Now showing items 1-20 of 52

  Subject
  acceleration,ions,laser,PIC,EPOCH code [1]
  anisotropic noble metal nanoparticles,gold nanocubes,concave plasmonic nanoparticles,seeded growth,localized surface plasmon resonance [1]
  anizotropní nanočástice ušlechtilých kovů,zlaté nanokrychle,konkávní plazmonické nanočástice,přerůstání zárodků,lokalizovaná povrchová plasmonová rezonance [1]
  digital holography,holographic microscopy,tomography [1]
  digitálna holografia,holografická mikroskopia,tomografia [1]
  EPOCH code,laser plasma,particle-in-cell,ultrashort laser pulses [1]
  Er:YAG,Resonant pumping,Temperature dependence [1]
  Er:YAG,rezonanční čerpání,teplotní závislost [1]
  Fluoride crystal,neodymium laser,neodymium ion cluster,co-dopant,passive mode locking,saturable absorber [1]
  Fluoridový krystal,neodymový laser,shluk neodymových iontů,kodopant,pasivní fázová synchronizace,polovodičový saturovatelný absorbér [1]
  fokusace,PIC simulace,laser-plazma interakce,optika [1]
  gold,nanoparticles,localised surface plasmon resonance,characterisation,atomic force microscopy,scanning electron microscope [1]
  infračervená oblast,laser,Fe:CdMnTe,Dy:PbGa2S4,pevnolátkové lasery [1]
  interferometrie,rozptyl,iSCAT,zlaté nanočástice,optická lokalizace,optická anizotropie [1]
  interferometry,scattering,iSCAT,gold nanoparticles,optical localization,optical anisotropy [1]
  inverse Compton scattering,laser wakefield acceleration,relativistic electrons,gamma radiation,spectral intensity of radiation,Fourier transform [1]
  inverzní Comptonův rozptyl,urychlování brázdovým polem,relativistickéelektrony,gama záření,spektrum intenzity vyzařování,Fourierova transformace [1]
  kód EPOCH,laserové plazma,particle-in-cell,ultrakrátké laserové impulzy [1]
  křemíkové nanodráty,metoda PECVD,dopování křemíkových nanodrátů [1]
  lagrangeovská hydrodynamika,laserové plazma,numerické metody,dvouteplotní model,vedení tepla,absorpce laseru,nelokální transport,radiační transport [1]