Now showing items 93-112 of 132

  Subject
  infračervená oblast,laser,Fe:CdMnTe,Dy:PbGa2S4,pevnolátkové lasery [1]
  interferometrie,rozptyl,iSCAT,zlaté nanočástice,optická lokalizace,optická anizotropie [1]
  interferometry,scattering,iSCAT,gold nanoparticles,optical localization,optical anisotropy [1]
  inverse Compton scattering,laser wakefield acceleration,relativistic electrons,gamma radiation,spectral intensity of radiation,Fourier transform [1]
  inverzní Comptonův rozptyl,urychlování brázdovým polem,relativistickéelektrony,gama záření,spektrum intenzity vyzařování,Fourierova transformace [1]
  kód EPOCH,laserové plazma,particle-in-cell,ultrakrátké laserové impulzy [1]
  křemíkové nanodráty,metoda PECVD,dopování křemíkových nanodrátů [1]
  lagrangeovská hydrodynamika,laserové plazma,numerické metody,dvouteplotní model,vedení tepla,absorpce laseru,nelokální transport,radiační transport [1]
  Lagrangian hydrodynamic,laser plasma,numerical methods,two-temperature model,heat conduction,laser absorption,non-local transport,radiation transport [1]
  laser-wakefield acceleration,particle-in-cell method,ionization-induced electron injection,two-color scheme [1]
  laserové urýchľovanie elektrónov,ionizačná injektáž elektrónovdo brázdovej vlny,metóda particle-in-cell,dvoj-farebné schéma [1]
  material interface reconstruction; MOF method; Cylindrical Coordinates,dynamic tests [1]
  MID-IR region,laser,Fe:CdMnTe,Dy:PbGa2S4,solid-state lasers [1]
  nanočástice ušlechtilých kovů,lokalizovaná povrchová plazmonová rezonance,kompozitní nanočástice,zlaté nanotyčinky se stříbrnou slupkou [1]
  Nanočástice,(lokalizované) povrchové plazmony polaritony,(lokalizovaná) povrchová plazmonová rezonance,kvazistatická aproximace,Mieho teorie,Fanova rezonance,FDTD,FDTD Solutions [1]
  Nanoparticles,(localized) surface plasmon polaritons,(localized) surface plasmon resonance,quasistatic approximation,Mie theory,FDTD,FDTD Solutions [1]
  noble metal nanoparticles localized surface plasmon resonance,composite nanoparticles,gold-silver core-shell nanorods [1]
  obousměrný přenos času, čítání jednotlivých fotonů, lavinová fotodioda [1]
  pevnolátkový laser,kvazitříhladinové schéma,diodové čerpání,ytterbium,laditelné lasery,Yb:YAG,Yb:LuAG,Yb:GGAG,Yb:fosfátové sklo [1]
  pevnolátkový laser,matrice,preladitelnost,chromový iont Cr2+,II-VI polovodičové krystaly,Cr:ZnSe,Cr:Zn1?xMnxSe,středníinfračervená spektrální oblast [1]