Now showing items 57-76 of 128

  • PAMÁTKOVÁ OBNOVA DVORA ALINKOV 

   Author: Kozumplíková Vendula; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Návrh se zabývá obnovou dvora Alinkov, který se nachází v jihomoravském kraji poblíž Moravského Krumlova u obce Čermákovice. Jelikož je okolí možná i přímo Alinkov spojený s novokřtěnci, kteří byli zruční řemeslníci, ...
  • PAMÁTKOVÁ OCHRANA KULTURNÍ KRAJINY 

   Author: Fanta Václav; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • PAMÁTKOVÁ REHABILITACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V ROŽMBERKU 

   Author: Martin Kolovský; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Práce se zabývá památkovou rehabilitací zámeckého areálu v Rožmberku. Cílem návrhu je propojit zámecký areál s hradem a vytvořit v něm turistické a konferenční centrum. Součástí práce je i dílčí stavebněhistorický průzkum.
  • PIVOVAR SEDLEC - KONVERZE AREÁLU 

   Author: Daniel Mňačko; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Areál pivovaru v Sedlci zachycuje vývoj stavebního umění od raného středověku až po industriální architekturu 19. století. Jeho konverze a rozšíření o novostavbu zdůrazňuje průmyslový charakter objektu a doplňuje jej o ...
  • PIVOVAR V BUŠTĚHRADĚ - KONVERZE 

   Author: Müller Jan; Supervisor: Cikán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • PIVOVARSKÝ AREÁL V CHÝNOVĚ 

   Author: Ly Plášilová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Návrh se zabývá revitalizací stávajícího pivovarského objektu a dostavbou nových objektů, které vhodně doplní celý pivovarský areál. V rámci revitalizace navrhuji minipivovar, pivotéku, kanceláře, které slouží minipivovaru, ...
  • PLZEŇ - SVĚTOVAR 

   Author: Henel Tomáš; Supervisor: Tichý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • PRIJUT 11 - HORSKÁ CHATA NA ELBRUSU 

   Author: Čermák Jakub; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • PROLUKA V PALACKÉHO ULICI 

   Author: Taraba Vojtěch; Supervisor: Cikán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • RADONOVÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV 

   Author: Pokorný Tomáš; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • REGENERACE AREÁLU LÁZNÍ SEDMIHOREK V ČESKÉM RÁJI 

   Author: Tereza Horáková; Supervisor: Efler Tomáš; Opponent: Kocourek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Tématem diplomové práce je regenerace areálu lázní Sedmihorek v Českém ráji. Cílem návrhu je nové využití areálu pro rekreaci. Diplomní projekt se zabývá novým využitím jednotlivých budov areálu a jejich vhodnou architektonickou ...
  • REGENERACE USEDLOSTI SCHÖFFL TRNOVANY V ŽATECKÉ CHMELAŘSKÉ KRAJINĚ 

   Author: Vojtěch Palm; Supervisor: Efler Tomáš; Opponent: Kocourek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Tato diplomová práce se detailně zabývá regenerací sušárny chmele Schöffl v usedlosti č.p. 9 v Trnovanech u Žatce s konceptuálním přesahem řešení obce. Výsledkem je vize ideální hospodářské usedlosti. Spočívá v revitalizaci ...
  • REGENERACE ZÁMECKÉ ZAHRADY V BUŠTĚHRADU 

   Author: Rybářová Marie; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • REHABILITACE AREÁLU BÝVALÉ FARY VE VOJSLAVICÍCH 

   Author: Fišarová Helena; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-25)
   Obec Vojslavice v současné době nemá dostatečné zázemí pro život občanské komunity. Památkově chráněný farní areál, který dříve zastával důležitou roli v životě obce, je stále nevyužívaný a v havarijním stavu. Fara a ...
  • REHABILITACE AREÁLU ŠLECHTICKÉHO SÍDLA V ČEČOVICÍCH V KONTEXTU VENKOVSKÉHO OSÍDLENÍ 

   Author: Zoubková Magdaléna; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • REHABILITACE AREÁLU ZÁMECKÉHO PIVOVARU V BŘEZNICI 

   Author: Králová Barbora; Supervisor: Tichý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • REHABILITACE AREÁLU ZÁMKU MORAVANY 

   Author: Čtverák Martin; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • REHABILITACE AREÁLU ZÁMKU V HRUŠOVANECH NAD JEVIŠOVKOU 

   Author: Hana Mojžišová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práce se zabývá revitalizací zámeckého areálu v Hrušovanech nad Jevišovkou. Projekt si klade za cíl umožnit nové využití zámku tak, aby funkčně doplňoval potřeby města. Do zrekonstruovaného zámku přemístí základní ...
  • REHABILITACE FRANTIŠKÁNSKÉHO KLÁŠTERA V ROŽŇAVĚ 

   Author: David Raška; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Bývalý františkánský klášter v Rožňavě je barokně-klasicistní komplex, národní kulturní památka a jedna z dominant města. Cílem projektu je obnovit zdevastovaný objekt kláštera a navázat kontextuální novostavbou na širší ...
  • REHABILITACE OBECNÍHO DVORA STAROMĚSTSKÉHO 

   Author: Jelínková Adéla; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)