Now showing items 1-4 of 4

  • Fotoprodukce mionových párů v Pb-Pb srážkách na experimentu ALICE 

   Author: Tomáš Herman; Supervisor: Contreras Nuno Guillermo; Opponent: Taševský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Jevy spojené se strukturou protonů a jader při vysokých energiích (nízkých Bjorkenových x), tj. gluonová saturace a jaderné stínění, mohou být experimentálně studovány měřením účinných průřezů procesů citlivých na jejich ...
  • Nekoherentní fotoprodukce J/psi v ultra-periferálních Pb-Pb srážkách na ALICE 

   Author: David Grund; Supervisor: Contreras Jesus Guillermo; Opponent: Spousta Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Analýza difrakční fotoprodukce vektorových mezonů v ultraperiferních srážkách těžkých iontů na urychlovači LHC představuje účinný způsob, jak lze zkoumat strukturu jader při nízkých Bjorkenových x. Tyto procesy umožňují ...
  • Studium vlastností detektoru Muon Forward Tracker pro upgrade ALICE 

   Author: Diana Mária Krupová; Supervisor: Contreras Jesus Guillermo; Opponent: Mikeštíková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Muon Forward Tracker (MFT) představuje součást vylepšení systému detektorů ALICE během Long Shutdown 2 na LHC. MFT je nový detektor, který k detekci částic využívá křemíkové ALPIDE senzory. Tato práce je věnována studiu ...
  • Vliv nefaktorizovatelnosti svazku na stanovení luminozity v experimentu ALICE 

   Author: Jan Půček; Supervisor: Contreras Nuno Guillermo; Opponent: Závada Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Luminozita je na experimentu ALICE stanovena pomocí referenčního účinného průřezu změřeného ve van der Meer (vdM) skenech. VdM sken předpokládá faktorizovatelnost distribuce balíku do dvou nezávislých směrů. Pokud jsou ...