Now showing items 1-20 of 142

  • REVITALIZACE HOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ ZBOŘENÝ KOSTELEC 

   Author: Dominika Krejčíková; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Diplomová práce se zabývá revitalizací hospodářského areálu a citlivou novou výstavbou, která by lépe doplňovala stávající budovy místo současné novostavby, která se na pozemku nachází. Při návrhu se dbalo na to, aby ...
  • Cultural Hub Žatec 

   Author: Ceren Gul Gulaydin; Supervisor: Efler Tomáš; Opponent: Kocourek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Objekt zpracování chmele v Žatci je průmyslový objekt na Nerudově náměstí a je dnes ve velmi zanedbaném stavu. Komplex se skládá z kombinace tří různých budov a tyto tři části mají přímé spojení s dvorem. Budova tak může ...
  • DOSTAVBA PROLUKY V CENTRU BEROUNA 

   Author: Tereza Chocholová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Diplomová práce se zabývá dostavbou proluky v centru Berouna. Práce si klade za cíl prozkoumat možnosti zastavění a využití v návaznosti na různorodé stávající objekty a s ohledem na historickou hodnotu prostředí. Návrh ...
  • PANSKÝ DVŮR KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY 

   Author: Lucie Fousová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Bývalý panský dvůr v ulici Českobrodská v Kostelci nad Černými lesy s dochovanou správní budovou a barokní stájí v torzálním stavu. Diplomová práce se zabývá citlivou obnovou s přihlédnutím ke zpracovanému stavebně ...
  • ZÁMEK ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 

   Author: Denisa Dejdarová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Zámek v Rožmitálu je historický vodní hrad se složitým stavebním a vlastnickým vývojem. Stavba v této době chátrá, proto se tato práce zabývá jeho obnovou a návrhem nového využití. Nové konstrukce jsou navržené s respektem ...
  • OBNOVA CHMELAŘSKÉHO AREÁLU NA NERUDOVĚ NÁMĚSTÍ V ŽATCI 

   Author: Anna Hejduková; Supervisor: Efler Tomáš; Opponent: Kocourek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Bývalý chmelařský areál Edmunda Sterna v Žatci se dochoval spíše v torzálním stavu. Jeho neopominutelnou součástí je oktogonální komín a zachovalá technologie siřírny chmele. Diplomová práce se zabývá jeho šetrnou obnovou ...
  • REVITALIZACE HOSPODÁŘSKÉHO DVORA V RATIBOŘICÍCH 

   Author: Eliška Houdová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Návrh prověřuje možnosti využití zanedbaného čtyřstranného hospodářského dvora, který díky svému umístění má potenciál pozdvihnout turistickou návštěvnost již tak bohaté lokality. Do nevyužívaných objektů jsou tak nově ...
  • REGENERACE OBCE STEHNÍK 

   Author: Lýdia Kubeková; Supervisor: Efler Tomáš; Opponent: Kocourek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Regenerácia obce Stekník ako príprava na zvýšenú návštevnosť po úspešnom zápise do dedičstva UNESCO.
  • KONVERZE HISTORICKÉHO PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU BÝVALÉ ELEKTRÁRNY "HISETA" V SARAJEVU 

   Author: Medina Hadžić; Supervisor: Efler Tomáš; Opponent: Tichý David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Areál bývalé elektrárny se nachází v samém centru města Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Areál je v ruinách už 30 let, od 2. května 1992 od okupaci Sarajeva. Areál je od roku 2015 klasifikován jako národní památka a od 2. ...
  • REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ SUŠÁRNY CHMELE V TRNOVANECH 

   Author: Tereza Stejskalová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Cílem práce je obnova historického areálu sušárny chmele v Trnovanech a vložení nové funkce, která by pomohla ke zvýšení atraktivity místa a ke zlepšení cestovního ruchu. Zároveň se snaží zachovat historické a architektonické ...
  • OBNOVA AREÁLU ZÁMKU BOREČ U LOVOSIC 

