Now showing items 1-20 of 215

  • Prvek do interiéru 

   Author: Petra Paludová; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Opálka Matúš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Účelem bakalářské práce bylo navrhnout modulární svítidlo pro značku Halla. Pro návrh modulárního svítidla jsem se rozhodla hlavně kvůli jeho přizpůsobivosti a možnos-ti podílení se na designu. Věřím, že když si koupíte ...
  • Studentský pracovní stůl 

   Author: Tereza Kůrková; Supervisor: Fišer Jan; Opponent: Novotný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Tato práce se věnuje navržení pracovního stolu, který bude uživateli poskytovat dostatečný pracovní prostor pro široké spektrum činností. Hlavními přednostmi je poskytování podmínek jak pro běžné studium a práci na počítači, ...
  • Pěstování v interiéru 

   Author: Lucie Bartošová; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Hulmáková Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pěstování v interiéru. Cílem práce je navrhnout produkt v podobě pěstební sady, která akceptuje především jednotlivá stádia růstu rostlin a problém nedostatku přirozeného světla ...
  • Nápojový set 

   Author: Jan Hrdlička; Supervisor: Streit Filip; Opponent: Seidl Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   S absintem se pojí bohatá historie. Dnes je to ale spíše polozapomenutý nápoj. To se projevuje i na nabídce sklenic a doplňků pro jeho přípravu, která většinou kopíruje historické vzory. Mým záměrem bylo navrhnout absintové ...
  • Užitný interiérový mobiliář 

   Author: Barbora Malovaná; Supervisor: Jaroš Jan; Opponent: Kulhánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Tato práce se zabývá návrhem pomůcky pro dosažení vysoko položených ploch v domácnosti. Řeší otázku ergonomie, materiálů a jejich udržitelnosti, estetiky a skladování produktu.
  • Poštovní schránka 

   Author: Kateřina Panošková; Supervisor: Fišer Jan; Opponent: Rádková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Nakupování online je stále běžnější a jeho využívání nadále roste. S tím souvisí i stále se zvyšující nároky na dopravu a přebírání zásilek. Právě toto je téma, kterému se ve své bakalářské práci věnuji. Mým cílem je ...
  • Interiérový doplněk 

   Author: Kristýna Plíšková; Supervisor: Streit Filip; Opponent: Hatláková Gabriela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Tématem mé bakalářské práce je světelná váza. Mým cílem bylo upoutat pozornost na rostlinu z jiného úhlu, než jsme zvyklí. Odkrýt to co je skryto. Produkt se skládá ze dvou častí. Váza a světelný zdroj, který vyzdvihuje ...
  • Městské zahradničení 

   Author: Anna Peštová; Supervisor: Tvarůžek Martin; Opponent: Fryšavská Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   V práci se zabývám navržením interiérového kompostéru využívající bokashi metodu zpracování bioodpadu. Kompostér je určen do domácností o dvou až čtyřech členech. Je navržen tak, aby jeho používání bylo jednoduché, intuitivní ...
  • Odpočivadlo pro kočky 

   Author: Ilaria Pavlovičová; Supervisor: Tvarůžek Martin; Opponent: Žižková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Tématem této bakalářské práce je odpočívadlo pro kočky žijící v domácím zajetí s možností jeho úpravy během životního cyklu kočky a schopností nabídnout více než jednu variantu instalace. Cílem je zajistit snadnou údržbu ...
  • Kempingový vařič 

   Author: Martina Dvořáková; Supervisor: Tvarůžek Martin; Opponent: Horáček Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem přenosného plynového vařiče. Důraz je kladen na snadnou manipulaci s produktem a zároveň na pevnost a stabilitu. Návrh následuje aktuální trendy a požadavky v oblasti turistiky a outdoorových ...
  • Série nožů 

   Author: Alžběta Derková; Supervisor: Tvarůžek Martin; Opponent: Kaliský Matúš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Projekt se zabývá návrhem série tří kuchyňských nožů, které tvarově vychází z japonských nožů a současně mají osobitý vzhled. Chtěla jsem ve své práci zachovat něco z dlouhé tradice japonského nožířství a současně reflektovat ...
  • Interiérový mobiliář 

   Author: Ivana Klementová; Supervisor: Jaroš Jan; Opponent: Klouzek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Cieľom bakalárskej práce je návrh multifunkčného sušiaka na bielizeň Santos, ktorý rieši otázku sušenia a skladovania použitej bielizne v malometrážnych bytoch. Návrh vychádza zo súčasných potrieb mladých ľudí a životného ...
  • Nabíjecí stanice pro elektromobily 

   Author: Michal Frýželka; Supervisor: Jaroš Jan; Opponent: Kovář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Jelikož se rozšiřuje elektromobilita, je potřeba vybavit město a jeho přilehlé části nabíjecími stanicemi, které budou elektromobilitu podporovat. Koncept nabíjecí stanice pro elektromobily jako součást městského mobiliáře ...
  • Jídelní sada 

   Author: Marek Tomčiak; Supervisor: Jaroš Jan; Opponent: Gonzalez Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Ve své bakalářské práci se zabývám návrhem vratného multifunkčního tácu a příboru určené na festivaly. Tác je koncipován tak, aby uživatel mohl jíst pohodlně ve stoje za pomocí jedné ruky. Příbor z něj pak stylově vychází. ...
  • Design Help 

   Author: Karolína Zbytková; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá konceptem nositelné asistivní pomůcky pro zlepšení samostatného pohybu a orientace těžce zrakově postižených ve veřejném prostoru. Snažila jsem se o vhled do života nevidomých a pochopit úskalí, ...
  • Pomůcka pro vinaře 

   Author: Sabina Valová; Supervisor: Streit Filip; Opponent: Urbanová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Téma mé bakalářská práce je zaměřeno na návrh degustačního koštýře, pomůcky pro vinaře k natahování a následnému servírování vína. Celý návrh spočívá v obměně tvaru a materiálu. Koštýř je složen ze dvou elipsoidních nádob. ...
  • Edukativní dětská hračka 

   Author: Valeriia Grechko; Supervisor: Jaroš Jan; Opponent: Kozová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   KONO je edukativní sada hraček s deskovou hrou a teoretickými podklady určená pro děti ve věku 5-8 let. Tématem-obalem jsou měsíce a průběh roku. cílem KONO je potlačit zájem o elektronické zařízení a nasměrovat děti a ...
  • Vermikompostér 

   Author: Markéta Cholenská; Supervisor: Fišer Jan; Opponent: Kučera Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   V mé bakalářské práci se zabývám návrhem domácího kompostéru na zpracování bioodpadu. Cílem bylo navrhnout nový koncept vermikompostéru s možností začlenění do kuchyňské linky nebo solitérní skříňky tak, aby jeho horní ...
  • Vizuální identita města - Rokytnice nad Jizerou 

   Author: Marek Janoušek; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Hrach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Ve své bakalářské práci se zabývám vizuální identitou města Rokytnice nad Jizerou, která slouží k prezentaci, komunikaci a vytvoření image. Ve své studii vycházím z historického kontextu a vizi města Rokytnice. Upozorňuji ...
  • Design Help - úleva od ztuhlého trapézu 

   Author: Emma Závodská; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Saifrová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Obsahem této bakalářské práce, bylo najít řešení, jak ulevit od ztuhlého trapézu. Sezení při počítači s nesprávným držením těla se stalo pandemii dneška a minimálně každý druhý člověk trpí bolestmi za krkem. Cílem je pomoct ...