Now showing items 1-1 of 1

  • Role shape operátoru v kalibračních teoriích 

   Author: Šimon Vedl; Supervisor: Zatloukal Václav; Opponent: Thomas Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
   Kalibrační teorie jsou velmi prominentní napříč fyzikou. Nejjednodušším příkladem kalibrační teorie je elektromagnetismus. V této práci se inspirujeme přístupem k popisu vnořených variet za pomoci shape operátoru and ...