Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 72

  • DIXOVA BRUSÍRNA DŘEVA V HORNÍM MARŠOVĚ 

   Autor: Bittner Linda; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Předmětem práce je návrh nového využití areálů bývalé brusírny dřeva s papírnou v Temném Dole, s důrazem na obnovu historicky cenného objektu továrny. Součástí práce je návrh novostavby, revitalizace přilehlých pozemků a ...
  • REVITALIZACE AREÁLU PAPÍRNY V PLZNI 

   Autor: Kamarás Jozef; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Diplomová práce se zabývá revitalizací areálu bývalé plzeňské papírny, kterou obtéká řeka Radbuza. Území je charakteristické svým industriálním rázem. Projekt řeší urbanistické směřování tototo území a stavební program ...
  • REVITALIZACE BÝVALÉ TOVÁRNY NA SUKNA 

   Autor: Lalinský Dominik; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Cílem diplomové práce je nalezení vhodného funkčního využití areálu bývalé továrny, jeho oživení a zpřístupnění veřejnosti. Práce se zaměřuje na propojení areálu s centrem města a zámeckým nádvořím a na řešení dopravní ...
  • REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU STATENICE 

   Autor: Pokorný Adam; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Předmětem diplomové práce je revitalizace zámeckého areálu Statenice. Částečně památkově chráněný areál zámku a hospodářského dvora zahrnující objekty barokní, klasicistní i prvorepublikové se v současné době nachází ve ...
  • KONVERZE INDUSTRIÁLNÍ PAMÁTKY - VODNÍ DÍLO FLÁJE 

   Autor: Klusáková Barbora; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Zadáním diplomové práce bylo vytvořit koncept celkové úpravy vodního díla Fláje a oživit monumentální vnitřní prostory této významné technické památky. Hlavním předmětem návrhu je duchovní centrum, které slouží jako školící ...
  • REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU STATENICE 

   Autor: Vaňková Helena; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Obec Statenice se podobně jako mnoho dalších sídel v zázemí velkých měst potýká s problémy absence občanské komunity a nedostatek veřejné vybavenosti. Přitom zámecký areál, který byl dříve centrem a těžištěm obce, je ...
  • REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU HRUBÁ SKÁLA 

   Autor: Chodúrová Marie; Vedoucí práce: Hrůša Petr; Oponent práce: Přikryl David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Předmětem diplomové práce je oživení areálu bývalého pivovaru v Hrubé Skále. Návrh se snaží citlivým způsobem oživit, doplnit a částečně rekonstruovat celý komplex bývalých objektů hvozdu, sladovny a pivovaru s přilehlým ...
  • REHABILITACE AREÁLU ZÁMKU MORAVANY 

   Autor: Čtverák Martin; Vedoucí práce: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • REVITALIZACE PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU NÁDRAŽNÍ 23, ROZTOKY 

   Autor: Danešová Pavla; Vedoucí práce: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • REVITALIZACE SEVERNÍ STRANY MASARYKOVA NÁMĚSTÍ VE ZNOJMĚ 

   Autor: Dumková Tamara; Vedoucí práce: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • REVITALIZACE AREÁLU ZÁMKU KOLEČ 

   Autor: Křížová Marie; Vedoucí práce: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • NOVÁ ŠANCE PRO TVRZ A HOSPODÁŘSKÝ DVŮR VELKÉ HORKY U STRENIC 

   Autor: Rákosníková Alena; Vedoucí práce: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • REHABILITACE AREÁLU ŠLECHTICKÉHO SÍDLA V ČEČOVICÍCH V KONTEXTU VENKOVSKÉHO OSÍDLENÍ 

   Autor: Zoubková Magdaléna; Vedoucí práce: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA 

   Autor: Trnková Alice; Vedoucí práce: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • OBNOVA ZÁMKU ČERVENÁ ŘEČICE 

   Autor: Kotová Jana; Vedoucí práce: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • BEDŘICHŮV SVĚTEC - STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM A OBNOVA KOSTELA, REVITALIZACE VESNICE 

   Autor: Knotová Kateřina; Vedoucí práce: Cikán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • FILHARMONIE PRO PRAHU 

   Autor: Bažant Stanislav; Vedoucí práce: Cikán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE ZÁMKU V KOLÍNĚ 

   Autor: Ertl Vojtěch; Vedoucí práce: Cikán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • KONVERZE AREÁLU WINTERNITZOVÝCH MLÝNŮ V PARDUBICÍCH 

   Autor: Poslušná Alena; Vedoucí práce: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • OBNOVA AREÁLU HRADU HAZLOV 

   Autor: Kvašovská Mária; Vedoucí práce: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)