Now showing items 216-235 of 247

  • Toaletní stolek 

   Author: Nováková Eliška; Supervisor: Šulc René
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Toaletní/kosmetický stolek 

   Author: Emiliya Safarova; Supervisor: Fišer Jan; Opponent: Musilová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   SWAN je návrh multifunkčního kosmetickýho / toaletního stolku, který může stát v jakémkoliv prostoru nebo místnosti. Je kompaktní, minimalistický a snadno přenosný, s posuvnou židlí. Díky multifunkčnosti nám umožňuje širokou ...
  • Tvorba pro děti 

   Author: Markéta Ptáčková; Supervisor: Streit Filip; Opponent: Jakůbková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Cílem projektu bylo vytvořit objekt pro děti, který bude sloužit nejen k samotnému hraní, ale taky ke komunikaci mezi skupinou. Kladla jsem si za cíl vytvořit prostředí, které děti bude inspirovat k rozhovoru s ostatními. ...
  • Univerzální sanitární zařizovací předmět do koupelny s užitím materiálu HI-MACS 

   Author: Pokorníková Renata; Supervisor: Fišer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-02)
  • Uplatnění historických technologií v současném designu 

   Author: Petra Mikolášová; Supervisor: Jaroš Jan; Opponent: Jirásková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   „Superhrdinové města“ jsou hračkou pro děti, která má v úmyslu rozvíjet jejich sociální a empatické myšlení. Charaktery šesti soustružených dřevěných figurek „superhrdinů“ vychází z typologie reálných obyvatel našich ...
  • Užití recyklovaného materiálu pro návrh mobiliáře 

   Author: Anna Zatloukalová; Supervisor: Fišer Jan; Opponent: Kučerovská Aneta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem židle do veřejného prostoru. Při navrhování je kladen důraz na minimalizaci ekologických dopadů produktu na životní prostředí.
  • Užitný interiérový mobiliář 

   Author: Barbora Malovaná; Supervisor: Jaroš Jan; Opponent: Kulhánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Tato práce se zabývá návrhem pomůcky pro dosažení vysoko položených ploch v domácnosti. Řeší otázku ergonomie, materiálů a jejich udržitelnosti, estetiky a skladování produktu.
  • Užitný keramický předmět 

   Author: Haničinec Kryštof; Supervisor: Fišer Jan; Opponent: Veselý Prokop
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-04)
   Práce se věnuje vypracování keramických objektů pro přípravu kvaše-ných potravin. Obsahuje jak průzkum současné nabídky tak vizi autora pro budoucí užití nádob specifickou cílovou skupinou. Práce dále zahrnuje podrobné ...
  • Úložný nábytek 

   Author: Holubář Bartoloměj; Supervisor: Jaroš Jan; Opponent: Matula Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Práce se zabývá designem chytrých úložišť fungujících ve více rovinách užívání - sdílení, ukládání, předávání a vyzvedávání. Produkt plně využívá potenciálu chytrých technologií. Cílem bylo navrhnout systém promyšlený jak ...
  • Úložný prostor pro sportovní vybavení 

   Author: Linda Nováková; Supervisor: Jaroš Jan; Opponent: Gonzalez Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Ve své bakalářské práci jsem se snažila najít řešení úložného prostoru pro sportovní vybavení (činky, karimatka, švihadlo, atd.) do interiéru. Mým záměrem bylo vymyslet stojan, který se dá pověsit bud na zeď nebo položit ...
  • Variabilní organizer pro interier osobního automobilu 

   Author: Pražáková Kateřina; Supervisor: Fišer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Včelařství 

   Author: Vojtěch Vydržel; Supervisor: Tvarůžek Martin; Opponent: Opletal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   V reakci na současné trendy péče o životní prostředí a péče o zaměstnance jsem se rozhodl zabývat tvorbou včelího úlu, který by zapadal do firemního prostředí. Součástí projektu je navržení alternativní varianty medobraní ...
  • Velo design 

   Author: Vágner Marek; Supervisor: Fišer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Venkovní mobiliář pro kampus Dejvice 

   Author: Lukáš Gabriel; Supervisor: Fišer Jan; Opponent: Guzik Hubert Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Má bakalářská práce se zabývá navrhováním nového venkovního mobiliáře pro prostory kampusu Dejvice, specificky pro odpočinkovou zónu ve vegetačním pásu Technické ulice. Základem návrhu se stala inspirace historickými designy ...
  • Vermikompostér 

   Author: Markéta Cholenská; Supervisor: Fišer Jan; Opponent: Kučera Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   V mé bakalářské práci se zabývám návrhem domácího kompostéru na zpracování bioodpadu. Cílem bylo navrhnout nový koncept vermikompostéru s možností začlenění do kuchyňské linky nebo solitérní skříňky tak, aby jeho horní ...
  • Veterinární zařízení 

   Author: Vlkavec Jakub; Supervisor: Tvarůžek Martin; Opponent: Minárik Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Bakalářská práce se zabývá designerským návrhem přenosného veterinárního RTG přístroje. Důraz je kladen na ergonomii a současné trendy medicínských produktů v oblasti designu. Zároveň je brán zřetel na cenovou dostupnost ...
  • Vizuální identita města - Rokytnice nad Jizerou 

   Author: Marek Janoušek; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Hrach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Ve své bakalářské práci se zabývám vizuální identitou města Rokytnice nad Jizerou, která slouží k prezentaci, komunikaci a vytvoření image. Ve své studii vycházím z historického kontextu a vizi města Rokytnice. Upozorňuji ...
  • Voda a světlo v městském prostoru 

   Author: Majerová Hana; Supervisor: Kotas Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Vybavení bytu 

   Author: Nedvědová Barbora; Supervisor: Streit Filip; Opponent: Šesták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma kosmetického/toaletního stolečku pro každý prostor a typ pokoje. Základní myšlenkou je pojmout tento produkt jako solitér, což uživateli poskytuje větší svobodu rozhodnutí. Z ...
  • Vybavení pro zimní horolezecké výstupy - cepín a mačky 

   Author: Sedlák Martin; Supervisor: Appl Alexius
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-02)