Now showing items 1-1 of 1

    • Nodální čáry na dvourozměrných omezených oblastech 

      Author: Fialová Marie; Supervisor: Tušek Matěj; Opponent: Krejčiřík David
      V této práci se zaměřujeme na problematiku tzv. Dirichletovského laplaciánu na omezené oblasti v rovině. Konkrétně se věnujeme kvalitativním vlastnostem množin (známých jako nodální čáry), které jsou vlastní funkcí zobrazeny ...