Now showing items 66-85 of 128

  • RADONOVÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV 

   Author: Pokorný Tomáš; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • REGENERACE AREÁLU LÁZNÍ SEDMIHOREK V ČESKÉM RÁJI 

   Author: Tereza Horáková; Supervisor: Efler Tomáš; Opponent: Kocourek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Tématem diplomové práce je regenerace areálu lázní Sedmihorek v Českém ráji. Cílem návrhu je nové využití areálu pro rekreaci. Diplomní projekt se zabývá novým využitím jednotlivých budov areálu a jejich vhodnou architektonickou ...
  • REGENERACE USEDLOSTI SCHÖFFL TRNOVANY V ŽATECKÉ CHMELAŘSKÉ KRAJINĚ 

   Author: Vojtěch Palm; Supervisor: Efler Tomáš; Opponent: Kocourek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Tato diplomová práce se detailně zabývá regenerací sušárny chmele Schöffl v usedlosti č.p. 9 v Trnovanech u Žatce s konceptuálním přesahem řešení obce. Výsledkem je vize ideální hospodářské usedlosti. Spočívá v revitalizaci ...
  • REGENERACE ZÁMECKÉ ZAHRADY V BUŠTĚHRADU 

   Author: Rybářová Marie; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • REHABILITACE AREÁLU BÝVALÉ FARY VE VOJSLAVICÍCH 

   Author: Fišarová Helena; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-25)
   Obec Vojslavice v současné době nemá dostatečné zázemí pro život občanské komunity. Památkově chráněný farní areál, který dříve zastával důležitou roli v životě obce, je stále nevyužívaný a v havarijním stavu. Fara a ...
  • REHABILITACE AREÁLU ŠLECHTICKÉHO SÍDLA V ČEČOVICÍCH V KONTEXTU VENKOVSKÉHO OSÍDLENÍ 

   Author: Zoubková Magdaléna; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • REHABILITACE AREÁLU ZÁMECKÉHO PIVOVARU V BŘEZNICI 

   Author: Králová Barbora; Supervisor: Tichý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • REHABILITACE AREÁLU ZÁMKU MORAVANY 

   Author: Čtverák Martin; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • REHABILITACE AREÁLU ZÁMKU V HRUŠOVANECH NAD JEVIŠOVKOU 

   Author: Hana Mojžišová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práce se zabývá revitalizací zámeckého areálu v Hrušovanech nad Jevišovkou. Projekt si klade za cíl umožnit nové využití zámku tak, aby funkčně doplňoval potřeby města. Do zrekonstruovaného zámku přemístí základní ...
  • REHABILITACE FRANTIŠKÁNSKÉHO KLÁŠTERA V ROŽŇAVĚ 

   Author: David Raška; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Bývalý františkánský klášter v Rožňavě je barokně-klasicistní komplex, národní kulturní památka a jedna z dominant města. Cílem projektu je obnovit zdevastovaný objekt kláštera a navázat kontextuální novostavbou na širší ...
  • REHABILITACE OBECNÍHO DVORA STAROMĚSTSKÉHO 

   Author: Jelínková Adéla; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • REHABILITACE POUTNÍHO MÍSTA VE SKOCÍCH 

   Author: Poubová Adéla; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • REKONSTRUKCE BARRANDOVSKÝCH TERAS A DOSTAVBA HOTELU 

   Author: Uhlířová Martina; Supervisor: Cikán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • RENOVACE DOMU č.p.34 VE STŘÍBŘE 

   Author: Cígler Jaroslav; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • REVITALIZACE A DOSTAVBA KOZINOVA NÁM.ML.BOLESLAV 

   Author: Bubeníčková Veronika; Supervisor: Tichý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA PODLIPANSKÉHO MUZEA V ČESKÉM BRODĚ 

   Author: Pavel Fuchs; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Podlipanské muzeum v Českém Brodě bylo postaveno v roce 1929 dle návrhu Antonína Balšánka. Ten od počátků komplikovaného projektu počítal s rozšířením a přístavbou, zůstalo ovšem u několik desítek let trvajících diskuzí a ...
  • REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ FARY VE VALKEŘICÍCH 

   Author: Macháčková Anna; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Předmětem diplomové práce je revitalizace areálu bývalé fary ve Valkeřicích na Děčínsku. Návrh obsahuje nové funkční využití stávajícího objektu fary respektující historickou podstatu budovy. Dále je rekonstruován areál ...
  • REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ KLÁŠTERNÍ MANUFAKTURY 

   Author: Dominika Šebestová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomový projekt se zabývá revitalizací areálu bývalé textilní manufaktury v Oseku. Hlavním předmětem práce je prověření možnosti nového využití areálu manufaktury a obnova jejích zahrad, doplnění struktury zástavby po ...
  • REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ PAPÍRNY V DOLNÍM MARŠOVĚ 

   Author: Janda Vojtěch; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-25)
   Návrh oživuje zaniklou továrnu v části města Svoboda nad Úpou, v Dolním Maršově. Návrh se věnuje komplexu jako celku a snaží se ho citlivě obnovit a využít v nových funkcích a dále otevřít plochy veřejnosti. Tím se i ...
  • REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA NOVÉ DVORY 

   Author: Eliška Moravcová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Předmětem diplomové práce je revitalizace bývalého dominikánského kláštera v Nových Dvorech u Kutné Hory, který je součástí barokní komponované krajiny Novodvorsko-Kačina. Návrh revitalizace bude respektovat k památkové ...