Pěstování v interiéru 

   Author: Lucie Bartošová; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Hulmáková Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pěstování v interiéru. Cílem práce je navrhnout produkt v podobě pěstební sady, která akceptuje především jednotlivá stádia růstu rostlin a problém nedostatku přirozeného světla ...
  • Plavidlo 

   Author: Polesný Vojtěch; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Malec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Moje bakalářská práce se zabývá návrhem záchranářského člunu s pevným kýlem RIB (rigid inflatable boat). Vycházím z konzultací se záchranáři a ze svých vlastních zkušeností s tímto typem člunu.
  • Polní stojan 

   Author: Dufková Markéta; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Halata Dobroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Malířský polní stojan, lehce přenosný i smontovatelný, obsahuje kreslící podložku a díky pevnému spojení přímo s podpěrnými nohy eliminuje pohyb podložky. Je uložen v látkovém batohu, aby uživatel měl vše v jednom a dobře ...
  • Pomník černé skládce 

   Author: Kopecká Linda; Supervisor: Fišer Jan; Opponent: Pollág Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   V projektu s názvem Pomník černé skládce se zaměřuji na revitalizaci prostoru černých skládek, zahrnující vyčistění zóny černé skládky od odpadu, následnou upcyklaci odpadu pro vytvoření užitého prostoru a zabraňovaní znovu ...
  • Pomůcka pro děti 

   Author: Eliška Kubů; Supervisor: Streit Filip; Opponent: Paďourková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Grippy je kompenzační pomůcka pro děti a dospělé s poruchou jemné motoriky. Je to uchopovací předmět, který pomáhá uživateli zvládnout základní potřeby, jako je například jíst, nebo psát. Nemá příliš složitý tvar. Umožňuje ...
  • Pomůcka pro hendikepované 

   Author: Farková Kateřina; Supervisor: Streit Filip; Opponent: Kubeš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-11)
   Žehlící prkno Handi je navrženo pro handicapované osoby na invalidním vozíku, kteří jsou zcela samostatní a potřebují pomoc druhé osoby jen ve výjimečných případech. Tento produkt nabízí uživateli jednoduchý a komfortní ...
  • Pomůcka pro hudebníky 

   Author: Barbora Hodásová; Supervisor: Streit Filip; Opponent: Papežová Erlebachová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Tématem této bakalářské práce je pomůcka pro hudebníky, a to stolička ke klávesám. Je to funkční a praktický předmět pro hudebníka, který cestuje s vlastním vybavením. Díky jednoduchému tvarosloví a barevnosti stolička ...
  • Pomůcka pro hudebníky 

   Author: Leová Ngoc Thi Anh; Supervisor: Streit Filip; Opponent: Wittner Horst
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Mechanický metronom je hudební pomůcka, která se používá k určení konstantního rytmu při hraní hudební skladby. Návrh spočívá v obměně tvaru a materiálu, ze kterého je tradiční metronom vyráběn a zdůraznit jeho funkci ...
  • Pomůcka pro nevidomé a slabozraké 

   Author: Vacková Tereza; Supervisor: Tvarůžek Martin; Opponent: Seifert Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Koncept nákrčníku pro nevidomé ve formě bezdrátového zařízení, které díky mobilní aplikaci navigačního systému spojí uživatele s navigačním centrem nebo blízkou osobou. Asistent, který nevidomému pomáhá, vidí jeho polohu ...
  • Pomůcka pro osobní bezpečnost 

   Author: Faktorová Michaela; Supervisor: Streit Filip; Opponent: Daniš Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Pepřový sprej je velmi účinným obranným prostředkem, který své první uplatnění našel u bezpečnostních složek, stejně jako mnoho dalších inovací na poli designu (technologií). V průběhu let se postupně rozšířil i do dámských ...
  • Pomůcka pro tělesně postižené 

   Author: Peterková Natália; Supervisor: Fišer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-02)
  • Pomůcka pro třídění Lego kostek 

   Author: Marek Vašíček; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Šabatka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá hledáním konkrétních dílků stavebnice LEGO ve velké směsi dalších LEGO kostek. Výsledkem by měl být nástroj (či nástroje), které takové hledání usnadní.
  • Pomůcka pro vinaře 

   Author: Sabina Valová; Supervisor: Streit Filip; Opponent: Urbanová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Téma mé bakalářská práce je zaměřeno na návrh degustačního koštýře, pomůcky pro vinaře k natahování a následnému servírování vína. Celý návrh spočívá v obměně tvaru a materiálu. Koštýř je složen ze dvou elipsoidních nádob. ...
  • Poštovní schránka 

   Author: Kateřina Panošková; Supervisor: Fišer Jan; Opponent: Rádková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Nakupování online je stále běžnější a jeho využívání nadále roste. S tím souvisí i stále se zvyšující nároky na dopravu a přebírání zásilek. Právě toto je téma, kterému se ve své bakalářské práci věnuji. Mým cílem je ...
  • Práce s veřejným prostorem 

   Author: Kateřina Tomášková; Supervisor: Streit Filip; Opponent: Med Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bakalářská práce Oáza se zabývá návrhem pítka. Cílem je vytvořit design, který bude působit moderně a rozšíří stávající nabídku trhu o něco nového. Pevnou součástí konstrukce je nádoba na přebytečnou vodu, jež slouží ...
  • Produkt do domácnosti 

   Author: Stella Bieliková; Supervisor: Tvarůžek Martin; Opponent: Húšťavová Miriam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Cieľom môjho návrhu bolo navrhnúť akýsi „smart“ kvetináč, ktorý by umožnil užívateľovi domáce pestovanie jednoducho, nenáročne a hlavne efektívne počas celého roka. Návrh je určený mestských-amatérskym pestovateľom a ...
  • Produkt do domácnosti 

   Author: Anna Drozenová; Supervisor: Tvarůžek Martin; Opponent: Zejda Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout dávkovač na sypké potraviny, který usnadní a zpříjemní chod kuchyně. Zjednoduší dávkování přesného množství suroviny a prodlouží její čerstvost. Zpřehlední a zpřístupní uživateli ...
  • Produkt do domácnosti 

   Author: Eliška Luhanová; Supervisor: Tvarůžek Martin; Opponent: John David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   V bakalářské práci jsem se rozhodla zpracovávat téma prodlužovacích přívodů. Chtěla jsem k navrhování běžného přívodu přistupovat jiným způsobem. Navrhla jsem sérii prodlužovacích přívodů, které můžeme libovolně kombinovat ...
  • Produkt do zdravotnického zařízení 

   Author: Horká Tereza; Supervisor: Tvarůžek Martin; Opponent: Balvínová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Návrh a redesign nemocničního stolku určeného k umístění vedle lůžka pacienta doplněného o nové funkce a vylepšení či přehodnocení stávajících, které usnadňují jeho pobyt v nemocnici při ztížených zdravotních podmínkách. ...
  • Průmyslové zařízení 

   Author: David Kryštof; Supervisor: Tvarůžek Martin; Opponent: Novohradský Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Bakalářská práce je zaměřena na zdokonalení konceptu průmyslového odvlhčovače a jeho uživatelského komfortu. Řeší témata, jakými jsou skladovatelnost, objem nádoby na kondenzát, ovládání přístroje, mobilita či estetické hledisko.