Now showing items 115-132 of 132

  Subject
  Raman scattering,rapid detection,SERS,anthrax biomarker [1]
  Raman scattering,Surface Enhanced Raman Scattering (SERS),SERS-active [1]
  Ramanův rozptyl,povrchem zesílený Ramanův rozptyl (SERS),SERS-aktivní [1]
  rekonstrukce materiálového rozhraní; MOF metoda; cylindrickésouřadnice,dynamické testy [1]
  SERS,biologické zbraně,B. subtilis,kyselina dipikolinová,vzorkování laserem,nanosekundový laser [1]
  silicon nanowires,PECVD method,doping of silicon nanowires [1]
  Solid-state Laser,Host Materials,Tunability,Chromium Ion Cr2+,II-VI Semiconductor Crystals,Cr:ZnSe,Cr:Zn1?xMnxSe,Mid-infraredSpectral Region [1]
  solid-state laser,quasi-three level scheme,diode pumping,ytterbium,tunable lasers,Yb:YAG,Yb:LuAG,Yb:GGAG,Yb:phosphate-glass [1]
  Surface enhanced Raman scattering (SERS),microparticles,nanoparticles,self-assembly,monolayer,silicon dioxide,inverse opal,SERS-active substrate [1]
  tight-focusing,PIC simulations,laser-plasma interaction,plasma optics [1]
  tunabled lasers,Thulium,Holmium [1]
  two way time transfer, single photon counting, avalanche photodiode [1]
  urychlování,ionty,laser,PIC,kód EPOCH [1]
  Yb:YAG,tenký disk,Kerrova čočka,synchronizace módů [1]
  Yb:YAG,thin disk,Kerr lens,mode-locking [1]
  zlato,nanočástice,lokalizovaná povrchová plazmonová rezonance,charakterizace,mikroskopie atomárních sil,rastrovací elektronový mikroskop [1]
  ZnO nanorods,focused ion beams,hydrothermal growth,electron beam lithography,focused ion/electron beam induced deposition,Pt contacts [1]
  ZnO nanotyčky,fokusované iontové svazky,hydrotermální růst,elektronová litografie,depozice pomocí fokusovaných iontových/elektronových svazků,Pt kontakty [1]