Now showing items 16-35 of 128

  • KOKOŘÍNSKÝ DŮL - REHABILITACE AREÁLU V PODHRADÍ 

   Author: Šilhánková Pavlína; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-24)
   Cílem diplomové práce je nastínit možnosti revitalizace dříve vyhledávaného rekreačního areálu v Podhradí. Dnes zdevastované stavby se nachází ve stále atraktivní lokalitě v centru Kokořínského dolu, na rozcestníku ...
  • KONVERZE A DOSTAVBA AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU V SEDLCI- KUTNÉ HOŘE 

   Author: Kollár Martin; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • KONVERZE A DOSTAVBA AREÁLU TOVÁRNY V MNICHOVĚ HRADIŠTI 

   Author: Barbora Blahová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Konverze areálu bývalé továrny Benešovka v Mnichově Hradišti je snahou o výstavbu kvalitního bydlení ve městě a zároveň o vytvoření kulturního a společenského centra. Logicky navazuje na stávající stav a reaguje na historickou ...
  • KONVERZE A DOSTAVBA BÝVALÉHO PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY 

   Author: Kouřimská Nikol; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • KONVERZE AREÁLU BRANICKÝCH LEDÁREN - PRAHA 4 

   Author: Tomáš Rain; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Konverze areálu Branických ledáren je snahou o nalezení vhodného využití pro chátrající secesní areál s přihlédnutím k současným trendům a vytvoření lukrativního místa, které by bylo podnětným impulzem pro celkové zvelebení ...
  • KONVERZE AREÁLU DOLU PETR BEZRUČ 

   Author: Landová Veronika; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-24)
   Předmětem práce je konverze areálu bývalého černouhelného dolu Petr Bezruč ve Slezské Ostravě. Cílem návrhu je opětovné zapojení areálu dolu do městské struktury a vytvoření centra, které Slezské Ostravě momentálně chybí. ...
  • KONVERZE AREÁLU WINTERNITZOVÝCH MLÝNŮ V PARDUBICÍCH 

   Author: Poslušná Alena; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • KONVERZE BÝVALÉHO PIVOVARU V JANOVICÍCH U RÝMAŘOVA 

   Author: Eliška Šmardová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Hlavní myšlenkou diplomního projektu je revitalizace dvora a nové využití objektu pivovaru a bývalých stájí tak, aby došlo k navýšení atraktivity a zvýšení cestovního ruchu místa i zachování historických a architektonických ...
  • KONVERZE FARY č.p. 33 V BLANSKU U KAPLICE 

   Author: Jílková Petra; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-29)
   Diplomová práce oboru architektura a urbanismus, modul památkové péče, se skládá ze dvou částí: části stavebně-historického průzkumu a části návrhové. V návaznosti na téma fary je diplomní část SHP pojata jako 1. rešerše ...
  • KONVERZE INDUSTRIÁLNÍ PAMÁTKY - VODNÍ DÍLO FLÁJE 

   Author: Klusáková Barbora; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Zadáním diplomové práce bylo vytvořit koncept celkové úpravy vodního díla Fláje a oživit monumentální vnitřní prostory této významné technické památky. Hlavním předmětem návrhu je duchovní centrum, které slouží jako školící ...
  • KONVERZE KOTELNY RUSTONKA, PRAHA 8 - KARLÍN 

   Author: Šestáková Eva; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • KONVERZE VENKOVSKÉ USEDLOSTI VE VYSOKÉ 

   Author: Cuřínová Helena; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Velké areály venkovských usedlostí stejně jako panské hospodářské dvory jsou dnes ohroženým stavebním typem, který pomalu z České krajiny mizí a zaniká. Zemědělská a chovatelská činnost v nich vlivem přerušené kontinuity ...
  • KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU 

   Author: Rýzner Vojtěch; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO PIVOVARU 

   Author: Kačer Jan; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • NÁVRH KONCEPCE A ZÁSTAVBY - SAMOSTATNÝ OBJEKT VYŠŠÍHO SPOLEČENSKÉHO VÝZNAMU 

   Author: Prikrylová Michaela; Supervisor: Cikán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • NÁVRH KONCEPCE OBNOVY MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V JIHLAVĚ, KRECL-ŠPALÍČEK 

   Author: Fraňková Barbora; Supervisor: Cikán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE HISTORICKÉ ČÁSTI JÁCHYMOVA 

   Author: Cieslarová Tereza; Supervisor: Cikán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE HISTORICKÉ ČÁSTI JÁCHYMOVA. 

   Author: Lstibůrek Vojtěch; Supervisor: Cikán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE ZÁMKU V KOLÍNĚ 

   Author: Ertl Vojtěch; Supervisor: Cikán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • NÁVRH KONCEPCE ZÁSTABY S OBJEKTEM VYŠŠÍHO SPOLEČENSKÉHO VÝZNAMU, LOKALITA VINOHRADSKÁ, WILSONOVA 

   Author: Hutár Dionýz; Supervisor: Cikán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)