Now showing items 1-20 of 104

  • Aktivní učení a automaty 

   Author: Honzírek Marek; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Mareš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-09)
  • Aktivní učení pro klasifikaci textů 

   Author: Marko Sahan; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-23)
   Modely strojového učení pro klasifikaci jsou založené na učení parametrů black box modelu, které popisují vztah mezi vzorky dat a jejích třídou. Proces sběru dat a jejích labelů pro účely trénování modelu může být komplikovaný ...
  • Alternativní formulace termodynamického dopravního modelu 

   Author: Matějů Michael; Supervisor: Krbálek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza AES white-box schémat pomocí útoku postranním kanálem 

   Author: Jakub Klemsa; Supervisor: Matyáš Václav; Opponent: Svenda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Nejenže jsou všechna současná vědecká white-box schémata standardizovaných šifer matematicky zlomená, další ránu pro ně představuje nový útok od autorů Bos a kol. představený v červenci 2015 ve článku Differential Computation ...
  • Analýza biomarkerů psychiatrických pacientů pomocí analýzy EEG signálu a strojového učení 

   Author: Miroslav Kovář; Supervisor: Basterrech Sebastian; Opponent: Sojka Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Depresivní porucha je závažným psychiatrickým onemocněním s vysokou globální prevalencí, závažnými dopady na kvalitu života, a v nejvážnější podobě může vyústit sebevraždou. Brzká diagnóza a přesná předpověd’ průběhu léčby ...
  • Analýza cen pojištění pomocí strojového učení 

   Author: Barbora Pánková; Supervisor: Petr Tomáš; Opponent: Hendrych Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-23)
   Tato diplomová práce se zabývá použitím zobecněných lineárních modelů a modelů neuronových sítí pro odhadnutí cen konkurence a zkoumáním jejich struktury v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Práce obsahuje potřebné ...
  • Analýza grafových struktur vhodných pro aplikaci genetických operátorů 

   Author: Pokorný Ondřej; Supervisor: Hakl František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza pohybu srdeční komory z MRI 

   Author: Kučera Slavomír; Supervisor: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza satelitních dat pomocí metod strojového učení 

   Author: Adam Novotný; Supervisor: Novozámský Adam; Opponent: Kupková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Aplikace strojového učení a hloubkového učení vylepšila stávající a umožnila vznik nových
  • Aplikace testů homogenity a klasifikace částic v neutrinové fyzice 

   Author: Jakub Trusina; Supervisor: Franc Jiří; Opponent: Smolík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Konvoluční neuronové sítě jsou často užívaným nástrojem pro klasifikaci částic v neutrinové fyzice. Je potřeba ověřit, zdali jsou naměřená data dobře simulována vygenerovanými Monte Carlo vzorky, na kterých se klasifikace ...
  • Aposteriorní odhad chyby numerického řešení metodou konečných prvků pro stacionární a nestacionární parciální diferenciální rovnice ve 2D 

   Author: Vojtěch Straka; Supervisor: Fučík Radek; Opponent: Pultarová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Obsahem této diplomové práce jsou aposteriorní odhady chyby numerického řešení pro Poissonovu úlohu a rovnici vedení tepla. Pro obě úlohy je nejprve vybudována potřebná matematická teorie, zahrnující především klasické a ...
  • Aritmetika v číselných soustavách se zápornou bází 

   Author: Vávra Tomáš; Supervisor: Masáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Celulární model pohybu chodců s adaptivní časovou škálou 

   Author: Bukáček Marek; Supervisor: Hrabák Pavel; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Detekce překrývajících se komunit v bipartitních grafech 

   Author: Tomáš Zikmund; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Ambrož Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-24)
   Práce se zabývá modelováním komunit v grafech pomocí stochastických blokových modelů s Poissonovým rozdělením a následně detekcí komunit optimalizací těchto modelů příslušnými metodami. Speciálně se zaměřuje na detekci ...
  • Diagnostika a efektivní údržba stochastických hybridních systémů 

   Author: Berka Jan; Supervisor: Macek Karel; Opponent: Endel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-09)
  • Distribuované řízení dopravní signalizace 

   Author: Novotný Jakub; Supervisor: Přikryl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-08)
  • Dualita mezi odhadováním a optimálním řízením 

   Author: Zima Miroslav; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Dolinský Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-19)
  • Duální bezsenzorové řízení synchronních elektrických pohonů 

   Author: Vahala Michal; Supervisor: Šmídl Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dynamické modely v matematické biologii 

   Author: Pártl Ondřej; Supervisor: Beneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ekonometrické ověření dynamického modelu ceny a objemu na kapitálových trzích 

   Author: Papoušek Radek; Supervisor: Šmíd Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)