   Author: Kateřina Musílková; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Zámek Boreč u Lovosic je zpustlým objektem na pokraji havarijního stavu. Skrývá však potenciál plnohodnotného zapojení do malebného prostředí Českého Středohoří. Diplomová práce se zabývá citlivou obnovou objektu zámku a ...
  • REGENERACE CENTRA OBCE TRNOVANY - VSTUPNÍ BRÁNA ŽATECKÉ CHMELAŘSKÉ KRAJINY 

   Author: Petr Churáček; Supervisor: Efler Tomáš; Opponent: Vaníček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Diplomová práce se zabývá návrhem regenerace centra obce Trnovany jako vstupní brány do žatecké chmelařské krajiny. Hlavním motivem návrhu je přivést do obce Trnovany opět sociální život a dostatečné kapacity turistického ...
  • REVITALIZACE AREÁLU PAPÍRNY V PLZNI 

   Author: Viktoriia Sýkorová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Práce se zabývá revitalizací areálu bývalé papírny v Plzni. Toto místo je pozoruhodné díky své bohaté historii a industriální architektuře. Hlavní myšlenkou je vrátit život území areálu a prověřit možnosti jeho nového ...
  • REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ SUŠÁRNY CHMELE V TRNOVANECH 

   Author: Klára Gryčová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Diplomová práce se zabývá revitalizací areálu sušárny chmele v Trnovanech a přilehlého objektu bývalého mlýna. Při návrhu se dbalo na to, aby novostavby a nově vytvořený veřejný prostor respektovaly, svými proporcemi, ...
  • DOM ODBOROV ISTROPOLIS V BRATISLAVĚ: REVITALIZACE IKONY SLOVENSKÉ POVÁLEČNÉ ARCHITEKTURY 

   Author: Marianna Páleníková; Supervisor: Efler Tomáš; Opponent: Bartošová Nina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práca ponúka víziu revitalizácie komplexu Istropolis so zameraním na Dom Odborov. Súbor je upravený pre funkčné požiadavky Kultúrneho a kongresového centra. V snahe navrhnúť stratégiu na prácu s architektúrou ...
  • REGENERACE USEDLOSTI SCHÖFFL TRNOVANY V ŽATECKÉ CHMELAŘSKÉ KRAJINĚ 

   Author: Vojtěch Palm; Supervisor: Efler Tomáš; Opponent: Kocourek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Tato diplomová práce se detailně zabývá regenerací sušárny chmele Schöffl v usedlosti č.p. 9 v Trnovanech u Žatce s konceptuálním přesahem řešení obce. Výsledkem je vize ideální hospodářské usedlosti. Spočívá v revitalizaci ...
  • DOSTAVĚNÍ BLOKU V KŘÍŽOVÉ ULICI - DĚČÍN 

   Author: Kateřina Neumanová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Cílem diplomové práce je citlivá dostavba bloku v historickém centru Děčína. Stavební pozemek se nachází přímo pod děčínským zámkem v Křížové ulici. Spolu s novou výstavbou projekt zahrnuje i úpravu náměstí před kostelem ...
  • PIVOVARSKÝ AREÁL V CHÝNOVĚ 

   Author: Ly Plášilová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Návrh se zabývá revitalizací stávajícího pivovarského objektu a dostavbou nových objektů, které vhodně doplní celý pivovarský areál. V rámci revitalizace navrhuji minipivovar, pivotéku, kanceláře, které slouží minipivovaru, ...
  • OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU LOBKOVICE 

   Author: Lucie Kulmanová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Předmětem diplomové práce je obnova zámeckého dvora v Lobkovicích a koncepce úpravy území bezprostředně na areál navazujícího. Projekt obsahuje návrh využití stávajících budov včetně zámku samotného, a návrh novostavby, ...
  • DOSTAVĚNÍ BLOKU V KŘÍŽOVÉ ULICI - DĚČÍN 

   Author: Kristýna Šedivá; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práce se zabývá návrhem dostavby bloku a úprav náměstí v Křížové ulici v Děčíně. Návrhem jsou tři bytové domy s komerčním parterem o průměrné výšce 4 podlaží s obytným podkrovím a veřejná budova se zázemím, ...